Programy

Program studiów I stopnia na kierunku Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska

obowiązujący od roku akademickiego:

2019/2020

2020/2021

Program studiów II stopnia na kierunku Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska 

obowiązujący od roku akademickiego:

2020/2021

Program studiów II stopnia na kierunku Sustainable Development obowiązujący od roku akademickiego:

2020/2021