Aktualności

Podnoszenie świadomości w zakresie zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska w Serbii oraz w Bośni i Hercegowinie

Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem (UCBS) jest partnerem w edukacyjnym projekcie: Podnoszenie świadomości w zakresie zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska w Serbii oraz w Bośni i Hercegowinie (Increasing sustainability and environmental protection in Sebia and Bosnia and Herzegovina). Celem projektu jest napisanie podręcznika dla nauczycieli dotyczącego dobrych praktyk w zakresie edukacji poświęconej ochronie środowiska i respektowania zasad zrównoważonego rozwoju.

W projekcie biorą udział instytucje działające na rzecz edukacji ekologicznej i edukacji dla zrównoważonego rozwoju z pięciu krajów:
• Bośnia i Hercegowina: Center for Ecology and Energy,
• Węgry: Magosfa Foundation for Environmental Education and Ecotourism,
• Serbia: Education Through Culture,
• Słowacja: Center of Environmental Activities,
• Czechy: Chaloupki, Public Benefit Company, School Facilities for Training and Education,
• Polska: University Centre for Environmental Studies and Sustainable Development.

Koordynatorem projektu jest węgierska instytucja: Magosfa Foundation for Environmental Education and Ecotourism.

Koordynatorem projektu w Polsce jest dr Anna Batorczak z Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem, Uniwersytet Warszawski: a.batorczak@uw.edu.pl.

Czas trwania projektu: 1 września 2015 r. – 31 grudnia 2016 r.

Projekt jest finansowany przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki.

Wspominamy naszych Zmarłych

 

Początek listopada, Zaduszki – to czas zadumy nad przemijaniem i tym, co nieprzemijające, to czas, kiedy nasze myśli szczególnie intensywnie biegną ku tym, którzy odeszli. Najcieplej wspominamy naszych bliskich, przyjaciół, kolegów oraz współpracowników.

To czas, kiedy także w Uniwersyteckim Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem zapalamy symboliczne światełka pamięci tym, którzy przyczynili się do powstania naszego Centrum, współtworzyli jego programy i uczestniczyli w naukowych i edukacyjnych działaniach. Inspirowali nas i naszych studentów swoją wiedzą, służyli doświadczeniem, byli naszymi Przyjaciółmi.

Zawsze zostaną w naszej pamięci.

Prof. dr hab. Kazimierz A. Dobrowolski (2002) – wybitny ekolog, ornitolog. Pełniąc różne funkcje: kierownika Zakładu Zoologii i Ekologii na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, dyrektora Instytutu Ekologii PAN, czy Głównego Konserwatora Przyrody, jak mało kto rozumiał, że ochrona środowiska wymaga interdyscyplinarnego podejścia. Wspominamy Go z wdzięcznością jako jednego z głównych inicjatorów utworzenia na Uniwersytecie Warszawskim naszego Centrum jako instytucji interdyscyplinarnej, międzywydziałowej.

Spoczywa na Starych Powązkach.

Dr Andrzej Kowalczewski (2007) – hydrobiolog, kierownik Stacji Terenowej Zakładu Hydrobiologii Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego w Pilchach. Przez przyjaciół zwany Kowalem. Uroczy gawędziarz, świetny popularyzator wiedzy ekologicznej, co udowadniał między innymi prowadząc serię programów telewizyjnych: Spacery z Dziadkiem. Uczestniczył w wielu projektach edukacyjnych prowadzonych przez nasze Centrum, zawsze pełen inspirujących pomysłów.

Spoczywa na Starych Powązkach.

Dr Barbara Stejgwiłło Laudańska (2008) – biolog, ceniona propagatorka edukacji ekologicznej. Przez przyjaciół zwana przez Kasią; oddana przewodniczka nauczycieli studiujących na naszym studium podyplomowym dla nauczycieli – Metody i Treści Edukacji Ekologicznej, wskazująca, jak mądrze uczyć o świecie przyrody. Twórcza recenzentka wielu naszych publikacji i programów.

Spoczywa na Starych Powązkach.

