Dziękujemy za udział w wykładach 2018

UCBS i RCE Warsaw Metropolitan

Finałowy panel,
sesja i … wakacje

 

Ponieważ zbliża się Mundial użyjemy języka sportowego: dotarliśmy do finału! 7 czerwca br. zakończyliśmy tegoroczną serię otwartych wykładów organizowanych przez Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem pt. „Różne drogi ku Celom Zrównoważonego Rozwoju 2030”. Udanym finałem była bardzo ciekawa dyskusja o tym, ile udało się do tej pory zrealizować z zadań nakreślonych w 2015 r. w ramach Celów Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals SDGs). Jesteśmy oczywiście na początku drogi, bo wskaźniki osiągnięcia SDGs znane będą w 2030 roku, ale nasi paneliści (Kamil Wyszkowski – prezes Global Compact Network Poland, Małgorzata Mickiewicz – zastępca dyrektora Kampinoskiego Parku Narodowego, Tadeusz Joniewicz – menedżer projektów Forum Odpowiedzialnego Biznesu) wskazali zarówno dobre praktyki, jak i złe przykłady oraz słabe strony (zwłaszcza po stronie biznesu) świadczące o jednak niewystarczającym zaangażowaniu w zrównoważony rozwój.

Na razie poprzestajemy na tym niezbyt optymistycznym stwierdzeniu, bowiem szersza relacja z panelu finałowego ukaże się niebawem w miesięczniku „Środowisko” (opublikujemy ją na witrynie UCBS). Odnotujmy zatem, że debata odbyła się z aktywnym udziałem publiczności (było wielu przedstawicieli partnerów RCE Warsaw Metropolitan), a bezpośrednio po panelu za zaliczających wykłady studentów Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska  trzymaliśmy kciuki podczas egzaminu testowego. Teraz czeka ich jeszcze letnia sesja egzaminacyjna, a potem upragnione wakacje.

Dziękujemy wszystkim wykładowcom, słuchaczom, uczestnikom tegorocznego cyklu wykładów. Uznajemy go za bardzo udany… i do zobaczenia w przyszłym semestrze.

Dzięki uprzejmości wykładowców (bardzo dziękujemy) wszystkie prezentacje z tegorocznego cyklu są dostępne na naszej stronie internetowej tutaj

Zaproszenie z Instytutu Geodezji i Kartografii

Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju 2018

Warsztaty
„Nowe technologie dla leśnictwa”

 

W dniach 7-8 czerwca 2018 r. w Instytucie Geodezji i Kartografii odbywają się warsztaty poświęcone „Nowym technologiom dla leśnictwa”. Tematem przewodnim spotkania będzie prezentacja możliwości wykorzystania technik teledetekcyjnych w zakresie monitoringu środowiska. Na spotkaniu przedstawione zostaną przykłady zastosowania teledetekcji do kartowania lasów, wykrywania zmian w lasach, klasyfikacji gatunków drzew (typy lasów), szacowania nadziemnej biomasy leśnej i zasobów węgla.

Warsztaty organizowane są w ramach projektu Biomasse-Forschungsstruktur (ang. Biomass Estimation Knowledge Structure), w skrócie BioFor. Projekt BioFor finansowany jest przez Niemieckie Ministerstwo Edukacji i Badań w ramach programu „Tworzenie i rozszerzanie wspólnych struktur naukowych w Europie”.

Warsztaty organizowane są w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju 2018 (European Sustainable Development Week ESDW 2018).

Instytut Geodezji i Kartografii pretenduje do grona partnerów Warszawskiego Metropolitalnego Centrum Eksperckiego na rzecz Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju (RCE Warsaw Metropolitan).

Pobierz program: WarsztatyNowetechnologiedlalesnictwaIGIK

Wybierz MSOŚ

Na rok akademicki 2018/2019

Rekrutacja na studia oferowane przez UCBS

 

Dziś, 5 czerwca 2018 r. rozpoczęła się rekrutacja na stacjonarne studia I stopnia oraz II stopnia na kierunku Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska na rok akademicki 2018/2019.

Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska (MSOŚ) były międzywydziałową jednostką powołaną przez Senat Uniwersytetu Warszawskiego w 1992 r. do prowadzenia interdyscyplinarnego programu kształcenia z zakresu ochrony środowiska. Od 1 stycznia 2018 r. MSOŚ to nazwa kierunku studiów realizowanych w ramach Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem (UCBS). UCBS współtworzy na równych prawach 7 Wydziałów UW: Biologii, Chemii, Fizyki, Geologii, Geografii i Studiów Regionalnych, Prawa i Administracji, Nauk Ekonomicznych. Interdyscyplinarność stanowi główny atut MSOŚ, albowiem specyfiką naszych studiów jest szeroki, wykraczający poza ramy jednego wydziału, program ogólny studiów I stopnia. Program studiów II stopnia stwarza natomiast możliwość pogłębienia wiedzy w ramach specjalności wybranej spośród bogatej oferty 7 Wydziałów Współtworzących UCBS. Absolwenci studiów II stopnia mogą uczestniczyć w kwalifikacji na studia III stopnia (doktoranckie) na każdym z 7 Wydziałów Współtworzących UCBS, a także w innych uczelniach lub instytutach naukowych.

