Szkoły Doktorskie

Absolwenci studiów II stopnia mogą kontynuować swoją karierę naukową i podjąć kształcenie w wybranej Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Warszawskiego.

17 kwietnia 2019 roku rektor UW powołał cztery szkoły doktorskie:

  • Szkołę Doktorską Nauk Humanistycznych,
  • Szkołę Doktorską Nauk Społecznych,
  • Szkołę Doktorską Nauk Ścisłych i Przyrodniczych,
  • Międzydziedzinową Szkołę Doktorską.

Szczegóły dot. zasad organizacji szkół doktorskich, program kształcenia oraz zasady rekrutacji dostępne są tutaj

Biuro ds. studiów doktoranckich

Doktorat można także zrealizować w wybranym instytucie naukowo-badawczym np. Instytut Ochrony Środowiska, Instytut Geologiczny, Polska Akademia Nauk.

Szczegółowych informacji na temat zasad kwalifikacji należy szukać na stronach poszczególnych jednostek.