Aktualności

Szkolenie

Serdecznie zapraszamy nauczycieli wszystkich przedmiotów szkół ponadgimnazjalnych na jednodniowe szkolenie pod patronatem MEN: JAK PROWADZIĆ EDUKACJĘ DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU.

Szczegóły i terminarz w pliku doc – kliknij tutaj.

Foto-graficzny Zielnik według Jarosława Iwaszkiewicza

Z okazji Międzynarodowego Roku Różnorodności Biologicznej organizujemy wystawę, na której będzie można obejrzeć grafiki i fotografie, których autorami są Magdalena i Marek Engliszowie. Prezentowane na wystawie prace powstały na podstawie zbiorów Jarosława Iwaszkiewicza, które znajdują się w Muzeum Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku k. Warszawy. Continue reading

Konferencja “Mówić o różnorodności biologicznej nie tylko w roku 2010”

Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym zaprasza do udziału w konferencji: Mówić o różnorodności biologicznej nie tylko w roku 2010, poświęconej potrzebie i sposobom popularyzacji rozległego spektrum zagadnień dotyczących różnorodności biologicznej oraz Konwencji o różnorodności biologicznej. Konferencja, zorganizowana w ramach obchodów Międzynarodowego Roku Różnorodności Biologicznej, odbędzie się dnia 17 maja 2010 r. na Uniwersytecie Warszawskim, w sali recepcyjnej Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, w godzinach od 10.00 do 16.30.

Continue reading

Forum dyskusyjne – obwodnica Augustowa

Przykład konfliktu wokół lokalizacji przebiegu i budowy obwodnicy Augustowa to bardzo znamienny, ale nie jedyny problem na styku potrzeb cywilizacyjnych, społecznych i ochrony przyrody. Jak go rozwiązywać? Zapraszamy środowiska naukowe UW do podejmowania merytorycznej dyskusji na stronie internetowej Centrum, gdzie będziemy zamieszczać Państwa opracowania.

Obwodnica Augustowa – wnioski z niedobrych doświadczeń. Propozycja Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym
pobierz dokument pdf

Obwodnica Augustowa przez Dolinę Rospudy – Dr Witold Lenart
pobierz dokument pdf

Edukacyjna gra internetowa Carbon Game

Projekt “Utworzenie europejskiej platformy dla nauczania systemem eLearning” (“Real Time eLearning for Pan -European Classroom”) to projekt Unii Europejskiej finansowany z funduszu SOCRATES/ Minerva. Poza Uniwersyteckim Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym brały w nim udział instytucje zajmujące się edukacją dla zrównoważonego rozwoju z Wielkiej Brytanii, Łotwy, Włoch i Hiszpanii

Efektem projektu jest edukacyjna gra internetowa Carbon Game dostepna na stronach www.carbongame.org.

Gra promuje pozytywne myślenie zmierzające do ograniczenia globalnego ocieplenia poprzez wprowadzenie handlu pozwoleniami na emisję CO2. Poza grą i szczegółowymi instrukcjami odnośnie gry, strona zawiera materiały dydaktyczne dla nauczycieli – scenariusze lekcji i quizy sprawdzające wiedzę uczniów oraz opracowania specjalistów (w formie wykładów), które przybliżają zagadnienia związane z ochroną klimatu i propozycjami zahamowania wzrostu emisji gazów cieplarnianych włącznie z omówieniem niektórych instrumentów ekonomicznych.