Europejski Dzień Parków Narodowych

24. maja – w rocznicę utworzenia pierwszego parku narodowego w Europie (szwedzki Sarek powołany w 1909 r.) obchodzimy Europejski Dzień Parków Narodowych.

Obecnie na naszym kontynencie jest ponad 250 parków narodowych. W Polsce mamy 23 parki narodowe, które zajmują 1% powierzchni naszego kraju.

Wszystkim pracownikom Parków Narodowych i służb ochrony przyrody składamy serdeczne gratulacje za osiągnięcia i życzenia sukcesów w niełatwej pracy.

Na zdjęciach – Biebrzański Park Narodowy

Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej i Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej

22. maja obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej.

Hasło tegorocznych obchodów tego dnia brzmiało „Mainstreaming Biodiversity, Sustaining People and their Livelihoods” i miało za zadanie podkreślić znaczenie bioróżnorodności dla realizacji nowej Agendy na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 oraz wyznaczonych siedemnastu celów Zrównoważonego Rozwoju.

unesco_goals

UNESCO od wielu lat angażuje się w ochronę różnorodności biologicznej, między innymi poprzez wspieranie badań i rozwoju edukacji w tej dziedzinie.

Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej (22 maja) nie bez powodu obchodzony jest w bezpośrednim sąsiedztwie Światowego Dnia Różnorodności Kulturowej (21 maja). Zrównoważony rozwój wymaga połączenia wysiłków dla ochrony obu tych dziedzin. Bezcenne zasoby wiedzy tradycyjnej niezbędne są lokalnej społeczności zarówno dla ochrony jej odrębności kulturowej, jak i dla organizacji życia społecznego. Wynika z tego odpowiedni sposób zarządzania zasobami naturalnymi, uprawiania ziemi, czy ochrony ekosystemów. Różnorodność biologiczna bywa często przyrównywana do różnorodności językowej – w obu dziedzinach straty powodują zachwianie fundamentów istnienia lokalnych kultur i zmieniają nieodwracalnie kierunek ich rozwoju, a także często podważają poczucie i sens przynależności do danego miejsca na Ziemi.

Zrównoważony Rozwój na Uniwersytetach

Przedstawiamy Państwu wystawę, która ilustruje, jak różne aspekty zrównoważonego rozwoju są wprowadzane w życie na Uniwersytecie Warszawskim oraz na innych uniwersytetach w Polsce i zagranicą. Wyraża się to w prowadzonej edukacji, badaniach, a przede wszystkim w zrównoważonym zarządzaniu uczelnią i „zazielenianiu” kampusów.

Wystawę można było oglądać w Pałacu Kazimierzowskim od 25. kwietnia do 12. maja.

Wystawa była dofinansowana z minigrantu Copernicus Alliance copernicus-alliance-logo

Wystawa i seminarium „Zrównoważony Rozwój na Uniwersytetach”

25. kwietnia w Pałacu Kazimierzowskim odbyło się otwarcie wystawy oraz seminarium pt „Zrównoważony Rozwój na Uniwersytetach”. Wystawę można oglądać do 12. maja.

PLAKAT_ZAPRASZ.NA_WYSTAWĘ_UCSB_25.04.2014-druk-1

Prezentacje wygłoszone podczas seminarium są dostępne poniżej:

Anna Kalinowska – Prezentacja

Jorgi Serra – Prezentacja

Anna Batorczak – Prezentacja

 

Oba wydarzenia były dofinansowane z minigrantu Copernicus Alliance.

copernicus-alliance-logo

Żegnamy Jacka Kalińskiego

Z głębokim smutkiem żegnamy Pana mgr inż. Jacka Kalińskiego – człowieka z wielką klasą, niezwykle oddanego Uniwersytetowi Warszawskiemu, Przyjaciela naszego Centrum, naszego wzoru oraz sojusznika w działaniach na rzecz wprowadzania w życie zrównoważonego rozwoju, także w wymiarze etycznym. Tyle było wspólnych planów … Ciężko będzie bez Pana, Panie Jacku.

Kaliński J., fot.-wspomnienia

Starając się wypełniać nasze wspólne zamierzenia, będziemy zawsze o Panu pamiętali.

Dyrekcja i Zespół Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem

zespolUCBSZespół Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem

Manifest „Edukacja poprzez Środowisko i Zrównoważony Rozwój” (EESD)

Ponad 150 organizacji, stowarzyszeń i instytucji z różnych krajów zaangażowanych w „Edukację poprzez Środowisko i Zrównoważony Rozwój” (EESD) uczestniczyło w opracowaniu Manifestu.

Zebrano w nim 20 propozycji dotyczących sektora edukacji szkolnej, edukacji nieformalnej, studiów drugiego stopnia, sektora pracy fizycznej, rozwoju profesjonalnego i efektywnej integracji EESD z polityką europejską.

O. Stanisław Jaromi OFMConv – laureatem Nagrody im. ks. bp. Romana Andrzejewskiego

Miło nam poinformować, że o. Stanisław Jaromi OFMConv, przewodniczący Ruchu Ekologicznego św. Franciszka z Asyżu (REFA) z prowincji krakowskiej Zakonu Franciszkanów, został laureatem Nagrody im. ks. bp. Romana Andrzejewskiego.

Kapituła Nagrody postanowiła jednogłośnie przyznać nagrodę za rok 2015 o. dr. Stanisławowi Jaromiemu OFMConv i docenić Jego długoletnie i konsekwentne zaangażowanie w edukację ekologiczną oraz w budowę wspólnoty mieszkańców wsi i miast z Polski i Europy angażujących się jako chrześcijanie w rozwiązywanie problemów, które stwarza kryzys ekologiczny.

Stowarzyszenie REFA, którym Laureat kieruje, chce być głosem ekologów w strukturach Kościoła Katolickiego oraz chrześcijańskim głosem wśród ekologów.

O. Stanisław Jaromi zasługuje na uznanie jako znawca i propagator nauczania Ojca św. Franciszka zawartego w encyklice ekologicznej „Laudato si”.

Laureatowi serdecznie gratulujemy i odsyłamy do Jego wykładu Różnorodność biologiczna „po Bożemu” w działaniach ekologów franciszkańskich wygłoszonego w ramach cyklu Centrum Wybrane zagadnienia z ekologii i ochrony środowiska. Różnorodność biologiczna w wielu odsłonach.

Dyrekcja i Zespół UCBS