Przemysław Czajkowski (2013) – Człowiek Roku Polskiej Ekologii 2006. Przez 30 lat wspierał i wzmacniał polski ruch ekologiczny. Był sercem i mózgiem kilkuset projektów Programu Małych Dotacji Funduszu na rzecz Globalnego Środowiska (UNDP), służących ludziom i przyrodzie. Przemek wzbogacał nasze Centrum przywożonymi ze świata cennymi wydawnictwami, naszym studentom służył swą wiedzą, a prowadzone przez niego projekty stawały się tematami prac magisterskich.

Spoczywa na Cmentarzu Północnym (Wólka Węglowa) w Warszawie.

Prof. dr hab. Andrzej Drągowski (2013) – geolog, wieloletni kierownik Katedry Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych na Wydziale Geologii UW. Wykorzystywał głęboką wiedzę geologiczną do rozwiązywania problemów środowiskowych oraz do ochrony zabytków i obiektów dziedzictwa kulturowego. Jako wieloletni członek Rady Naukowej Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym zawsze wspierał naszą działalność swoją wiedzą oraz wzbogacał prowadzone działania cennymi pomysłami i twórczą krytyką.

Spoczywa na Cmentarzu Wawrzyszewskim w Warszawie.

Dr hab. Konrad Bajer (2014) – naukowiec, którego głęboka wiedza z różnych dziedzin fizyki atmosfery służyła ochronie środowiska. Niestrudzony popularyzator wiedzy, zarówno przez staranne i przemyślane wykłady, jak i przybliżanie zagadnień nauki niespecjalistom. Szczególnie zauważalny był jego udział w programach telewizyjnych popularyzujących wiedzę na temat ochrony środowiska, jak w prowadzonym przez Niego cyklu telewizyjnym: Życie na Cieplejszej Planecie. Jako wieloletni wicedyrektor naszego Centrum wnosił w jego działalność twórcze pomysły oraz niespotykane poczucie humoru. Jego śmierć przerwała realizację wielu wspólnych planów i pomysłów Centrum. Konrad zawsze służył nam wszystkim radą, pomocą i życzliwym słowem kwitując każdą prośbę swoim słynnym: nie ma sprawy.

Spoczywa na Cmentarzu w Pyrach.

Dr Tadeusz Burger (2015) – socjolog, prekursor badań nad świadomością ekologiczną społeczeństwa polskiego. Autor wielu podstawowych, powszechnie cytowanych publikacji w tej dziedzinie. Zawsze chętnie służył pomocą i konsultacją przy opracowywaniu publikacji Centrum oraz prac dyplomowych naszych studentów. Znany nie tylko ze swojej wielkiej wiedzy, ale i z poczucia humoru.

Spoczywa na Cmentarzu Północnym (Wólka Węglowa) w Warszawie.

 

Wspominamy z największym szacunkiem i ciepłem także wielu innych wielkich twórców polskiej myśli zrównoważonego rozwoju: prof. Mieczysława Górnego (†2005), prof. Stefana Kozłowskiego (†2007), prof. Janusza Janeckiego (†2008), księdza prof. Marcelego Józefa Dołęgę (†2014) i prof. Romana Andrzejewskiego (†2015). Ich cenne publikacje wzbogaciły bibliotekę naszego Centrum. Prowadzone przez Nich wykłady w naszym stałym cyklu wykładów: Wybrane zagadnienia z ekologii i ochrony środowiska dały naszym studentom możliwość poznania wybitnych postaci naukowców i czerpania z ich wiedzy. Kontakt z tym Zacnym Gronem Profesorów – Mistrzów pozostanie na zawsze zaszczytem dla naszego Centrum.

Uchwała Rady Naukowej UCBS/MSOŚ w sprawie Encykliki “Laudato Si” Papieża Franciszka

Rada Naukowa Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem oraz Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska Uniwersytetu Warszawskiego, na posiedzeniu w dniu 23 czerwca 20215 roku, z należną uwagą powitała Encyklikę „Laudato Si” Papieża Franciszka z 24 maja 2015 roku, poświęconą trosce o wspólny dom – Ziemię.

