Zaproszenie z Instytutu Geodezji i Kartografii

Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju 2018

Warsztaty
„Nowe technologie dla leśnictwa”

 

W dniach 7-8 czerwca 2018 r. w Instytucie Geodezji i Kartografii odbywają się warsztaty poświęcone „Nowym technologiom dla leśnictwa”. Tematem przewodnim spotkania będzie prezentacja możliwości wykorzystania technik teledetekcyjnych w zakresie monitoringu środowiska. Na spotkaniu przedstawione zostaną przykłady zastosowania teledetekcji do kartowania lasów, wykrywania zmian w lasach, klasyfikacji gatunków drzew (typy lasów), szacowania nadziemnej biomasy leśnej i zasobów węgla.

Warsztaty organizowane są w ramach projektu Biomasse-Forschungsstruktur (ang. Biomass Estimation Knowledge Structure), w skrócie BioFor. Projekt BioFor finansowany jest przez Niemieckie Ministerstwo Edukacji i Badań w ramach programu „Tworzenie i rozszerzanie wspólnych struktur naukowych w Europie”.

Warsztaty organizowane są w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju 2018 (European Sustainable Development Week ESDW 2018).

Instytut Geodezji i Kartografii pretenduje do grona partnerów Warszawskiego Metropolitalnego Centrum Eksperckiego na rzecz Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju (RCE Warsaw Metropolitan).

Pobierz program: WarsztatyNowetechnologiedlalesnictwaIGIK

Wybierz MSOŚ

Na rok akademicki 2018/2019

Rekrutacja na studia oferowane przez UCBS

 

Dziś, 5 czerwca 2018 r. rozpoczęła się rekrutacja na stacjonarne studia I stopnia oraz II stopnia na kierunku Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska na rok akademicki 2018/2019.

Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska (MSOŚ) były międzywydziałową jednostką powołaną przez Senat Uniwersytetu Warszawskiego w 1992 r. do prowadzenia interdyscyplinarnego programu kształcenia z zakresu ochrony środowiska. Od 1 stycznia 2018 r. MSOŚ to nazwa kierunku studiów realizowanych w ramach Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem (UCBS). UCBS współtworzy na równych prawach 7 Wydziałów UW: Biologii, Chemii, Fizyki, Geologii, Geografii i Studiów Regionalnych, Prawa i Administracji, Nauk Ekonomicznych. Interdyscyplinarność stanowi główny atut MSOŚ, albowiem specyfiką naszych studiów jest szeroki, wykraczający poza ramy jednego wydziału, program ogólny studiów I stopnia. Program studiów II stopnia stwarza natomiast możliwość pogłębienia wiedzy w ramach specjalności wybranej spośród bogatej oferty 7 Wydziałów Współtworzących UCBS. Absolwenci studiów II stopnia mogą uczestniczyć w kwalifikacji na studia III stopnia (doktoranckie) na każdym z 7 Wydziałów Współtworzących UCBS, a także w innych uczelniach lub instytutach naukowych.

Serdecznie zachęcamy kandydatów do zapoznania się z naszą ofertą.

Zapisy na studia odbywają się poprzez system Internetowej Rekrutacji Kandydatów.

 

Zaproszenie na panel UCBS i RCE Warsaw Metropolitan

Finał Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju


Jak daleko jesteśmy na drodze realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju?

Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem oraz Patroni i Partnerzy Warszawskiego Metropolitalnego Centrum Eksperckiego na rzecz Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju (RCE Warsaw Metropolitan)

 

serdecznie zapraszają na panel

Jak daleko jesteśmy na drodze realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju?

W panelu udział wezmą:

Kamil Wyszkowski – Dyrektor Generalny Global Compact Network Poland

Małgorzata Mickiewicz – zastępca dyrektora Kampinoskiego Parku Narodowego

Tadeusz Joniewicz – menedżer projektów Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Moderatorzy dyskusji: dr Anna Kalinowska (UCBS) i dr Witold Lenart (UCBS)

Spotkanie, zorganizowane z okazji zakończenia Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju, odbędzie się

7 czerwca 2018 r. (czwartek) o godz. 16.00

w Kampusie Ochota Uniwersytetu Warszawskiego
w auli „A” Środowiskowego Laboratorium Ciężkich Jonów, ul. Pasteura 5 A
Wstęp wolny

Zaproszenie na panel 7 czerwca 2018

Z udziałem partnerów RCE Warsaw Metropolitan

Zapraszamy na panel UCBS

Europejski Tydzień
Zrównoważonego Rozwoju

 

Rozpoczyna się Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju (European Sustainable Development Week ESDW 2018), który obchodzony jest w dniach 30 maja 2018 r. – 5 czerwca 2018 r. Niestety, z racji długiego świątecznego weekendu, dość trudno było zapewne zaplanować i zorganizować w Polsce specjalne wydarzenia. Ten rok jest zresztą wyjątkowo niepomyślny – po raz pierwszy (!) od ponad 20 lat nie odbył się tradycyjny, wielki festyn edukacyjny i promocyjny z okazji Dnia Ziemi na Polu Mokotowskim w Warszawie.

