Stypendium rektora w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022

Forma i termin składania wniosków o przyznanie studentom stypendium rektora w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022
W dniach 7-21 marca 2022 będzie możliwe złożenie wniosku o stypendium rektora na semestr letni roku akademickiego 2021/2022.

Kto może złożyć wniosek?
Postępowanie o stypendium rektora w semestrze letnim będzie przeprowadzone wyłącznie dla studentów/ek kierunków:

Chemia – studia II stopnia;
Chemia medyczna – studia II stopnia;
Chemia stosowana – studia II stopnia;
Geologia stosowana – studia II stopnia;
Inżynieria obliczeniowa – studia II stopnia;
Kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej – studia I stopnia;
Kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej – studia II stopnia;
Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska – studia II stopnia;
Ukrainistyka z językiem angielskim – studia I stopnia;
Ukrainistyka z językiem angielskim – studia II stopnia;

Jak złożyć wniosek?
Wnioskowanie o stypendium rektora na semestr letni 21/22 odbywa się całkowicie elektronicznie, za pośrednictwem USOSweb, co oznacza że nie ma konieczność dostarczania wydrukowanego wniosku do dziekanatu/biura.

W celu złożenia wniosku należy wejść do USOSweb (usosweb.uw.edu.pl), zakładka DLA WSZYSTKICH, następnie wybrać opcję WNIOSKI, a następnie wypełnić i złożyć wniosek. Należy to zrobić najpóźniej do 21 marca 2022.

Uwaga! W szczególnie uzasadnionych przypadkach, np. w przypadku błędów technicznych umożliwiających poprawne złożenie wniosku, wniosek wraz z udokumentowanymi osiągnięciami, będzie można złożyć papierowo w Biurze ds. Pomocy Materialnej, jednak nie później niż do 21 marca 2022.

Więcej o stypendium rektora: https://bpm.uw.edu.pl/stypendium-rektora-2/

Podstawa prawna: § 8 ust. 1 Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 142 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 1 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego (tekst jednolity: Monitor UW z 2021 r. poz. 215 ze zm.).

Posted in Aktualności, Komunikaty dla studentów.