MERGED Commision meeting- 9-10.02.2023

9 i 10 lutego 2023 w siedzibie UCBS odbyło się pierwsze spotkanie zespołów w ramach projektu MERGED MERGED Commision meeting.

W spotkaniu udział wzięli: Carsten Smith-Hall (Københavns Universitet), Katja Thorseth (Københavns Universitet), Mariola Zalewska (UCBS, Uniwersytet Warszawski), Carlo Pozzi (Universita Degli Studi Di Milano) i Zespół UCBS.

Głównymi tematami wydarzenia były:

  • Opracowanie i wdrożenie programu MERGED
  • Porozumienie w sprawie realizacji i harmonogramu wspólnych działań dydaktycznych
  • Opracowanie Wspólnego Podręcznika Administracyjnego  (JAM) i Podręcznik Studenta
  • Przeprowadzenie pierwszej internetowej konferencji MERGED Open House

MERGED Commision

Otwarte wykłady „Rozwój zrównoważony w teorii i praktyce 2023- czy Zrównoważony rozwój jest możliwy (?)”

Jak co roku zapraszamy serdecznie na nasze otwarte wykłady: „Rozwój zrównoważony w teorii i praktyce 2023- czy Zrównoważony rozwój jest możliwy (?)”
Spotkania odbywają się w każdy kolejny czwartek o godzinie 16:00.
Pierwsze spotkanie już 22.02.2023, a wykład inaugurujący „Zaangażowanie i odpowiedzialność- 18 cel Zrównoważonego rozwoju” poprowadzi dr Anna Batorczak UCBS.

Spotkanie Wigilijne w UCBS

19 grudnia w siedzibie naszej jednostki odbyło się tradycyjne spotkanie wigilijne, w którym wzięli udział studenci kierunków MSOŚ i SD.

Spotkanie upłynęło w miłej, świątecznej atmosferze zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Zaproszeni goście mieli okazję spróbować tradycyjnych wigilijnych potraw, a także smakołyków z innych części Świata.

Dziękujemy pięknie wszystkim za przybycie. Cieszymy się ze mogliśmy w tak miły sposób spędzić ten przedświąteczny czas!

Życzymy wszystkim Wesołych Świąt!🎅🎅🎅

 

 

30 min for the climate – World Climate Day

Dear students,

Take part in an international symbolic action on World Climate Day!

At the same time, students all over the world will calculate their environmental footprint. You too can take part in this international mobilization!

How many planets would it take if everyone lived the same way as you?

Come and discover it in 30 minutes on December 8 at 2 p.m. (Brussels time).

To participate, connect to this link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmRkZTE1ZTItNGEyNC00ZWZkLWE1MDQtMTgzZWZjY2YwYTE3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2262e13b84-1960-4562-8c7f-72472951da8f%22%2c%22Oid%22%3a%22c4b20e36-c9c3-48eb-ad73-f72fbf443d3b%22%7d 

Not available on December 8? Calculate your environmental footprint now here: https://framaforms.org/ecological-footprint-world-climate-day-1669824819 

Mobilize for the planet and the climate!

 

4EU+ Annual Meeting 2022

26 – 28 października 2022 miało miejsce doroczne spotkanie: 4EU+ Annual Meeting 2022- Sustainability – an ever closer alliance. Gospodarzem spotkania był Uniwersytet Kopenhaski.

Sojusz 4EU+ istnieje już od pięciu lat, a z roku na rok współpraca między uczelniami staje się coraz silniejsza i bardziej wiążąca. Tematem przewodnim tegorocznej edycji był zrównoważony rozwój, wymieniono również doświadczenia z dotychczasowej współpracy, przedstawiono plany na przyszłość, a także odbyły się spotkania robocze poszczególnych Flagshipów.

W spotkani wzięli udział przedstawiciele Uniwersytetu Warszawskiego, wśród nich dyrektor UCBS- dr Mariola Zalewska

Więcej informacji na stronie: https://4euplus2022.eu/

oraz: https://www.uw.edu.pl/annual-meeting-4eu-w-kopenhadze/

Inauguracja roku akademickiego 2022/2023 w UCBS- relacja

3 października 2022 w budynku wydziału Geologii przy ulicy Żwirki i Wigury 93 odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2022/2023 w Uniwersyteckim Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele społeczności akademickiej UW, studenci kierunków Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska, Sustainable Development oraz zaproszeni goście.

Uroczystość rozpoczęła się od odśpiewania hymnu państwowego i hymnu Unii Europejskiej, po czym przemówienie wygłosiła dr Mariola Zalewska, Dyrektor UCBS. Po przemówieniu p. Dyrektor odbyła się immatrykulacja i uroczysta przysięga nowych studentów, a także głos zabrał przedstawiciel studentów.

Obchody uświetnił wykład prof. dr hab. Bogdana Jaroszewicza, kierownika Białowieskiej Stacji Geobotanicznej Wydziału Biologii UW: Przyroda nie ma prawa głosu – musimy się o nią upominać. Nature is not given a voice – we must advocate for her

 

5 urodziny Welcome Point

Welcome Point obchodzi w tym roku swoje 5. urodziny!

Serdecznie zapraszamy 5 października na Mały Dziedziniec UW w godz. 10.00 – 15.00, gdzie wraz ze studentami Welcome Point przygotował dzień pełen muzyki i gier. Będzie okazja lepiej się poznać, słodko zjeść i sprawdzić w najróżniejszych konkurencjach – od lingwistycznych po artystyczne.

Więcej informacji tutaj

Inauguracja roku akademickiego 2022/2023 w UCBS

Serdecznie zapraszamy na uroczystą inaugurację roku akademickiego w Uniwersyteckim Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym
i Zrównoważonym Rozwojem, która odbędzie się 3 października (poniedziałek) 2022 r.  o godzinie 11:30 w Sali 1012p. 1, w budynku Wydziału Geologii, ul. Żwirki i Wigury 93.

W tym roku wydarzenie uświetni wykład prof. dr hab. Bogdana Jaroszewicza, kierownika Białowieskiej Stacji Geobotanicznej Wydziału Biologii UW: Przyroda nie ma prawa głosu – musimy się o nią upominać. Nature is not given a voice – we must advocate for her