Serdecznie zachęcamy kandydatów do zapoznania się z naszą ofertą.

Zapisy na studia odbywają się poprzez system Internetowej Rekrutacji Kandydatów.

 

Zaproszenie na panel UCBS i RCE Warsaw Metropolitan

Finał Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju


Jak daleko jesteśmy na drodze realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju?

Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem oraz Patroni i Partnerzy Warszawskiego Metropolitalnego Centrum Eksperckiego na rzecz Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju (RCE Warsaw Metropolitan)

 

serdecznie zapraszają na panel

Jak daleko jesteśmy na drodze realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju?

W panelu udział wezmą:

Kamil Wyszkowski – Representative, President of the Board, Global Compact Network Poland

Małgorzata Mickiewicz – zastępca dyrektora Kampinoskiego Parku Narodowego

Tadeusz Joniewicz – menedżer projektów Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Moderatorzy dyskusji: dr Anna Kalinowska (UCBS) i dr Witold Lenart (UCBS)

Spotkanie, zorganizowane z okazji zakończenia Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju, odbędzie się

7 czerwca 2018 r. (czwartek) o godz. 16.00

w Kampusie Ochota Uniwersytetu Warszawskiego
w auli „A” Środowiskowego Laboratorium Ciężkich Jonów, ul. Pasteura 5 A
Wstęp wolny

Zaproszenie na panel 7 czerwca 2018

Z udziałem partnerów RCE Warsaw Metropolitan

Zapraszamy na panel UCBS

Europejski Tydzień
Zrównoważonego Rozwoju

 

Rozpoczyna się Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju (European Sustainable Development Week ESDW 2018), który obchodzony jest w dniach 30 maja 2018 r. – 5 czerwca 2018 r. Niestety, z racji długiego świątecznego weekendu, dość trudno było zapewne zaplanować i zorganizować w Polsce specjalne wydarzenia. Ten rok jest zresztą wyjątkowo niepomyślny – po raz pierwszy (!) od ponad 20 lat nie odbył się tradycyjny, wielki festyn edukacyjny i promocyjny z okazji Dnia Ziemi na Polu Mokotowskim w Warszawie.

W imieniu Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem (UCBS) oraz partnerów RCE Warsaw Metropolitan* zapraszamy na panel dyskusyjny „Jak daleko jesteśmy na drodze realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju?”. Dyskusja panelowa, w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju, kończy tegoroczny cykl 12 otwartych wykładów tematycznych, organizowanych przez UCBS, pod wspólnym hasłem: „Różne drogi ku Celom Zrównoważonego Rozwoju 2030”. Finałowa debata odbędzie się 7 czerwca 2018 r. (czwartek) o godz. 16.00 w Kampusie Ochota Uniwersytetu Warszawskiego, w auli „A” Środowiskowego Laboratorium Ciężkich Jonów, ul. Pasteura 5 A.

Szczegółowe informacje i oficjalne zaproszenie opublikujemy niebawem.

Czytaj dalej

Inicjatywa RCE Warsaw Metropolitan procentuje

UCBS – partnerem merytorycznym

Raport
„Biznes na rzecz bioróżnorodności”

 

Podczas Forum „Biznes na rzecz bioróżnorodności”, zorganizowanym 18 maja 2018 r. m.in. przez ZT „Kruszwica” S.A., przedstawiciele biznesu, środowisk akademickich, organizacji pozarządowych i innych instytucji dyskutowali nad problemem zachowania różnorodności biologicznej przy okazji prezentacji pierwszego w Polsce raportu o dobrych praktykach na rzecz ochrony i zachowania różnorodności biologicznej. Partnerami merytorycznymi Forum i raportu były: Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem oraz Instytut na rzecz Ekorozwoju – członkowie niedawno powołanego konsorcjum – Warszawskiego Metropolitalnego Centrum Eksperckiego na rzecz Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju (RCE Warsaw Metropolitan). Uczestniczyliśmy również w panelu dyskusyjnym podczas Forum.

Czytaj dalej

Seminarium partnera RCE Warsaw Metropolitan

Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG)

Mechanizmy polityki klimatycznej polskich samorządów

 

Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG), jako partner Warszawskiego Metropolitalnego Centrum Eksperckiego na rzecz Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju (RCE Warsaw Metropolitan), organizuje 7 czerwca 2018 r. na Uniwersytecie Warszawskim kolejne czwartkowe seminarium, tym razem z udziałem dr Katarzyny Szmigiel-Rawskiej (Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW) na temat: Mechanizmy polityki klimatycznej polskich samorządów. Seminarium wpisuje się w tegoroczny Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju, poświęcony Celom Zrównoważonego Rozwoju. Serdecznie zapraszamy!

