Procedura postępowania w przypadku pojawienia się objawów dających podejrzenie o zakażeniu COVID-19 oraz wytyczne po otrzymaniu informacji o pozytywnym wyniku testu na obecność wirusa SARS-CoV-2.

W świetle obowiązujących zasad i ograniczeń GIS izolacji podlegają osoby z pozytywnym wynikiem testu na obecność wirusa SARS-CoV-2, a kwarantannie podlegają osoby, które miały bliski kontakt z osobą zakażoną takim wirusem za wyjątkiem osób zaszczepionych pełną dawką szczepionki przeciw COVID-19 i ozdrowieńców.

Procedura postępowania w przypadku pojawienia się objawów dających podejrzenie o zakażeniu COVID-19 oraz wytyczne po otrzymaniu informacji o pozytywnym wyniku testu na obecność wirusa SARS-CoV-2
Zgodnie z zarządzeniem nr 112 rektora UW z dnia 16 września 2021 r. w sprawie organizacji kształcenia w roku akademickim 2021/2022 studenci i doktoranci UW powinni wysłać informację o tym, że są zakażeni wirusem SARS-CoV-2 na adres email: InfoCovid19@adm.uw.edu.pl oraz poinformować o zakażeniu Sekretariat ds. studenckich, jeśli do zakażenia doszło na terenie UW lub osoba, u której stwierdzono zakażenie, uczestniczyła w zajęciach na UW, będąc już zakażoną.

Ważne, czy osoba zakażona była szczepiona; ma to wpływ na kwarantannę osoby zakażonej i tych, z którymi miała kontakt. Dlatego osoba chora powinna jak najszybciej skontaktować się zarówno z Sekretariatem ds. studenckich, jak i telefonicznie z sanepidem lub lekarzem pierwszego kontaktu.

Osoby z bliskiego kontaktu po weryfikacji przez Sanepid są zawiadamiane o konieczności przejścia na kwarantannę.

Definicja bliskiego kontaktu z osobą zakażoną znajduje się na stronie www.uw.edu.pl w zakładce WYTYCZNE SANITARNE DOT. DZIAŁANIA OBIEKTÓW.

Posted in Aktualności, Komunikaty dla studentów.