Warsztaty Ministerstwa Klimatu i Środowiska w UCBS

4 i 6 grudnia w siedzibie UCBS odbyły się warsztaty dla studentów Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska zorganizowane w ramach współpracy naszej jednostki z Ministerstwem Klimatu i Środowiska.

Pierwsze warsztaty zatytułowane: Zaangażowanie mieszkańców w działania związane z odbetonowaniem i zazielenianiem przestrzeni publicznych, poprowadziły Agata Skrzypek i Patrycja Ciechańska z Departamentu Ochrony Powietrza i Polityki Miejskiej w MKiŚ, zajmujące się m. in projektami Miasto z klimatem i Koniec z betonem w centrach miast oraz szeroko rozumianą współpracą z samorządami w tematyce związanej z adaptacją do zmian klimatu czy zrównoważonym rozwojem miast. Prelegentki w części wprowadzającej objaśniły terminy i zjawiska związane ze zmianą klimatu, zaprezentowały jednotematyczne badanie świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców Polski dotyczące zieleni miejskiej, a także przedstawiły zadania realizowane przez Wydział ds. Miast i Adaptacji do zmian klimatu

Warsztaty zatytułowane: Jak budować świadomość ekologiczną mieszkańców Polski? miały na celu zaangażowanie uczestników w generowanie pomysłów i opracowywanie koncepcji działań na rzecz budowania świadomości ekologicznej mieszkańców Polski. Prowadzącymi byli Adam Kiedrowski i Monika Wojciechowska z Departamentu Edukacji i Komunikacji MKiŚ – w Ministerstwie zajmują się działaniami informacyjno-edukacyjnymi wiązanymi z ekologią, klimatem i ochroną środowiska. Prelegenci przedstawili zadania realizowane przez Departament Edukacji i Komunikacji MKiŚ, a także pokazali jak można wykorzystać wyniki trackingowe badań świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców Polski.

Częścią główną warsztatów była praca w grupach i prezentacja pomysłów, podczas której studenci MSOŚ mogli wykorzystać nabytą wiedzę i wykazać się kreatywnością.

Prowadzącym dziękujemy za ciekawe wystąpienia, a naszym studentom za zaangażowanie i aktywny udział w warsztatach.

grafika: MKiŚ

Posted in Aktualności.