Erasmus+, krótkoterminowe praktyki mieszane 2021/22 oraz 2022/23.

Na stronie internetowej BWZ opublikowano zasady krótkoterminowych praktyk mieszanych, które 16 maja br. zostały zatwierdzone przez właściwego Prorektora http://bwz.uw.edu.pl/praktyki-krotkoterminowe-erasmus-2021-2022-oraz-2022-2023/

Krótkoterminowe praktyki mieszane to nowość w programie Erasmus+, w których część fizyczna mobilności trwać może od 5 do 30 dni i w przypadku studiów pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich musi być połączona z działaniami wirtualnymi.

Pytania i wątpliwości dot. krótkoterminowych praktyk mieszanych należy kierować na erasmusbwz@uw.edu.pl lub telefonicznie na numer tel. 22 55 24 068.

Program „Wspólne projekty badawcze” Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej ( NAWA)

Trwa nowy nabór do Programu „Wspólne projekty badawcze” Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej ( NAWA)

Termin składania wniosków w NAWA 30 czerwca 2022, godz.15.00

Nabór dotyczy wspólnych projektów badawczych pomiędzy

Polską a Francją

Polską a Niemcami

Na stronie Biura Współpracy z Zagranicą opisana jest procedura wewnętrzna na Uniwersytecie Warszawskim; Programy Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej | bwz.uw.edu.pl

Szczegóły ogłoszenia na stronie NAWA: Nabory 2022 – NAWA

Studiuj w UCBS!!!

Serdecznie zapraszamy na studia do UCBS!

Oferujemy studia na kierunkach

Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska (MSOŚ) oraz studia II stopnia prowadzone w języku angielskim – Sustainable Development (SD) odpowiadają idei interdyscyplinarności, jaką oferuje Uniwersytet. Oferta naszych studiów została przygotowana we współpracy z praktykami oraz z 8 wydziałami: Biologii, Chemii, Fizyki, Geografii i Studiów Regionalnych, Geologii, Nauk Ekonomicznych, Prawa i Administracji, a także Zarządzania (SD). Dzięki takiej różnorodności, studenci i absolwenci kierunków oferowanych przez UCBS posiadają dużą wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych i społecznych.

Więcej informacji o rekrutacji w systemie IRK na stronach kierunków:

MSOŚ stacjonarne I stopnia: https://irk.uw.edu.pl/pl/offer/PELNE2022/programme/S1-OS-MSOS/?from=field:P_OS-MSOS

MSOŚ stacjonarne II stopnia: https://irk.uw.edu.pl/pl/offer/PELNE2022/programme/S2-OS-MSOS/?from=field:P_OS-MSOS

Sustainable Development, stacjonarne II stopnia:

https://irk.uw.edu.pl/pl/offer/PELNE2022/programme/S2-SD/?from=field:P_SD

 

 

Konkurs uzupełniający na wyjazdy dydaktyczne nauczycieli akademickich lub w pracowników niebędących nauczycielami akademickimi celach szkoleniowych

Informujemy, że został ogłoszony konkurs uzupełniający na wyjazdy dydaktyczne nauczycieli akademickich lub pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w celach szkoleniowych z projektu KA107/2019.

W związku z technicznymi problemami w uniwersytetach partnerskich fundusze na przyjazdy z Indonezji, Izraela i Nepalu zostały przekierowane na realizację wyjazdów z UW dla nauczycieli akademickich i/lub pracowników niebędących nauczycielami akademickimi do wyżej wymienionych krajów.

Do 25 maja 2022 r. nauczycieli akademickich i/lub pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi mogą ubiegać się o stypendia niewykorzystane w konkursie Erasmus + KA107/2019.

Szczegóły konkursu znajdują się na stronie BWZ w zakładce: http://bwz.uw.edu.pl/erasmus-kraje-partnerskie/

Dzień Ziemi 2022

Dziś po raz kolejny obchodzimy Światowy Dzień Ziemi. Tegorocznym hasłem przewodnim jest: „Inwestujmy w naszą planetę” (ang. Invest in our planet) mające zwrócić uwagę globalnej społeczności na związek neutralności klimatycznej z ludzkim dobrobytem w wymiarze ekonomicznym.

Wejdź na: www.earthday.org i dowiedz się jak możesz pomóc naszej planecie.