Podsumowanie konferencji „Ochrona różnorodności biologicznej gwarancją zachowania bogactwa Ziemi i kształtowania postaw proekologicznych społeczeństwa”

 

W dniach 14 i 21 września 2017 odbyła się konferencja pt. „Ochrona różnorodności biologicznej gwarancją zachowania bogactwa Ziemi i kształtowania postaw proekologicznych społeczeństwa”. Konferencja została zorganizowana przez Instytut Ochrony Środowiska we współpracy z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w ramach projektu Funduszu Współpracy Dwustronnej (Polska-Norwegia)

Czytaj dalej

W Zeszytach Naukowych Politechniki Śląskiej

Nasze publikacje

W Zeszytach Naukowych Politechniki Śląskiej

W serii Organizacja i Zarządzanie ukazał się kolejny 104. numer Zeszytów Naukowych Politechniki Śląskiej w całości poświęcony szeroko pojętej problematyce zrównoważonego rozwoju. Podjęte w tym wydaniu zagadnienia zostały  zaprezentowane  na  Międzynarodowym  Kongresie Naukowym „Zrównoważony rozwój – perspektywy na przyszłość” zorganizowanym  w maju 2017 r., w celu wskazania roli ważnych  wydarzeń,  które  przyczyniły  się  do  ukonstytuowania  i  ewolucji  koncepcji zrównoważonego rozwoju, takich jak: 30. rocznica opublikowania Raportu Brundtland (1987), 25. rocznica Szczytu Ziemi w Rio (1992), 15. rocznica Szczytu Ziemi w Johannesburgu (2002) i  5. rocznica Szczytu  Ziemi w Rio (2012). Uczestnicy Kongresu mieli okazję podzielenia się przemyśleniami, badaniami i pomysłami, w jaki sposób efektywnie realizować założenia koncepcji zrównoważonego rozwoju dla dobra teraźniejszej i przyszłych generacji. Pokłosiem  majowego Kongresu  stały  się  artykuły  zebrane  w  dwóch tomach Zeszytów  Naukowych, z których pierwszy właśnie opuścił Centrum Poligrafii Politechniki Śląskiej.

Czytaj dalej

Symboliczny płomień za Nieobecnych

Czas wspomnień i zadumy

 

Symboliczny płomień za Nieobecnych

Początek listopada, Zaduszki – to czas zadumy nad przemijaniem i tym, co nieprzemijające, to czas, kiedy nasze myśli szczególnie intensywnie biegną ku tym, którzy odeszli. Wspominamy naszych bliskich, przyjaciół, kolegów oraz współpracowników.

To czas, kiedy także w Uniwersyteckim Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem zapalamy symboliczne światełka pamięci tym, którzy przyczynili się do powstania i rozwoju naszego Centrum, współtworzyli jego programy i uczestniczyli w naukowych i edukacyjnych działaniach. Inspirowali nas i naszych studentów swoją wiedzą, służyli doświadczeniem, byli naszymi Przyjaciółmi.

Zawsze zostaną w naszej pamięci.

Czytaj dalej

Nowe podręczniki akademickie w Bibliotece UCBS

Wydawnictwa UW i SGGW

 

Nowe podręczniki akademickie w Bibliotece UCBS

Jednym z elementów bogatego księgozbioru Biblioteki Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem, z której korzystają przede wszystkim studenci i pracownicy naukowi Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska UW, są podręczniki akademickie (krajowe i zagraniczne) wiodących ośrodków nauki. W ostatnich dniach na półce Biblioteki UCBS pojawiły się dwa kolejne cenne opracowania.

Czytaj dalej

„Drzewa w mieście” w mediach

Echa naszych seminariów

 

„Drzewa w mieście” w mediach

Nasze majowe seminarium pt. „Drzewa w mieście – wartość, korzyści, strategia”, które zorganizowane zostało z okazji Międzynarodowego Dnia Różnorodności Biologicznej (szeroka relacja – w załączonym poniżej pliku pdf), było kanwą do kilku publikacji medialnych. W cenionym w branży ochrony środowiska miesięczniku „Środowisko” w jego wakacyjnym, lipcowo-sierpniowym podwójnym wydaniu, ukazał się artykuł red. Aldony Zyśk pt. „Drzewa w mieście” (tekst poniżej, w pliku pdf), który jest omówieniem najważniejszych wystąpień podczas seminarium. Artykuł ilustrowany jest kilkoma grafikami prof. Konrada Kucza-Kuczyńskiego, które towarzyszyły naszemu seminarium na okolicznościowej wystawie zorganizowanej w kuluarach Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW (CENT III).

