Rynek pracy w dobie zielonej transformacji

W wyniku zielonej transformacji do końca dekady może pojawić się nawet 300 tysięcy nowych miejsc pracy związanych nie tylko z ekologia i energetyką. Dlatego już teraz warto kształcić się w obszarze zrównoważonego rozwoju i rozwijać zielone kompetencje.

W wywiadzie dla Wyborcza.biz Dyrektor UCBS- dr Mariola Zalewska, mówi:

– Uniwersytet Warszawski od 30 lat prowadzi międzywydziałowe studia ochrony środowiska w języku polskim. Od pięciu lat prowadzi kierunek w języku angielskim Sustainable Development (zrównoważony rozwój), na którym studiują studenci z całego świata.

Studia mają dostarczyć interdyscyplinarnej wiedzy – od chemii i biologii po ekonomię czy politykę regionalną. A jeśli chodzi o konkretne kompetencje, to np. umiejętność raportowania zrównoważonego rozwoju, co niedługo zgodnie z dyrektywą UE stanie się dla przedsiębiorstw obowiązkiem. – Oferujemy to, czego rynek będzie wkrótce potrzebował – podsumowuje dr Zalewska.

źródło:  Wyborcza.biz: „Przyszłość rynku pracy należy do zielonych kołnierzyków”

Badania rynku pracy wskazują wzrost zapotrzebowania na zielone kompetencje, a już od przyszłego roku unijna dyrektywa CSRD (z ang. Corporate Sustainability Reporting Directive, czyli dyrektywa sprawie sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju), wprowadzić ma w wielkich korporacjach obowiązek realizacji ESG, czyli działań na rzecz środowiska (ang. environment), społecznej odpowiedzialności (ang. social responsibility) i ładu korporacyjnego (ang. corporate governance).

Naprzeciw wyzwaniom rynkowym wychodzą uczelnie wyższe w tym Uniwersytet Warszawski i nasze Centrum. UCBS jest liderem w kształceniu ekspertów od zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska. W dobie transformacji energetycznej i systematycznego wzrostu zapotrzebowania na zawody takie jak doradcy energetyczni, specjaliści ds. zielonej certyfikacji, specjaliści od rekultywacji, czy osoby zajmujące się raportowaniem ESG oferta naszych studiów już teraz pozwala zdobywać studentom gruntowną wiedzę w tych obszarach.

Więcej o przyszłości rynku pracy w kontekście wdrażania zrównoważonego rozwoju, o zielonych kołnierzykach, zielonej transformacji i zielonych kompetencjach przeczytasz w artykule: Przyszłość rynku pracy należy do zielonych kołnierzyków autorstwa Kasi Bieleckiej.

fot: Freepik

Posted in Aktualności.