Zarządzenia KJD UCBS w sprawie trybu prowadzenia zajęć na kierunkach MSOŚ i SD.

Zgodnie z komunikatami dotyczącymi pracy zdalnej w UCBS informuję, że na podstawie Zarządzenia nr 140 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, ogłoszonego dnia 15.11.2021 r., od dnia 10.01.2022 r. zajęcia na studiach I i II stopnia MSOŚ i SD będą odbywały się w trybie stacjonarnym. Decyzja ta nie dotyczy zajęć z wychowania fizycznego i języków obcych. W tych przypadkach zasady prowadzenia zajęć ustalają właściwi kierownicy jednostek.

W przypadku podjęcia przez Rektora UW decyzji zmieniających, KJD UCBS zaktualizuje decyzje do nowych wytycznych.

Zarządzenie nr 2/2021 KJD UCBS

Zarządzenie nr 3/2021 KJD UCBS

Posted in Aktualności, Komunikaty dla studentów.