Wystawa i seminarium „Zrównoważony Rozwój na Uniwersytetach”

25. kwietnia w Pałacu Kazimierzowskim odbyło się otwarcie wystawy oraz seminarium pt „Zrównoważony Rozwój na Uniwersytetach”. Wystawę można oglądać do 12. maja.

PLAKAT_ZAPRASZ.NA_WYSTAWĘ_UCSB_25.04.2014-druk-1

Prezentacje wygłoszone podczas seminarium są dostępne poniżej:

Anna Kalinowska – Prezentacja

Jorgi Serra – Prezentacja

Anna Batorczak – Prezentacja

 

Oba wydarzenia były dofinansowane z minigrantu Copernicus Alliance.

copernicus-alliance-logo

Chrześcijańska koncepcja odpowiedzialności za środowisko w świetle encykliki Laudato Si’ – zapraszamy na wykład

W czwartek 28.04.2016 o godz. 16:00 UCBS zaprasza na wykład pt „Chrześcijańska koncepcja odpowiedzialności za środowisko w świetle encykliki Laudato Si’”.

uksw_logo

ul. Pasteura 5A, aula A

Zapraszamy!

ks_sadowski
Ks. dr hab. Ryszard Sadowski – adiunkt w Katedrze Antropologii Środowiskowej Instytutu Ekologii i Bioetyki na Uniwersytecie Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doktoryzował się w 2004 roku na podstawie dysertacji Stanowisko Hansa Jonasa wobec problemu psychofizycznego. Podstawą uzyskania stopnia doktora habilitowanego była monografia zatytułowana Filozoficzny spór o rolę chrześcijaństwa w kwestii ekologicznej, Warszawa 2015. W badaniach podejmuje antropologiczną refleksję nad kryzysem ekologicznym, a szczególnie nad rolą religii w sprawstwie i przeciwdziałaniu kryzysowi ekologicznemu.

Żegnamy Jacka Kalińskiego

Z głębokim smutkiem żegnamy Pana mgr inż. Jacka Kalińskiego – człowieka z wielką klasą, niezwykle oddanego Uniwersytetowi Warszawskiemu, Przyjaciela naszego Centrum, naszego wzoru oraz sojusznika w działaniach na rzecz wprowadzania w życie zrównoważonego rozwoju, także w wymiarze etycznym. Tyle było wspólnych planów … Ciężko będzie bez Pana, Panie Jacku.

Kaliński J., fot.-wspomnienia

Starając się wypełniać nasze wspólne zamierzenia, będziemy zawsze o Panu pamiętali.

Dyrekcja i Zespół Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem

zespolUCBSZespół Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem

Manifest „Edukacja poprzez Środowisko i Zrównoważony Rozwój” (EESD)

Ponad 150 organizacji, stowarzyszeń i instytucji z różnych krajów zaangażowanych w „Edukację poprzez Środowisko i Zrównoważony Rozwój” (EESD) uczestniczyło w opracowaniu Manifestu.

Zebrano w nim 20 propozycji dotyczących sektora edukacji szkolnej, edukacji nieformalnej, studiów drugiego stopnia, sektora pracy fizycznej, rozwoju profesjonalnego i efektywnej integracji EESD z polityką europejską.

O. Stanisław Jaromi OFMConv – laureatem Nagrody im. ks. bp. Romana Andrzejewskiego

Miło nam poinformować, że o. Stanisław Jaromi OFMConv, przewodniczący Ruchu Ekologicznego św. Franciszka z Asyżu (REFA) z prowincji krakowskiej Zakonu Franciszkanów, został laureatem Nagrody im. ks. bp. Romana Andrzejewskiego.

Kapituła Nagrody postanowiła jednogłośnie przyznać nagrodę za rok 2015 o. dr. Stanisławowi Jaromiemu OFMConv i docenić Jego długoletnie i konsekwentne zaangażowanie w edukację ekologiczną oraz w budowę wspólnoty mieszkańców wsi i miast z Polski i Europy angażujących się jako chrześcijanie w rozwiązywanie problemów, które stwarza kryzys ekologiczny.

Stowarzyszenie REFA, którym Laureat kieruje, chce być głosem ekologów w strukturach Kościoła Katolickiego oraz chrześcijańskim głosem wśród ekologów.

O. Stanisław Jaromi zasługuje na uznanie jako znawca i propagator nauczania Ojca św. Franciszka zawartego w encyklice ekologicznej „Laudato si”.

Laureatowi serdecznie gratulujemy i odsyłamy do Jego wykładu Różnorodność biologiczna „po Bożemu” w działaniach ekologów franciszkańskich wygłoszonego w ramach cyklu Centrum Wybrane zagadnienia z ekologii i ochrony środowiska. Różnorodność biologiczna w wielu odsłonach.

Dyrekcja i Zespół UCBS

Człowiek Roku Polskiej Ekologii 2008, prof. Krzysztof Skóra – nie żyje

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że 12 lutego 2016 r. odszedł

Prof. dr hab. Krzysztof Skóra

Wybitny biolog i ekolog morza, kierownik Stacji Morskiej w Helu i fokarium Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego.

Badacz, dydaktyk, ekspert, popularyzator nauki. Człowiek z charyzmą, jak nikt inny konsekwentnie budował świadomość społeczną, że polska przyroda nie kończy się na brzegu Bałtyku.

Nasz Przyjaciel i Współpracownik, dzielił się swoja wiedzą i inspirował do działania. Będzie nam brakowało Jego determinacji i pasji w popularyzowaniu wiedzy służącej ochronie przyrody morskiej.

