Propozycje 2 tematów prac magisterskich z Wydziału Fizyki

1 temat: Targeted communication strategy to raise user awareness on the pilot access offered within ATMO-ACCESS

(realizacja w j. polskim lub angielskim, znajomość j. polskiego nie jest wymagana, konieczna jest znajomość zaawansowana j. angielskiego) zatrudnienie na 1/2 etatu (grupa: pracownicy nienaukowi), 2000 brutto, umowa o pracę na 9 miesięcy, od 1 stycznia 2023, przy założeniu konieczności zakończenia studiów do 30 września 2023.

Promotor: Iwona Stachlewska i/lub Dominika Szczepanik (WF UW)

Opis
Based on the existing and new user community surveys, it will be identified how the communication to the users on the physical, remote and virtual pilot access offered within H20220 ATMO ACCESS project could be implemented in a more efficient ways. For this, mapping of the existing communication modalities already used by the three Research Infrastructures (ACTRIS, ICOS, IAGOS) will be done to identify the best strategies, proper means, and adequate tools for enhancing the pilot access visibility and proper advertising its attractiveness to the different user groups (e.g. scientists, private sector, monitoring authorities, finding agencies). Modalities to raise user awareness of the newly developed cross-RI services shall be proposed, including an evaluation and explanation on the added value of such integrated activities.

2 temat: Ocena optymalnych ścieżek przyszłej współpracy stacji monitoringu jakości powietrza z ośrodkami badawczymi w celu wzmocnienia potencjału i użyteczności monitoringu w m.st. Warszawie.

(realizacja w j. polskim lub angielskim, doskonała znajomość j. polskiego i j. angielskiego jest wymagana) zatrudnienie na 1/2 etatu (grupa: pracownicy nienaukowi), albo 2000 brutto, umowa o pracę na 9 miesięcy, od 1 stycznia 2023, przy założeniu konieczności zakończenia studiów do 30 września 2023 albo 2500 brutto, umowa o pracę na 9 miesięcy, od 1 października 2023, przy założeniu konieczności zakończenia studiów do 30 czerwca 2024

Promotor: Iwona Stachlewska (WF UW) + ew. drugi promotor z UCBŚ lub innego Wydziału

Opis
Zanieczyszczenie powietrza pozostaje największym środowiskowym zagrożeniem dla zdrowia i wymaga ciągłych działań. Podejmowane są różne działania na szczeblu administracyjnym w celu rozwiązania tych problemów. Jednocześnie badania nad zanieczyszczeniem powietrza mogą pomóc w kształtowaniu polityki i ochronie zdrowia mieszkańców miast. Green Deal RI-URBANs projekt ma na celu oferowanie interoperacyjnych usług danych w celu sprostania wyzwaniom i potrzebom społecznym dotyczącym jakości powietrza w miastach i punktach przemysłowych. Łączy najnowocześniejszą naukę i technologię w celu unowocześnienia sieci monitorowania jakości powietrza (AQMN), zapewniając pomiar narażenia na najdrobniejsze cząstki i składniki pyłu atmosferycznego oraz szacowanie udziału źródeł, a także wydajną kurację, przechowywanie i udostępnianie danych. Wdrożenie tzw. RI-URBANs Pilots w wybranych miastach w Europie zademonstruje umiejętność integracji uzupełniających się systemów i metod pomiarowych, kontroli i zarządzania jakością danych z zastosowaniem zasad FAIR. Ostatecznym celem jest zapewnienie skalowania i trwałości oferowanych interoperacyjnych usług AQMNs-RI. Szczególnie cenna będzie możliwość oceny optymalnych ścieżek przyszłej współpracy stacji monitoringu jakości powietrza z ośrodkami badawczymi, takimi jak UW, w celu wzmocnienia potencjału i użyteczności monitoringu w m.st. Warszawie.

Uwaga: realizacja pracy dyplomowej połączona z zatrudnieniem

Posted in Aktualności, Komunikaty dla studentów.