Piszą o nas

W numerze 7-8 (lipiec-sierpień) „Środowiska” ukazała się relacja Elżbiety Struckiej z wystawy i seminarium poświęconych Zrównoważonemu Rozwojowi na Uniwersytetach, które miały miejsce na Kampusie Centralnym UW w dniu 21. kwietnia 2016.

Artykuł dostępny jest poniżej:

Artykuł – Środowisko 7-8/2016

Spotkanie Uniwersyteckich Edukatorów dla Zrównoważonego Rozwoju na Uniwersytecie w Gibraltarze

W dniach 27-29 czerwca 2016 na Uniwersytecie w Gibraltarze odbyło się spotkanie kończące projekt Uniwersyteccy Edukatorzy dla Zrównoważonego Rozwoju oraz konferencja COPERNICUS Alliance.

W wydarzeniu wzięła udział dr Anna Batorczak z UCBS.

Podczas spotkania została zaprezentowana platforma on-line zawierająca materiały edukacyjne opracowane w trakcie trwania projektu UE4SD. W zasobach platformy znajdują się również informacje na temat europejskiej polityki dotyczącej edukacji dla zrównoważonego rozwoju w szkolnictwie wyższym oraz samego zagadnienia edukacji dla zrównoważonego rozwoju (EZR) i podnoszenia kompetencji zawodowych nauczycieli akademickich.

Platforma on-line projektu UE4SD dostępna jest pod adresem: http://platform.ue4sd.eu/

 

ConferencePosterGibraltar

Więcej informacji na stronie projektu: http://www.ue4sd.eu

Opinie pracowników i studentów UW na temat segregacji odpadów oraz innych działań przyjaznych środowisku

Przedstawiamy raport będący podsumowaniem przeprowadzonej przez nas ankiety:
Opinie studentów i pracowników Uniwersytetu Warszawskiego na temat aktualnego stanu gospodarki odpadami, możliwości wprowadzenia usprawnień, jak również kształtowania postaw proekologicznych i zwiększenia poszanowania środowiska przyrodniczego na naszej Uczelni” (pdf)

Ankieta przeprowadzona została drogą online poprzez dołączenie linku do ankiety w treści newslettera UW w lutym 2016 r. Ankieta składała się z pytań zamkniętych i otwartych, na które odpowiedziało 367 pracowników i 420 studentów. W załączonym raporcie dokonaliśmy podsumowania wyników odpowiedzi, ale też załączyliśmy wszystkie odpowiedzi na pytania otwarte oraz uwagi, ponieważ dają one bardzo ciekawy obraz tego, jak postrzegane jest funkcjonowanie UW oraz co zdaniem respondentów powinno być ulepszone.

Raport przedstawiliśmy Władzom i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego – dlatego, że wiele osób biorących udział w ankiecie wyraziło zadowolenie z tego, że poruszyliśmy ten temat i wyraziło nadzieję, że przyczyni się to do tego, by – cytując jedną z wypowiedzi: „UW stało się przykładem odpowiedzialnej środowiskowo uczelni”.

Odpowiedzialność społeczna uniwersytetów w sferze adaptacji do zmian klimatu – sesja panelowa

2. czerwca 2016 z okazji Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju (30 maja–6 czerwca) odbyła się sesja panelowa pt Odpowiedzialność społeczna uniwersytetów w sferze adaptacji do zmian klimatu z udziałem przedstawicieli różnych uczelni.

Sesję otworzyli dr Anna Kalinowska i dr Witold Lenart, a zaproszeni Paneliści to prof. dr hab. Joanna Kostecka (Uniwersytet Rzeszowski), dr hab. prof. SGGW Barbara Szulczewska (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), dr Małgorzata Roge-Wiśniewska (Uniwersytet Warszawski) oraz dr hab. prof. ALK Bolesław Rok (Akademia Leona Koźmińskiego).

Sesja wieńczyła tegoroczny cykl otwartych wykładów UCBS Rozwój zrównoważony w teorii i praktyce.

Sesja panelowa 2016-06-02

Europejski Dzień Parków Narodowych

24. maja – w rocznicę utworzenia pierwszego parku narodowego w Europie (szwedzki Sarek powołany w 1909 r.) obchodzimy Europejski Dzień Parków Narodowych.

Obecnie na naszym kontynencie jest ponad 250 parków narodowych. W Polsce mamy 23 parki narodowe, które zajmują 1% powierzchni naszego kraju.

Wszystkim pracownikom Parków Narodowych i służb ochrony przyrody składamy serdeczne gratulacje za osiągnięcia i życzenia sukcesów w niełatwej pracy.

Na zdjęciach – Biebrzański Park Narodowy

Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej i Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej

22. maja obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej.

Hasło tegorocznych obchodów tego dnia brzmiało „Mainstreaming Biodiversity, Sustaining People and their Livelihoods” i miało za zadanie podkreślić znaczenie bioróżnorodności dla realizacji nowej Agendy na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 oraz wyznaczonych siedemnastu celów Zrównoważonego Rozwoju.

unesco_goals

UNESCO od wielu lat angażuje się w ochronę różnorodności biologicznej, między innymi poprzez wspieranie badań i rozwoju edukacji w tej dziedzinie.

Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej (22 maja) nie bez powodu obchodzony jest w bezpośrednim sąsiedztwie Światowego Dnia Różnorodności Kulturowej (21 maja). Zrównoważony rozwój wymaga połączenia wysiłków dla ochrony obu tych dziedzin. Bezcenne zasoby wiedzy tradycyjnej niezbędne są lokalnej społeczności zarówno dla ochrony jej odrębności kulturowej, jak i dla organizacji życia społecznego. Wynika z tego odpowiedni sposób zarządzania zasobami naturalnymi, uprawiania ziemi, czy ochrony ekosystemów. Różnorodność biologiczna bywa często przyrównywana do różnorodności językowej – w obu dziedzinach straty powodują zachwianie fundamentów istnienia lokalnych kultur i zmieniają nieodwracalnie kierunek ich rozwoju, a także często podważają poczucie i sens przynależności do danego miejsca na Ziemi.

Zrównoważony Rozwój na Uniwersytetach

Przedstawiamy Państwu wystawę, która ilustruje, jak różne aspekty zrównoważonego rozwoju są wprowadzane w życie na Uniwersytecie Warszawskim oraz na innych uniwersytetach w Polsce i zagranicą. Wyraża się to w prowadzonej edukacji, badaniach, a przede wszystkim w zrównoważonym zarządzaniu uczelnią i „zazielenianiu” kampusów.

Wystawę można było oglądać w Pałacu Kazimierzowskim od 25. kwietnia do 12. maja.

Wystawa była dofinansowana z minigrantu Copernicus Alliance copernicus-alliance-logo

Wystawa i seminarium „Zrównoważony Rozwój na Uniwersytetach”

25. kwietnia w Pałacu Kazimierzowskim odbyło się otwarcie wystawy oraz seminarium pt „Zrównoważony Rozwój na Uniwersytetach”. Wystawę można oglądać do 12. maja.

PLAKAT_ZAPRASZ.NA_WYSTAWĘ_UCSB_25.04.2014-druk-1

Prezentacje wygłoszone podczas seminarium są dostępne poniżej:

Anna Kalinowska – Prezentacja

Jorgi Serra – Prezentacja

Anna Batorczak – Prezentacja

 

Oba wydarzenia były dofinansowane z minigrantu Copernicus Alliance.

copernicus-alliance-logo