Wyrażamy najwyższe uznanie dla tego dokumentu. Zawarte w nim przesłanie oraz trafne, konkretne zapisy traktujemy jako szczególnie ważny, uniwersalny drogowskaz na drodze do pilnie i z nadzieją oczekiwanej poprawy relacji człowiek–środowisko.

 

Zapraszamy do pobrania publikacji „Miasto idealne – miasto zrównoważone. Planowanie przestrzenne terenów zurbanizowanych i jego wpływ na ograniczanie skutków zmian klimatu”

Serdecznie zapraszamy do pobrania publikacji „Miasto idealne – miasto zrównoważone. Planowanie przestrzenne terenów zurbanizowanych i jego wpływ na ograniczanie skutków zmian klimatu”. Monografia jest zwieńczeniem projektu o takim samym tytule, który został zrealizowany przez Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem Uniwersytetu Warszawskiego, w partnerstwie z Towarzystwem Urbanistów Polskich oraz Instytutem Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie, a także Centrum Informacji o Lasach Państwowych.

Publikacja zawiera autorskie artykuły, opracowane na podstawie wystąpień podczas cyklu seminariów, które odbywały się co tydzień w semestrze letnim 2014 r. na Uniwersytecie Warszawskim oraz referaty z konferencji mającej miejsce 24 października 2014 r. Zarówno seminaria jak i konferencja odbywały się pod tym samym tytułem co cały projekt. Wspólnym celem przedsięwzięcia było przedstawienie możliwości planowania przestrzennego jako narzędzia do tworzenia w obrębie miast i ich otoczeniu warunków ograniczających zmiany klimatu, jak również łagodzących ich skutki. Oba wydarzenia zgromadziły wybitnych specjalistów z wiodących instytucji z całego kraju: architektów, urbanistów, działaczy samorządowych oraz przedstawicieli organizacji społecznych działających na rzecz miast i przedstawicieli środowisk akademickich.

Niestety, ze względu na ściśle ograniczoną objętość książki niektórych tekstów z seminariów, nieco mniej związanych bezpośrednio z tytułem projektu, nie udało się zamieścić w publikacji, w niektórych tekstach niezbędne też było dokonanie skrótów. Przepraszając Autorów należy jednocześnie zaznaczyć, że wszystkie autorskie teksty w pełnym kształcie znajdą Państwo na tej stronie. Dostępna jest również większość prezentacji powerpoint przedstawianych na konferencji, jak również wersje tekstowe.

Miasto idealne - miasto zrównoważone

Książka do pobrania znajduje się tutaj

Publikacja powstała w ramach projektu:” Ogólnopolska konferencja i towarzyszące jej działania: Miasto Idealne – Miasto Zrównoważone. Planowanie przestrzenne terenów zurbanizowanych i jego wpływ na ograniczenie skutków zmian klimatu”.

Projekt objęli patronatem:

Polski Komitet ds. UNESCO                                                                Unia Metropolii Polskich

Polski Komitet ds. UNESCO                                 Unia Metropolii Polskich

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Uniwersytet Warszawski.

Konferencja: „Miasto idealne – miasto zrównoważone. Planowanie przestrzenne terenów zurbanizowanych i jego wpływ na ograniczenie skutków zmian klimatu”

Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem  UW zorganizowało konferencję: „Miasto idealne – miasto zrównoważone. Planowanie przestrzenne terenów zurbanizowanych i jego wpływ na ograniczenie skutków zmian klimatu”.

Konferencja odbyła się 24 października 2014 r. na Uniwersytecie Warszawskim. Program konferencji tutaj

Celem konferencji było przedstawienie możliwości planowania przestrzennego jako narzędzia do tworzenia w obrębie miast i w ich otoczeniu takich warunków, które ograniczą zmiany klimatu oraz zmniejszą ich skutki.

Prezentacje wygłoszone na Konferencji oraz artykuły pokonferencyjne:

Sesja plenarna

Arch. Grzegorz Buczek – Aktualne problemy rozwoju gospodarki przestrzennej na terenach zurbanizowanych w Polsce.  Prezentacja tutaj, artykuł tutaj

Prof. dr hab. Andrzej Mizgajski, dr Iwona Zwierzchowska – Sterowanie rozwojem aglomeracji i planowanie strategiczne rozwoju miast z punktu widzenia adaptacji do zmian klimatu. Prezentacja tutaj, artykuł tutaj

Sesja A. Problemy planowania terenów miejskich i metropolitalnych

Sesja tematyczna A 1.

