Nowa oferta UCBS na rok akademicki 2019/2020

Przygotowujemy nowe interdyscyplinarne studia II stopnia

Sustainable Development

 

 

Mamy bardzo dobrą wiadomość: w nadchodzącym roku akademickim 2019/2020 Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem (UCBS), jednostka organizacyjna Uniwersytetu Warszawskiego, przygotowuje uruchomienie nowego kierunku studiów  drugiego stopnia, w języku angielskim pt. Sustainable Development (pol. Zrównoważony Rozwój).

Studia Sustainable Development organizowane są w ramach Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem programu ZIP, realizowanego na UW w latach 2018-2022, jest rozwój kompetencji studentów, doktorantów i pracowników oraz wprowadzenie narzędzi, które pozwolą usprawnić zarządzanie uczelnią. Dofinansowanie programu wynosi ponad 38 mln zł. Więcej informacji na: www.zip.uw.edu.pl *)

Interdyscyplinarność Sustainable Development

Ideą przewodnią kształcenia na kierunku Sustainable Development jest interdyscyplinarność. Odzwierciedla to organizacja procesu kształcenia polegająca na harmonijnym zaangażowaniu pod przewodnictwem i przy zaangażowaniu Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem (UCBS) ośmiu jednostek Uniwersytetu Warszawskiego. Przy przygotowaniu nowego kierunku studiów biorą udział następujące Wydziały UW: Biologii, Chemii, Fizyki, Geografii i Studiów Regionalnych, Geologii, Nauk Ekonomicznych, Prawa i Administracji oraz jednostki wspierającej – Wydziału Zarządzania UW. Studia SD będą prowadzone na II stopniu kształcenia. Studia SD oferują  zintegrowaną wiedzę, jej szerokie, ale dogłębne zrozumienie w różnych obszarach nauki. Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne przekazywane w trakcie studiów wspomagają kształtowanie indywidualnego poglądu na świat, budując otwarty, ale i krytyczny stosunek do zmieniającej się rzeczywistości.

Czytaj dalej

XXX-lecie 1989-2019

Jubileuszowy rok UCBS

30-lecie Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem

Piątek, 15 lutego 2019 roku, był dla nas bardzo ważnym dniem. Dokładnie 30 lat temu, 15 lutego 1989 r., zostało podpisane Zarządzenie nr 5 ówczesnego Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, śp. prof. dra hab. Grzegorza Białkowskiego w sprawie utworzenia Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym (skan dokumentu poniżej). W § 1 napisano: „tworzy się Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym – jako jednostkę międzywydziałową”. Zarządzenie weszło w życie z dniem podpisania. Funkcję dyrektora jednostki JM Rektor powierzył wówczas prof. dr hab. Aleksandrze Macioszczykowej z Wydziału Geologii UW, a funkcje zastępców dyrektora, zgodnie z zasadą międzywydziałowości, dr Witoldowi Lenartowi z Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych oraz prof. dr hab. Andrzejowi Prejsowi z Wydziału Biologii UW.

Powołane trzydzieści lat temu Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym, powstało z inicjatywy dziekanów czterech wydziałów Uniwersytetu Warszawskiego: Biologii, Chemii, Geologii oraz Geografii i Studiów Regionalnych. Centrum powstało jako wyraz rodzącego się w kręgach akademickich przekonania, że skomplikowane problemy środowiska przyrodniczego nie mogą być domeną naukowców tylko jednej dziedziny. Nauczanie o środowisku wymaga przedstawienia obrazu zrównoważonego świata w wymiarze nie tylko przyrodniczym: biologicznym czy geologicznym, ale i społecznym, prawnym, ekonomicznym, a nawet etycznym. W  roku 2014, ze względu na ewolucję kierunku badań i podjętych aktywności, zmieniono nazwę Centrum dodając „Zrównoważony Rozwój”. Pod tą nazwą – Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem – UCBS funkcjonuje do dziś. Jednym z „kamieni milowych” naszej jednostki uniwersyteckiej było także uruchomienie w 1993 r. Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska (MSOŚ). Piękny jubileusz 25-lecia MSOŚ obchodziliśmy w listopadzie 2018 r.

Z dniem 1 stycznia 2018 r. Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem zostało połączone z Międzywydziałowymi Studiami Ochrony Środowiska (MSOŚ) w jedną międzywydziałową jednostkę organizacyjną Uniwersytetu Warszawskiego, z zachowaniem dotychczasowej nazwy. Stało się tak na mocy Zarządzenia nr 93 JM Rektora, dr hab. Marcina Pałysa, prof. UW, z dnia 28 grudnia 2017 r. Tak więc obecnie Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska (MSOŚ), na których kształcą się studenci, są częścią UCBS.