Rodzinie oraz Zespołowi Stacji Morskiej w Helu składamy serdeczne wyrazy współczucia.

Dyrekcja i Zespół Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem Uniwersytetu Warszawskiego

 

A tak niedawno, w 2015 r., był jednym z autorów zdjęć przyrodniczych, zamieszczonych na wystawie UCBS w Pałacu Kazimierzowskim Uniwersytetu Warszawskiego. Zamieszczamy więc, jako wspomnienie po Nim, informację o Profesorze z tamtej wystawy fotografii:

jpgProfSkóra

Wykłady otwarte UCBS, 2016 r.: Wybrane zagadnienia z ekologii i ochrony środowiska. Zrównoważony rozwój w teorii i praktyce – Adaptacja do zmian klimatu i odpowiedzialność społeczna – odbywają się w czwartki, godz. 16-18

Globalne zmiany klimatu i towarzyszące temu wielorakie konsekwencje są już niekwestionowanym faktem. Porozumienie zawarte na Konferencji Klimatycznej COP 21 w Paryżu w grudniu 2015 r. to deklaracja państw o podjęciu wysiłków prowadzących do ograniczenia emisji gazów, pogłębiających globalny wzrost temperatury. Na ewentualne efekty tych działań trzeba będzie jednak poczekać, a tymczasem już zaistniałe i dalej postępujące zmiany klimatu wymagają różnorodnych zabiegów adaptacyjnych. Podejmowanie działań, pozwalających osłabić skutki niekorzystnych zmian klimatu, nawet jeśli nie jesteśmy do nich bezpośrednio zobowiązani, jest wyrazem społecznej odpowiedzialności. Czy aby skoncentrowanie się na ograniczaniu emisji dwutlenku węgla nie wyklucza z naszej świadomości faktu, że działania adaptacyjne są niezbędne? Czy skuteczna adaptacja jest możliwa? Na ile różne sektory ludzkiej działalności, a także przyroda mogą się do zmian klimatu przystosować? Jak odpowiedzialność wobec zmian środowiska może przejawiać się w różnych zawodach i instytucjach?

Zwróciliśmy się więc do wybitnych znawców tematu: naukowców oraz praktyków, reprezentujących różne dziedziny wiedzy i obszary zawodowe, aby w tegorocznym cyklu odpowiedzieli na te ważne, aktualne pytania. Poszukiwanie odpowiedzi na nie jest przecież kluczowe dla zachowania prawidłowego funkcjonowania ludzkich osiedli, ochrony naszego zdrowia, a także zabezpieczenia produkcji żywności i bogactwa przyrody.

Zapraszamy na wykłady. Skutki zmian klimatu dotyczą każdego z nas i warto poznać możliwości adaptacji.

Dr Anna Kalinowska, dr Witold Lenart

Dyrekcja Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem

 Program wykładów (do pobrania – pdf): tutaj

18.02.  Dr Witold Lenart (UCBS UW) – Adaptacje do zmian klimatu – meandry proceduralne. Prezentacja tutaj

25.02.  Krzysztof Kamieniecki (Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny) – Odpowiedzialność społeczna wobec wyzwań środowiskowych. Nauka i media. Prezentacja tutaj

03.03.  Marcin Popkiewicz (Ziemia na Rozdrożu) – Rewolucja energetyczna. Ale po co?  Prezentacja tutaj, Filmy do prezentacji

10.03.  Prof. dr hab. Zbigniew Karaczun (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego) – Czy skuteczna adaptacja do zmian klimatu jest możliwa? Prezentacja tutaj

17.03.  Emilia Ślimko (Polska Zielona Sieć, Fundacja Otwarty Plan) – Odpowiedzialna konsumpcja żywności w kontekście zmian klimatu i walki z ubóstwem na świecie. Prezentacja tutaj

31.03.  Andrzej Rajkiewicz (Narodowa Agencja Poszanowania Energii) – Efektywność energetyczna w budownictwie z myślą o klimacie. Prezentacja tutaj

07.04.  Dorota Zawadzka–Stępniak (była Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) – Działania NFOŚiGW w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu i adaptacji do tych zmian – doświadczenia instytucji finansującej projekty. Prezentacja-NFOŚiGW. Prezentacja-Progr.stypen.DBU

14.04.  Prof. dr hab. Kazimierz Rykowski (Instytut Badawczy Leśnictwa) – Adaptacje do zmian klimatu i odpowiedzialność społeczna leśników. Prezentacja – tutaj

21.04.  Prof. dr hab. Barbara Szczepanowska (Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa) – Nowe problemy i rozwiązania związane z adaptacją do zmian klimatu na terenach zurbanizowanych.

28.04.  Ks. dr hab. Ryszard Sadowski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) – Chrześcijańska koncepcja odpowiedzialności za środowisko w świetle encykliki Laudato Si’. Prezentacja tutaj

05.05.  Dr Anna Kalinowska (UCBS UW) – Ekosystemy do usług! Adaptacje do zmian klimatu inspirowane przez różnorodność biologiczną.

12.05.  Bartłomiej Kolipiński (Towarzystwo Urbanistów Polskich) – Planowanie przestrzenne w kontekście adaptacji do zmian klimatu.

19.05.  Jolanta Kamieniecka (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) – Wpływ zmian klimatu na turystykę.

02.06.  Z okazji Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju (30 maja–6 czerwca) – sesja panelowa z udziałem przedstawicieli różnych uczelni: Odpowiedzialność społeczna uniwersytetów w sferze adaptacji do zmian klimatu.