„Ochrona zwierząt” w UCBS coraz bliżej!

Przypominamy, że październik jest miesiącem dobroci dla zwierząt i w związku z tym mamy dla wszystkich dobrą wiadomość!

Na posiedzeniu w dniu 13 października 2023 r. Uniwersytecka Rada ds. Kształcenia pozytywnie zaopiniowała koncepcję kształcenia na kierunku „Ochrona Zwierząt”. To kolejny krok w drodze do uruchomienia studiów na tym kierunku już od roku akademickiego 2024/2025.

Na posiedzeniu URK jednostkę reprezentował Dyrektor ds. kształcenia UCBS- dr Aleksander Jakubowski oraz pełnomocnik ds. kierunku Ochrona Zwierząt- dr hab. Cezary Błaszczyk.

„Ochrona zwierząt” to pierwsze tego typu studia magisterskie w Polsce. Studia będą organizowane wspólnie przez UCBS, Wydział Prawa i Administracji, Wydział Artes Liberales i Wydział Psychologii.

Celem planowanych studiów jest przekazanie międzyobszarowej wiedzy na temat prawnego i etycznego statusu zwierząt oraz postępowania z nimi, a także instytucjonalnych aspektów ochrony zwierząt. W zakresie dodatkowych elementów praktycznych studia będą ukierunkowane na przekazanie umiejętności niezbędnych do podjęcia działalności publicznej lub społecznej w zakresie ochrony przyrodniczej lub humanitarnej zwierząt, włączając w to instytucje bezpośrednio pracujące ze zwierzętami.

Pogram studiów pozwoli zrozumieć wielopłaszczyznowy kontekst instytucjonalnej ochrony zwierząt, który można sprowadzić do aspektów społecznych (prawnych, socjologicznych, filozoficznych, politycznych) oraz biologicznych (zoologicznych, ekologicznych, behawiorystycznych). Absolwenci kierunku studiów pn. „Ochrona zwierząt” posiądą niezbędną wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie prowadzenia działalności dotyczącej ochrony zwierząt w instytucjach publicznych bądź społecznych. Wiodącymi dyscyplinami będą nauki prawne i biologiczne.

Posted in Aktualności.