W imieniu Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem (UCBS) oraz partnerów RCE Warsaw Metropolitan* zapraszamy na panel dyskusyjny „Jak daleko jesteśmy na drodze realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju?”. Dyskusja panelowa, w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju, kończy tegoroczny cykl 12 otwartych wykładów tematycznych, organizowanych przez UCBS, pod wspólnym hasłem: „Różne drogi ku Celom Zrównoważonego Rozwoju 2030”. Finałowa debata odbędzie się 7 czerwca 2018 r. (czwartek) o godz. 16.00 w Kampusie Ochota Uniwersytetu Warszawskiego, w auli „A” Środowiskowego Laboratorium Ciężkich Jonów, ul. Pasteura 5 A.

Szczegółowe informacje i oficjalne zaproszenie opublikujemy niebawem.

Czytaj dalej

Inicjatywa RCE Warsaw Metropolitan procentuje

UCBS – partnerem merytorycznym

Raport
„Biznes na rzecz bioróżnorodności”

 

Podczas Forum „Biznes na rzecz bioróżnorodności”, zorganizowanym 18 maja 2018 r. m.in. przez ZT „Kruszwica” S.A., przedstawiciele biznesu, środowisk akademickich, organizacji pozarządowych i innych instytucji dyskutowali nad problemem zachowania różnorodności biologicznej przy okazji prezentacji pierwszego w Polsce raportu o dobrych praktykach na rzecz ochrony i zachowania różnorodności biologicznej. Partnerami merytorycznymi Forum i raportu były: Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem oraz Instytut na rzecz Ekorozwoju – członkowie niedawno powołanego konsorcjum – Warszawskiego Metropolitalnego Centrum Eksperckiego na rzecz Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju (RCE Warsaw Metropolitan). Uczestniczyliśmy również w panelu dyskusyjnym podczas Forum.

Czytaj dalej

Seminarium partnera RCE Warsaw Metropolitan

Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG)

Mechanizmy polityki klimatycznej polskich samorządów

 

Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG), jako partner Warszawskiego Metropolitalnego Centrum Eksperckiego na rzecz Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju (RCE Warsaw Metropolitan), organizuje 7 czerwca 2018 r. na Uniwersytecie Warszawskim kolejne czwartkowe seminarium, tym razem z udziałem dr Katarzyny Szmigiel-Rawskiej (Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW) na temat: Mechanizmy polityki klimatycznej polskich samorządów. Seminarium wpisuje się w tegoroczny Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju, poświęcony Celom Zrównoważonego Rozwoju. Serdecznie zapraszamy!

Czytaj dalej

Konferencja partnera RCE Warsaw Metropolitan

APS o rozwoju zrównoważonym

Rozwój zrównoważony
Szanse i zagrożenia w realizacji idei
Dlaczego przegrywamy w walce
z globalnymi zagrożeniami?

 

Warszawska Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej, partner Warszawskiego Metropolitalnego Centrum Eksperckiego na rzecz Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju (RCE Warsaw Metropolitan) oraz Zakład Etyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, organizują w piątek, 25 maja 2018 r. w APS w Warszawie (ul. Szczęśliwicka 40), interesującą konferencję pt. „Rozwój zrównoważony – szanse i zagrożenia w realizacji idei. Dlaczego przegrywamy w walce z globalnymi zagrożeniami?”. Konferencja wpisuje się w temat i motto tegorocznego Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju poświęcone Celom Zrównoważonego Rozwoju.

Jak piszą organizatorzy: „(…) stawiamy (…) pytanie o mechanizmy powstrzymujące dążenia do realizacji założeń rozwoju trwałego i zrównoważonego, o przyczyny agresji wobec ekologów i ekologii, o poparcie, z jakim spotykają się politycy, celebryci i publicyści negujący lub marginalizujący globalne zagrożenia, o perspektywy walki z zagrożeniami globalnymi w świecie przeżywającym radykalny zwrot ideowy i polityczny”.