Czytaj dalej

Konferencja partnera RCE Warsaw Metropolitan

APS o rozwoju zrównoważonym

Rozwój zrównoważony
Szanse i zagrożenia w realizacji idei
Dlaczego przegrywamy w walce
z globalnymi zagrożeniami?

 

Warszawska Akademia Pedagogiki Specjalnej (APS) im. Marii Grzegorzewskiej, partner Warszawskiego Metropolitalnego Centrum Eksperckiego na rzecz Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju (RCE Warsaw Metropolitan) oraz Zakład Etyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, organizują w piątek, 25 maja 2018 r. w APS w Warszawie (ul. Szczęśliwicka 40), interesującą konferencję pt. „Rozwój zrównoważony – szanse i zagrożenia w realizacji idei. Dlaczego przegrywamy w walce z globalnymi zagrożeniami?”. Konferencja wpisuje się w temat i motto tegorocznego Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju poświęcone Celom Zrównoważonego Rozwoju.

Jak piszą organizatorzy: „(…) stawiamy (…) pytanie o mechanizmy powstrzymujące dążenia do realizacji założeń rozwoju trwałego i zrównoważonego, o przyczyny agresji wobec ekologów i ekologii, o poparcie, z jakim spotykają się politycy, celebryci i publicyści negujący lub marginalizujący globalne zagrożenia, o perspektywy walki z zagrożeniami globalnymi w świecie przeżywającym radykalny zwrot ideowy i polityczny”.

Więcej na temat konferencji:   >…kliknij…<

Program konferencji >…tutaj…<

Patronat merytoryczny UCBS

Dzielimy się dobrymi praktykami i wiedzą

Zapraszamy na Forum „Biznes na rzecz bioróżnorodności”

 

Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytut na rzecz Ekorozwoju (członkowie konsorcjum RCE Warsaw Metropolitan) są Partnerami Merytorycznymi Forum „Biznes na rzecz bioróżnorodności”, które odbędzie się 18 maja 2018 r. w Warszawie. Organizatorem wydarzenia jest ZT Kruszwica S.A. – wiodący na polskim rynku podmiot branży rolno-spożywczej – firma, która od lat pokazuje swoim przykładem, jak budować przestrzeń dla nowych, innowacyjnych rozwiązań, które będą symbiotycznie godzić potrzeby biznesu, środowiska i społeczeństwa. Zaniechanie działania oznacza nie tylko degradację środowiska i utratę bioróżnorodności, ale także ryzyko biznesowe, związane ze wzrostem kosztów operacyjnych oraz zakłóceniem kluczowych elementów łańcucha wartości. ZT Kruszwica S.A. zainicjowała i realizuje program „Z Kujawskim pomagamy pszczołom”, jeden z pierwszych i największych projektów na rzecz różnorodności biologicznej w Polsce.

Czytaj dalej

Żegnamy twórcę Eko-filozofii

Świat to Sanktuarium

Pamięci Profesora
Henryka Skolimowskiego
(1930-2018)

 

Minął już ponad miesiąc i wciąż trudno przyjąć do wiadomości, że 6 kwietnia 2018 r. odszedł na zawsze profesor Henryk Skolimowski – twórca Eko-filozofii i zarazem najwybitniejszy przedstawiciel tego, odpowiadającego na wyzwania naszych czasów, prądu filozofii. Wraz ze śmiercią Profesora środowisko osób zajmujących się ekologią w najszerszym, także i humanistycznym tego słowa znaczeniu, poniosło dotkliwą stratę – zabrakło charyzmatycznej Osoby o wielkiej mądrości, przekonującej na gruncie filozofii, że Świat to Sanktuarium, a Życiu winniśmy największy szacunek. Wartości te Profesor wprowadzał konsekwentnie także i w struktury akademickie. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, doktoryzowany w Oxfordzie, przez wiele lat wykładający w Stanach Zjednoczonych na Uniwersytecie Michigan w Ann Arbor, po powrocie do Polski założyciel pierwszej w kraju Katedry Eko-filozofii na Politechnice Łódzkiej, współtwórca Wydziału Ekologii Humanistycznej w Akademii Humanistycznej w Pułtusku. Także nasze Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym miało wielokrotnie zaszczyt gościć Pana Profesora z wykładami dla studentów UW i wystąpieniami na organizowanych przez nas seminariach. Równocześnie, to z pisanych przez nas w Centrum podręczników, po raz pierwszy w Polsce na tak szeroką skalę, uczniowie i studenci mogli zapoznać się z nowym prądem filozofii: Eko-filozofią. Trudno w kilku zwięzłych zdaniach przedstawić ogromny dorobek naukowy Profesora Skolimowskiego i głębokie przemyślenia Eko-filozofii oraz ich wpływ na kształtowanie świadomości ekologicznej. Chcących poznać dokładniej idee Eko-filozofii, liczne pozycje dorobku naukowego i literackiego Profesora Skolimowskiego odsyłamy bezpośrednio do Jego książek (także w Bibliotece UCBS) oraz do portali prezentujących życiorys i dokonania naukowe (np. tutaj).

Czytaj dalej