Czytaj dalej

Zapraszamy na wykłady UCBS w 2019 roku

Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym
i Zrównoważonym Rozwojem
oraz
Warszawskie Metropolitalne Centrum Eksperckie Edukacji
dla Zrównoważonego Rozwoju – RCE Warsaw Metropolitan

zapraszają na cykl otwartych wykładów

Zrównoważony rozwój w teorii i praktyce

 Umowy międzynarodowe –
czy są skuteczne wobec wyzwań globalnych? 

„Czwartki o czwartej” (godz. 16−18)

 

21.02.2019
Wprowadzenie do wykładów: dr Anna Kalinowskadr Witold Lenart
Dr Witold Lenart
(Państwowa Rada Ochrony Środowiska)
Międzynarodowe bariery technologiczne
Prezentacja: Bariery technologiczne

28.02.2019
Dr Anna Kalinowska
(Uniwersytet Warszawski, RCE Warsaw Metropolitan)
Po co komu Konwencja o różnorodności biologicznej?
Strategia Komunikacji i komunikacja Strategii
Prezentacja: Po co nam Konwencja CBD

14.03.2019
Dr Leszek Karski
(Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Instytut Ekologii i Bioetyki)
Czy wystarczą uzgodnienia międzynarodowe,
jeśli brak kultury prawa zrównoważonego rozwoju?
Prezentacja: Uzgodnienia międzynarodowe a kultura prawna ZR

21.03.2019
Prof. dr hab. Katarzyna Dąbrowska-Zielińska
(Instytut Geodezji i Kartografii, Centrum Teledetekcji)
Informacje z najnowszych satelitów Programu UE Copernicus
w Serwisie
Monitorowania Globalnych Zmian Klimatu
Prezentacja: PREZENTACJA_KLIMAT1

28.03.2019     
Dr Bożena Haczek
(Ministerstwo Środowiska, Departament Ochrony Przyrody)
Działania na rzecz różnorodności biologicznej
– refleksje po ostatniej Konferencji Stron
COP 14 CBD (listopad 2018)

04.04.2019
Prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki
(b. dwukrotny minister środowiska, laureat nagrody DBU, Fundator stypendiów im. Nowickiego,
b. założyciel i wieloletni Prezes Zarządu Fundacji EkoFundusz)
Czy jesteśmy przygotowani na kryzys?

11.04.2019
Prof. dr hab. Andrzej Mizgajski
(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych)
Droga do zrównoważonego rozwoju w świetle świadomości społecznej

25.04.2019
Dr hab. Beata KrasnodębskaOstręgaprof. dr hab. Jerzy Golimowski
(Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii)
Czy kontrolujemy chemiczne laboratorium Ziemi?

09.05.2019
Dr Janusz Radziejowski
(Wszechnica Polska – Szkoła Wyższa w Warszawie,
w latach 1998 – 2001 członek Zespołu Negocjacyjnego o Członkostwo Polski w UE)
Co się udało, a co nie? Komentarz  odpowiedzialnego za negocjacje w „obszarze
środowisko” w 15-tą rocznicę członkostwa Polski w Unii Europejskiej

16.05.2019     
Dr Maciej Lenartowicz
(Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych)
Komu woda?

23.05.2019
Dr Andrzej Arendarski
(Prezes Krajowej Izby Gospodarczej)
Biznes wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju 

30.05.2019
Prof. dr hab. Piotr Skubała
(Uniwersytet Śląski, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska)
Wkraczamy na planetarną terra incognita

06.06.2019
Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju
Prowadzenie: dr Anna Kalinowska i dr Witold Lenart
Uroczysta SESJA PANELOWA z udziałem Gości Specjalnych

———————

Wykłady odbywają się w czwartki o godz. 16.00
w Środowiskowym Laboratorium Ciężkich Jonów, Aula „A”,
ul. Pasteura 5 A w Warszawie, Kampus Ochota UW


Zapraszamy na planowane w roku akademickim 2019/2020 studia Sustainable Development

Zapraszamy na Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska

Informacje: www.ucbs.uw.edu.pl; E-mail: ucbs@uw.edu.pl


Zaproszenie na wykłady UCBS 2019

Nowości w Bibliotece UCBS

Publikacja z Patronatem Merytorycznym UCBS

Natura na pokolenia
Dlaczego chronimy przyrodę i kto na tym korzysta?