Więcej na temat konferencji:   >…kliknij…<

Program konferencji >…tutaj…<

Patronat merytoryczny UCBS

Dzielimy się dobrymi praktykami i wiedzą

Zapraszamy na Forum „Biznes na rzecz bioróżnorodności”

 

Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytut na rzecz Ekorozwoju (członkowie konsorcjum RCE Warsaw Metropolitan) są Partnerami Merytorycznymi Forum „Biznes na rzecz bioróżnorodności”, które odbędzie się 18 maja 2018 r. w Warszawie. Organizatorem wydarzenia jest ZT Kruszwica S.A. – wiodący na polskim rynku podmiot branży rolno-spożywczej – firma, która od lat pokazuje swoim przykładem, jak budować przestrzeń dla nowych, innowacyjnych rozwiązań, które będą symbiotycznie godzić potrzeby biznesu, środowiska i społeczeństwa. Zaniechanie działania oznacza nie tylko degradację środowiska i utratę bioróżnorodności, ale także ryzyko biznesowe, związane ze wzrostem kosztów operacyjnych oraz zakłóceniem kluczowych elementów łańcucha wartości. ZT Kruszwica S.A. zainicjowała i realizuje program „Z Kujawskim pomagamy pszczołom”, jeden z pierwszych i największych projektów na rzecz różnorodności biologicznej w Polsce.

Czytaj dalej

Żegnamy twórcę Eko-filozofii

Świat to Sanktuarium

Pamięci Profesora
Henryka Skolimowskiego
(1930-2018)

 

Minął już ponad miesiąc i wciąż trudno przyjąć do wiadomości, że 6 kwietnia 2018 r. odszedł na zawsze profesor Henryk Skolimowski – twórca Eko-filozofii i zarazem najwybitniejszy przedstawiciel tego, odpowiadającego na wyzwania naszych czasów, prądu filozofii. Wraz ze śmiercią Profesora środowisko osób zajmujących się ekologią w najszerszym, także i humanistycznym tego słowa znaczeniu, poniosło dotkliwą stratę – zabrakło charyzmatycznej Osoby o wielkiej mądrości, przekonującej na gruncie filozofii, że Świat to Sanktuarium, a Życiu winniśmy największy szacunek. Wartości te Profesor wprowadzał konsekwentnie także i w struktury akademickie. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, doktoryzowany w Oxfordzie, przez wiele lat wykładający w Stanach Zjednoczonych na Uniwersytecie Michigan w Ann Arbor, po powrocie do Polski założyciel pierwszej w kraju Katedry Eko-filozofii na Politechnice Łódzkiej, współtwórca Wydziału Ekologii Humanistycznej w Akademii Humanistycznej w Pułtusku. Także nasze Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym miało wielokrotnie zaszczyt gościć Pana Profesora z wykładami dla studentów UW i wystąpieniami na organizowanych przez nas seminariach. Równocześnie, to z pisanych przez nas w Centrum podręczników, po raz pierwszy w Polsce na tak szeroką skalę, uczniowie i studenci mogli zapoznać się z nowym prądem filozofii: Eko-filozofią. Trudno w kilku zwięzłych zdaniach przedstawić ogromny dorobek naukowy Profesora Skolimowskiego i głębokie przemyślenia Eko-filozofii oraz ich wpływ na kształtowanie świadomości ekologicznej. Chcących poznać dokładniej idee Eko-filozofii, liczne pozycje dorobku naukowego i literackiego Profesora Skolimowskiego odsyłamy bezpośrednio do Jego książek (także w Bibliotece UCBS) oraz do portali prezentujących życiorys i dokonania naukowe (np. tutaj).

Czytaj dalej

Powiększamy zbiory Biblioteki UCBS

5 rocznica śmierci Przemka Czajkowskiego


Niezwykły księgozbiór
w zbiorach Biblioteki UCBS

 

To dla nas wielka radość, satysfakcja i wzruszenie. Dzięki staraniom i uprzejmości p. Hanny Czajkowskiej otrzymaliśmy 4 maja br. niezwykły dar – księgozbiór i materiały, które pozostawił po sobie w spuściźnie nasz Przyjaciel – Przemek Czajkowski. Pożegnaliśmy Przemka, wieloletniego Koordynatora Krajowego UNDP GEF/SGP – Globalnego Funduszu Środowiska, dokładnie pięć lat temu, w maju 2013 roku. Jak słusznie napisali koledzy z PTOP Salamandra „na kilkuset projektach GEF wykształciła się i rozwinęła większość polskich organizacji zajmujących się ochroną przyrody. Tzw. „mały GEF” prowadzony przez Przemka wspierał też lokalne inicjatywy społeczne, bezdomnych, wykluczonych, wszystkich, którzy chcieli robić coś dobrego. Przemek “nie cały umarł”, żyje w nas, w naszych towarzystwach, klubach, fundacjach, wydawnictwach, chronionych lasach, torfowiskach, łąkach, murawach i sadach… w naszej pamięci… I długo żyć będzie!”.

Czytaj dalej