USOS

Czym jest USOS?

Uniwersytecki System Obsługi Studiów (USOS) to centralna baza danych UW skupiająca w jednym miejscu całą ofertę programową wszystkich jednostek UW oraz dane wszystkich studentów i pracowników. Począwszy od momentu rejestracji kandydata w systemie IRK, aż do chwili zdania przez niego ostatnich egzaminów i obrony pracy dyplomowej wszystkie informacje związane z jego tokiem studiów trafiają właśnie do bazy danych USOS. Dostęp do bazy danych USOS mają wyłącznie pracownicy administracyjni. Z myślą o studentach powstał USOSweb.

Czym jest USOSweb?

System ten stanowi równoległą bazę danych w stosunku do systemu USOS, poprzez którą student uzyskuje dostęp do informacji związanych z przebiegiem jego studiów (oceny, plan zajęć, wyniki rejestracji na zajęcia, itp.). W USOSweb znajduje się także aktualna oferta dydaktyczna całego Uniwersytetu oraz dostępne są informacje o nauczycielach (dyżury, e-maile, telefony).

USOS i USOSweb to dwie bazy, które muszą się komunikować

Dla zachowania ich spójności raz dziennie odbywa się migracja danych czyli synchronizacja danych. Migracja rozpoczyna się o 4:10 i kończy się około godziny 4:25. Informacja o tym, kiedy odbyła się ostatnia migracja znajduje się w oknie powitalnym USOSweb. W czasie trwania migracji moduł USOSweb jest niedostępny. Zawsze sprawdzaj, kiedy była ostatnia migracja. Informacja o tym, kiedy odbyła się ostatnia migracja zazwyczaj pozwala wyjaśnić wątpliwości pt.: „Dlaczego „tego” nie ma w moim USOSwebie?”

Czym jest USOSul?

Serwis UL znany także jako serwis rejestracji żetonowych umożliwia rejestrowanie się na przedmioty, które są ogólnodostępne dla studentów z całego UW, niezależnie od kierunku ich studiów. Są to:

  • przedmioty ogólnouniwersyteckie,
  • zajęcia z wychowania fizycznego,
  • lektoraty,
  • egzaminy z języków obcych,
  • przedmioty dające uprawnienia pedagogiczne.

Logowanie do sytemu

Aby móc w pełni korzystać z USOSweb i USOSul należy się zalogować. USOSweb znajduje się na stronie http://usosweb.uw.edu.pl, a USOSul na stronie http://rejestracja.usos.uw.edu.pl. Dla studentów loginem jest numer PESEL a początkowym hasłem jest hasło z IRK (można je potem samodzielnie zmienić).

Problemy z logowaniem:

1. JEŻELI NIE MOŻESZ SIĘ ZALOGOWAĆ lub USOSweb / USOSul NIE ROZPOZNAJE CIĘ lub NIE PRZYDZIELONO CI ŻETONÓW:

Zwróć się osobiście do sekretariatu ds. studenckich z prośbą o pomoc. Przez telefon lub Internet nikt nie pomoże Ci w takiej sprawie. Istnieje możliwość wygenerowania nowego hasła, jednak dla twojego bezpieczeństwa, ta forma pomocy możliwa jest wyłącznie gdy osobiście stawisz się w sekretariacie.

2. JEŻELI NIE PAMIĘTASZ HASŁA:

Skorzystaj z mechanizmu generowania hasła na stronie głównej Centralnego Serwera Uwierzytelniania. Hasło aktywowane jest w sekretariacie ds. studenckich (podanym przez Ciebie kodem) i działa od razu we wszystkich usługach.

3. JESTEM STUDENTEM I ROKU I NIE MAM JESZCZE DOSTĘPU

Wielu nowoprzyjętych studentów I roku jest zaniepokojonych faktem, że nie mogą zalogować się do USOSweba z wykorzystaniem hasła z IRK. Jednak nie należy się tym przejmować. Pracownicy administracyjni mają bardzo dużo pracy przy wpisywaniu nowych studentów do USOS-a. Proces ten ciągnie się przez całe wakacje. Tak więc jeżeli Twoi koledzy mają już dostęp do USOSweba, a Ty nie, oznaczać to może, że ich dane zostały już wprowadzone przez pracownika sekretariatu ds. studenckich, a Twoje jeszcze nie (bo np. kolega ma nazwisko na B, Ty na T, a załatwiani jesteście w kolejności alfabetycznej). Trzeba po prostu uzbroić się w cierpliwość.

Niepokojąca może być dopiero sytuacja, jeśli nie będziesz mógł zalogować się do uczelnianych serwisów w październiku (gdy zacznie się już nowy rok akademicki) albo gdy nadszedł dzień, w którym według informacji ogłoszonych w naszej jednostce wszyscy jego nowi studenci powinni mieć już dostęp do uczelnianych serwisów. W takim przypadku będziesz musiał zgłosić sprawę w sekretariacie ds. studenckich.

Biblioteczka USOS

Materiały, przewodniki i instrukcje oraz inne przydatne informacje o USOSie znajdziesz pod adresem:  http://usosownia.uw.edu.pl