 

Biblioteka UCBS wzbogaciła się o kolejną publikację, w której Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem, figuruje jako Patron Merytoryczny. Fundacja „Ziemia i Ludzie”, partner Warszawskiego Metropolitalnego Centrum Eksperckiego Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju – RCE Warsaw Metropolitan, wydała właśnie najnowszą swoją publikację pt. „Natura na pokolenia. Dlaczego chronimy przyrodę i kto na tym korzysta?” Pięcioro znakomitych autorów: Grzegorz Rąkowski, Jadwiga Sienkiewicz, Małgorzata Walczak i Bożena Kornatowska (wszyscy z Zakładu Ochrony Przyrody Instytutu Ochrony Środowiska) oraz Ewelina Skoczeń (z Fundacji „Ziemia i Ludzie”), wprowadzają nas w wiedzę na temat ekosystemów w Polsce, których siłą jest „różnorodność żyjących w nich organizmów, dostarczając nam cenne dobra i pełniąc niezliczone funkcje”.

Pięknie i starannie pod względem edytorskim wydana publikacja pt. „Natura na pokolenia” wraz z dołączoną do niej edukacyjną płytą DVD, to jedno z zadań szerszego projektu „Natura na pokolenia” – międzypokoleniowego programu edukacji ekologicznej, który dofinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Unii Europejskiej. „Natura na pokolenia” to międzypokoleniowy program edukacji ekologicznej (realizowany w okresie 2018-2020) dla mieszkańców obszarów chronionych w województwach: śląskim, mazowieckim, dolnośląskim, wielkopolskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim i lubelskim.

Czytaj dalej

Nowości w Bibliotece UCBS

Najnowsza publikacja Klubu Rzymskiego

Raport o zniszczeniu planety

 

Biblioteka UCBS wzbogaciła się w tych dniach o 3 drukowane egzemplarze (dostępne także elektronicznie – patrz poniżej) najnowszego raportu Klubu Rzymskiego opublikowanego w języku polskim. Polskie wydanie opublikowane zostało pod tytułem „Ejże! Kapitalizm, krótkowzroczność, populacja i zniszczenie planety” (tytuł oryginalny: „Come On! Capitalism, Short-termism, Population and the Destruction of the Planet”). Drukowane egzemplarze otrzymaliśmy w darze od dr inż. Tomasza Szczygielskiego, inicjatora i koordynatora projektu z Instytutu Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej. Serdecznie dziękujemy. Dr Anna Batorczak, adiunkt w UCBS już zapowiedziała, że będzie to lektura obowiązkowa dla Jej studentów, którzy przygotowują prace dyplomowe w ramach Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska prowadzonych przez UCBS.

Autorzy opracowania, które powstało z okazji 50-lecia Klubu Rzymskiego, skupiają się na rozwiązaniach polityczno-społecznych, które w dobie rosnących napięć społecznych i postępującej degradacji środowiska przyrodniczego mają doprowadzić do bardziej zrównoważonego rozwoju.

Czytaj dalej

Otwarte wykłady UCBS w semestrze letnim

Zapraszamy na „Czwartki o czwartej”

Zrównoważony rozwój w teorii i praktyce

Międzynarodowe umowy –
czy są skuteczne wobec wyzwań globalnych?

W jubileuszowym roku Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem (UCBS powstało w 1989 roku) będziemy kontynuować nasze otwarte wykłady pod hasłem Zrównoważony rozwój w teorii i praktyce. Wykłady, które promujemy jako „Czwartki o czwartej”, tradycyjnie odbywają się od wielu lat w semestrze letnim: w tym roku startujemy w czwartek 21 lutego 2019 roku o godz. 16:00. To także data symboliczna, bowiem niemal zbiega się z opublikowanym 30 lat temu Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Warszawskiego śp. Prof. Grzegorza Białkowskiego o utworzeniu Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym.

W tym roku myślą przewodnią całego cyklu wykładów (od lutego do czerwca 2019) jest zwrócenie uwagi na globalny charakter wyzwań, przed którymi stoi nasza cywilizacja. Stąd tytuł tegorocznego cyklu: Międzynarodowe umowy czy są skuteczne wobec wyzwań globalnych? Będziemy dyskutować o międzynarodowej współpracy i przestrzeganiu w każdym z krajów świata, uzgodnionych politycznie wspólnych zasad zapobiegania globalnym problemom. Służą temu międzynarodowe konwencje, umowy, traktaty i inne formy aktów prawnych i wykonawczych wynegocjowanych wspólnie przez światową społeczność.