Czytaj dalej

Globalny kryzys i technologie zrównoważonego rozwoju

Nowości  światowej literatury w Bibliotece  UCBS

 

Globalny kryzys

i technologie zrównoważonego rozwoju

 

Opublikowana we wrześniu 2017 r. przez renomowane wydawnictwo World Scientific Publishing Co. praca “Global Crisis and Sustainability Technologies” profesora Kenji UchinoPennsylvania State University (USA), od kilku dni jest już w księgozbiorze Biblioteki UCBS. To interesujące rozważania nad genezą i wykorzystaniem technologii zrównoważonego rozwoju, które narodziły się w wyniku narastających na świecie sytuacji kryzysowych. Autor, prof. Kenji Uchino, fizyk i technolog o bogatym doświadczeniu zawodowym zwłaszcza w dziedzinie nauk technicznych, wprowadza w temat „politico-engineering” – inżynierii inicjowanej politycznie – zwłaszcza w relacjach międzynarodowych.

Czytaj dalej

Obszary Natura 2000 w Polsce – seria wydawnicza IOŚ PIB

Nowości w Bibliotece UCBS

 

Obszary Natura 2000 w Polsce – seria wydawnicza IOŚ PIB

Księgozbiór Biblioteki UCBS uzupełniły w ostatnich dniach trzy tomy znakomitej i starannie przygotowanej serii wydawniczej „Obszary Natura 2000 w Polsce” wydane w latach 2010-2013 przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy. Tom I to pierwsze na polskim rynku opracowanie prezentujące wszystkie obszary specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 istniejące w Polsce, wraz z ich mapami oraz opisami głównych walorów przyrodniczych. Zasadniczą część opisów stanowi charakterystyka walorów ornitologicznych danego obszaru, z podaniem liczebności populacji rzadkich gatunków ptaków. Opisy uzupełniają barwne zdjęcia, przedstawiające opisywane obszary i gatunki ptaków występujące na ich terenie oraz kolorowe mapy topograficzne, z granicami danego obszaru, wykonane w zróżnicowanej skali, w zależności od wielkości tego obszaru.

Czytaj dalej

Tradycyjne Polskie Sady – nowy projekt Fundacji BOŚ

Pod patronatem UCBS

 

 Tradycyjne Polskie Sady – nowy projekt Fundacji BOŚ

Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem objęło patronat nad nowym, ogólnopolskim projektem edukacyjnym „Tradycyjne Polskie Sady”, realizowanym od jesieni 2017 r. przez Fundację Banku Ochrony Środowiska.

Projekt prowadzony jest pod merytorycznym patronatem Ogrodu Botanicznego Polskiej Akademii Nauk – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie oraz we współpracy z Fundacją „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

Czytaj dalej

XXV Ogólnopolska Akademicka Konferencja Metodyczna Ochrona Środowiska

W dniach 5-7 września 2017 roku odbyła się jubileuszowa XXV Ogólnopolska Akademicka Konferencja Metodyczna Ochrona Środowiska. Jubileuszowa konferencja organizowana była przez Instytut Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego. Spotkania miały miejsce w Akwarium Morskim w Gdyni, w Cetniewie i stacji Morskiej im. Profesora Krzysztofa Skóry na Helu.
W ciągu trzech dni spotkań uczestnicy mieli okazję zapoznać się z wieloma ciekawymi wystąpieniami, wymienić doświadczeniami i poczynić spostrzeżenia w temacie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Swoje referaty przedstawiło wielu znakomitych wykładowców z uczelni z całego kraju. Uniwersytet Warszawski był reprezentowany przez dr hab. Beatę Łuczak – Wilamowską, p.o. Zastępcy Dyrektora MSOŚ, prof. Ewelinę Kantowicz, dr Annę Batorczak i dr Annę Kalinowską, dyrektor UCBS.
Drugiego dnia spotkań dr Anna Batorczak i dr Anna Kalinowska wygłosiły prelekcję „Rola studiów ochrony środowiska w tworzeniu Regional Centers of Expertise on Education for Sustainable Development, działającego przy United Nations University”. Czytaj dalej

Zaliczenie przedmiotu: Wybrane zagadnienia z ekologii i ochrony środowiska – rozwój zrównoważony w teorii i praktyce

Szanowni Państwo Studenci,

Uprzejmie zawiadamiam, że zaliczenie poprawkowe oraz zaliczenie przedmiotu: Zrównoważony rozwój w teorii i praktyce, oraz I termin dla osób, które nie mogły przystąpić do zaliczenia w czerwcu, odbędzie się 22 września 2017 (piątek), godz. 16, s. 2112 (sala komputerowa MSOŚ, w gmachu Wydziału Geologii).

Z wyrazami szacunku

Dr Anna Kalinowska
Dyrektor
Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem
Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem
ul. Żwirki i Wigury 93, 02-089 Warszawa
tel. (22) 55 40 701, (22) 822 22 61