Konferencja „Boosting the potential of Joint Degrees in Erasmus Mundus Joint Master Programmes” 30.11-1.12.2023

W dniach 30.11-1.12, w Brukseli, trwa pierwsza doroczna konferencja zatytułowana: „Boosting the potential of Joint Degrees in Erasmus Mundus Joint Master Programmes”.

Konferencja jest poświęcona wieloaspektowym doświadczeniom płynących z programu Erasmus Mundus w przyznawaniu wspólnych stopni naukowych. Jest to okazja do omówienia kluczowych wniosków wyciągniętych przez konsorcja EMJM, podkreślając wartość dodaną takich rozwiązań dla studentów, pracodawców i instytucji szkolnictwa wyższego w całej Europie i poza nią. Uczestnicy analizują bieżące wyzwania i identyfikują kluczowe mechanizmy wspierające oraz dobre praktyki na poziomie instytucjonalnym, krajowym i europejskim.

Wydarzenie to jest angażującą platformą dialogu, wzajemnego uczenia się i nawiązywania kontaktów przez wszystkie zainteresowane konsorcja Erasmus Mundus, a także kluczowych europejskich i krajowych interesariuszy. Jest to bogate źródło inspiracji dla społeczności Erasmus Mundus. Przemówienia, dyskusje panelowe, instytucjonalne studia przypadków i wymiany przy okrągłym stole- to punkty główne konferencji.

Podczas wydarzenia odbywają się również dyskusje na temat możliwych powiązań między programem Erasmus Mundus, a nowymi projektami pilotażowymi w zakresie wspólnego europejskiego oznaczenia stopni naukowych.

W konferencji bierze udział Dyrektor UCBS, a także koordynator krajowy studiów wspólnych realizowanych w ramach EMJM- Global Environment and Development (MERGED)- dr Mariola Zalewska. Więcej informacji o kierunku MERGED znajdziesz tutaj lub na stronie merged.info.

Posted in Aktualności.