Dr arch. Maciej Borsa (Prezes Oddziału TUP w Katowicach) – Metabolizm miasta.  Artykuł na podstawie prezentacji  tutaj

Prof. dr hab. Krzysztof Błażejczyk, dr Magdalena Kuchcik, mgr Paweł Milewski, mgr Jakub Szmyd – Miejska wyspa ciepła w Warszawie w świetle zmian klimatu i zmian zagospodarowania przestrzennego.  Prezentacja tutaj,  artykuł tutaj

Dr hab. inż. arch. Piotr Lorens, prof. Politechniki Gdańskiej  – Współczesne przemiany struktury miast i  obszarów metropolitalnych. Prezentacja  tutaj, artykuł tutaj

Prof. dr. inż. Wojciech Suchorzewski – Struktura przestrzenno-funkcjonalna miasta kluczowym uwarunkowaniem zrównoważonej mobilności oraz efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych. Prezentacja tutaj, artykuł tutaj

Sesja tematyczna A 2.

Mgr Bartłomiej Kolipiński (Prezes Oddziału TUP w Warszawie) – Kultura planowania przestrzennego. Artykuł na podstawie prezentacji tutaj

Dr Janusz Radziejowski – Polityka rozwoju miast a ich adaptacja do zmian klimatu. Prezentacja tutaj, artykuł tutaj

Dr Witold Lenart – Zmiany klimatu w miastach a  zagrożenie niską emisją. Prezentacja tutaj, artykuł tutaj

Sesja B. Podejście ekosystemowe do miast – usługi na rzecz adaptacji do zmian klimatu

Sesja B 1.

Prof. dr hab. Halina Szczepanowska (Wicedyrektor Instytutu Gospodarki Przestrzennej i  Mieszkalnictwa) – Dobre praktyki w  zakresie zagospodarowania przestrzeni miejskiej zieloną infrastrukturą, zwłaszcza drzewami. Artykuł na podstawie prezentacji tutaj

Dr Marek Sitarski, dr inż. Marzena Suchocka – Ocena funkcjonowania drzew i  krzewów w warunkach oddziaływania infrastruktury technicznej miasta. Prezentacja tutaj, artykuł tutaj

Dr Piotr Fogel (IGPIM) – Wskaźniki rozwoju zrównoważonego miasta. Artykuł na podstawie prezentacji tutaj

Mgr inż. arch. krajobrazu Bartosz Dankiewicz – Zielone ściany – zielone elewacje dostosowane do warunków klimatycznych Europy Środkowo-Wschodniej. Łagodzenie efektu miejskiej wyspy ciepła, poprawa klimatu akustycznego, poprawa retencji wód opadowych. Prezentacja tutaj

Sesja B 2.

Dr Anna Kalinowska – Edukacja mieszkańców miast w kierunku adaptacji do zmian klimatu. Prezentacja tutaj, artykuł tutaj

Mgr inż. Małgorzata Mickiewicz – Park narodowy u wrót miasta – wyzwania edukacyjne i rekreacyjne. Prezentacja tutaj, artykuł tutaj

Dr hab. Barbara Szulczewska, prof. SGGW – Zielona infrastruktura miasta. Prezentacja tutaj, artykuł tutaj

Konferencja dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za treść materiałów odpowiada wyłącznie Uniwersytet Warszawski.

 

Projekt: „Miasto idealne – miasto zrównoważone”

Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem (UCBS) wraz z instytucjami partnerskimi: Lasami Państwowymi (LP), Instytutem Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa (IGPiM) i Towarzystwem Urbanistów Polskich (TUP) prowadzi projekt: “Miasto idealne – miasto zrównoważone. Planowanie przestrzenne terenów zurbanizowanych i jego wpływ na ograniczenie skutków zmian klimatu”. Continue reading