Czytaj dalej

UCBS w Mińsku

Współpraca RCE Warsaw Metropolitan i RCE Belarus

Sympozjum o edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju
dla wszystkich pokoleń na Białorusi

 

W dniach 6-7 grudnia 2018 r. w stolicy Białorusi Mińsku odbyło się II Międzynarodowe Sympozjum pt. „Edukacja na rzecz równoważonego rozwoju dla wszystkich pokoleń – umowa wspólnotowa”, w którym uczestniczyły przedstawicielki Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem (UCBS) – dr Anna Batorczak (adiunkt w UCBS) oraz studentka II roku II stopnia Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska (MSOŚ) Kseniya Zhuraukova. W trakcie sympozjum zostały wygłoszone wystąpienia przedstawicieli władz Białorusi (Rady Republiki Zgromadzenia Narodowego Republiki Białorusi, Ministerstwa Edukacji Białorusi, Koordynatora Organizacji Narodów Zjednoczonych na Białorusi, Ministerstwa Pracy i Ochrony Społecznej, Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Zasobów Przyrodniczych i Ochrony Środowiska), przedstawicieli instytucji edukacyjnych (dyrektorzy szkół średnich, Rektor Białoruskiego Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego), Międzynarodowego Centrum Edukacyjnego IBB-Dortmund, przedstawicieli biznesu, wspólnot naukowych oraz organizacji „Edukacja na rzecz rozwoju zrównoważonego”, która – przy Białoruskim Uniwersytecie Pedagogicznym w Mińsku – pełni rolę Regional Centre of Expertise on Education for Sustainable Development na Białorusi (RCE Belarus).

W sympozjum (oprócz wysłanniczek z Uniwersytetu Warszawskiego) uczestniczyli również eksperci międzynarodowi z Austrii, Armenii, Niemiec, Chin, Kostaryki, Łotwy, Litwy, Rosji, Ukrainy i Szwajcarii. Sympozjum zostało zorganizowane przez Białoruski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny, organizację „Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju”,  organizację Science Shop (Bonn, Niemcy),  przy partycypacji Ministerstwa Edukacji Białorusi, Programu Wsparcia Białorusi Rządu Federalnego Niemiec, w ramach projektu „Wsparcie działalności narodowego koordynatora na rzecz osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju  i usztywnienia roli Parlamentu dla osiągnięcia SDG” oraz Międzynarodowej Inicjatywy Karta Ziemi.

Czytaj dalej

Zapraszamy do Galerii UW w BUW

Fotografie Marka Englisza

Pospolite, lecz nieznane

 

Do końca stycznia 2019 r. w Galerii UW, w holu Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, czynna jest wystawa fotografii Marka Englisza pt. „Pospolite, lecz nieznane”, którą oficjalnie otworzyliśmy 12 grudnia 2018 r. z okazji 25-lecia obowiązywania Międzynarodowej Konwencji o Różnorodności Biologicznej. Autor pięknych zdjęć p. Marek Englisz zajmuje się projektowaniem graficznym oraz fotografią. Prezentował swoje prace na wystawach m.in. w Warszawie, Sandomierzu, Otrębusach, Toruniu, w Podkowie Leśnej. Razem z żoną p. Magdaleną Jaskłowską-Englisz jest współautorem albumu „Foto-graficzny zielnik według Jarosława Iwaszkiewicza”. Wystawę zorganizowali: Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem (UCBS), Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej (partnerzy Warszawskiego Metropolitalnego Centrum Eksperckiego Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju – RCE Warsaw Metropolitan) oraz Kurator Galerii UW w BUW dr Tomasz Strączek.

W trakcie wernisażu (fotorelacja poniżej) odbył się również pokaz slajdów uzupełniający ekspozycję fotografii Marka Englisza, a krótką relację z niedawno zakończonej w Egipcie konferencji stron Konwencji o Różnorodności Biologicznej COP -14 CBD przedstawiła dr Anna Kalinowska (UCBS). Dyrekcję UCBS reprezentowała dr hab. Beata Łuczak-Wilamowska, Radę UCBS Katarzyna Szondelmejer, a wśród znamienitych gości byli także przedstawiciele Urzędu m.st. Warszawy, Klubu Publicystów Ochrony Środowiska „EKOS”, Ogrodu Botanicznego UW, Towarzystwa Urbanistów Polskich, Fundacji Instytut na rzecz Ekorozwoju (partnerzy RCE Warsaw Metropolitan), a także wielu innych gości (np. z Instytutu Ochrony Środowiska), których tu i tak nie dałoby się wszystkich wymienić. Bardzo także dziękujemy p. Tomaszowi Wojterze, który przyczynił się do oprawy graficznej wystawy.

