Nagroda Prezydenta m.st. Warszawy: Konkurs na najlepszą pracę dyplomową z zakresu rozwoju Warszawy

Prezydent m.st. Warszawy zaprasza autorów prac magisterskich i rozpraw doktorskich do ubiegania się o Nagrodę Prezydenta za prace dyplomowe z zakresu rozwoju Warszawy. To już szósta edycja konkursu. Od 2016 r. m. st. zachęca młodych badaczy do dialogu na temat rozwoju stolicy oraz wspiera zainteresowania badawcze Warszawą poprzez możliwość zaprezentowania wyników swoich prac.

O nagrodę mogą się ubiegać autorzy prac reprezentujących wszelkie dziedziny i dyscypliny naukowe, które zostały obronione w 2020 roku na warszawskich uczelniach.

Przy ocenie prac brane jest pod uwagę:

– umieszczenie problemu badawczego w kontekście rozwoju Warszawy;

– wartość naukowa pracy, w tym ogólna metodologia i sposób ujęcia problemu;

– wartość społeczna tj. wpływ wyników i wniosków badawczych na rozwój Warszawy w przypadku ich zastosowania;

– praktyczna możliwość wykorzystania wyników i wniosków badawczych w przedsięwzięciach realizowanych przez m.st. Warszawę.

Prace można zgłosić do 29 marca drogą mailową na adres: naukowa@um.warszawa.pl

Nagroda główna w kategorii rozpraw doktorskich wynosi 15 tys. złotych, a trzy wyróżnienia po 6 tys. zł. Laureat nagrody głównej za pracę magisterską otrzyma 7 tys. zł, a autorzy wyróżnionych prac po 3 tys. zł.

Szczegółowe informacje można uzyskać:

· www: um.warszawa.pl/NP

· mailem: naukowa@um.warszawa.pl 

· telefonicznie: 22 325 86 11 (pon.-pt. w godz. 8.00-16.00)

Posted in Aktualności, Komunikaty dla studentów.