Wystawę, w holu głównym BUW (ul. Dobra 56/66), można podziwiać do 30 stycznia 2019 r. w godzinach otwarcia BUW (8:00 – 22:00).

Czytaj dalej

COP 14 CBD w Sharm El Sheikh

Relacja z pierwszej ręki (1)

Po Konferencji Stron Konwencji
o różnorodności biologicznej

W cieniu przygotowań do 24. sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP 24) tzw. Szczytu Klimatycznego (rozpoczął się 3 grudnia i będzie trwał do 14 grudnia 2018) bardzo mało uwagi poświęcano w Polsce odbywającej się dosłownie „w przeddzień Katowic” Konferencji Stron Konwencji o różnorodności biologicznej COP 14 CBD.

Fakt, że w Polsce na co dzień bardziej odczuwa się konsekwencje zmian klimatu niż zmniejszanie się różnorodności biologicznej oraz to, że Polska jest gospodarzem COP klimatycznego, a związane z klimatem dylematy mają wyraźny podtekst polityczny sprawia, że COP o różnorodności biologicznej nie wzbudza aż takiego zainteresowania mediów. Tym samym temat ten nie przyciąga uwagi i nie dociera  do świadomości szerszej publiczności. Dokłada się do tego jeszcze odległość wydarzenia, bo kolejne Konferencje Stron Konwencji o bioróżnorodności odbywały się poza Europą (2014 r. w Japonii, 2016 r. w Meksyku, a teraz w 2018 r. w Egipcie) oraz słabe zrozumienie samego pojęcia „różnorodność biologiczna”. Mamy więc choć częściowe wyjaśnienie dlaczego o znaczeniu  COP 14 w Sharm El Sheikh powszechnie wiadomo tak niewiele.

A przecież różnorodność biologiczna to podstawa naszego życia – zarówno indywidualnych osób jak i całej, zbliżającej się do 8 miliardów, populacji ludzkiej na Ziemi. Jesteśmy wszyscy częścią różnorodności biologicznej i zależymy od trwałości procesów biologicznych, ale nieprzekraczalne granice zapewnienia tej trwałości trudniej określić niż, jak to możliwe w przypadku klimatu, gdy mówimy o konkretach „w stopniach”. Trzeba więc o problemach poruszanych przez COP 14 CBD i o podjętych (lub niestety, niepodjętych) postanowieniach szerzej informować i to w sposób zrozumiały, nie tylko dla specjalistów.

Czytaj dalej

Piszą o nas

Biblioteki UW od podszewki

Biblioteka UCBS na BuwLOG

 

Z przyjemnością i satysfakcją informujemy, że Biblioteka Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem (UCBS) została zaprezentowana 29.11.2018 na blogu Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego (BUW)  http://buwlog.uw.edu.pl/, w cyklu „Biblioteki UW od podszewki”. Cykl informacji prezentuje kolejno wszystkie biblioteki wydziałowe Uniwersytetu Warszawskiego, które wraz z BUW tworzą System Biblioteczno-Informacyjny Uniwersytetu Warszawskiego.

Blog BUW (BuwLOG) jest kontynuacją wydawanego w latach 1996-2013 w formie drukowanej „Biuletynu BUW”, ale teraz publikowany jest w formie elektronicznej, bardziej nowoczesnej, przyjaznej, aktywnej, wielogłosowej, dającej możliwość szybszego, swobodniejszego komentowania na gorąco i wyrażania opinii na temat bibliotecznej rzeczywistości na UW. Innymi słowy: BuwLOG (redakcja na zdjęciu obok) to nowy głos uniwersyteckich bibliotekarzy i bibliotek, który brzmi w sieci. (K.W.)

Pełny zapis o Bibliotece UCBS na stronie:

http://buwlog.uw.edu.pl/biblioteki-uw-od-podszewki-odc-22-biblioteka-uniwersyteckiego-centrum-badan-nad-srodowiskiem-przyrodniczym-i-zrownowazonym-rozwojem

Zapraszamy na witryny Biblioteki UCBS: