Szkolenie BHP dla studentów

Informujemy o terminach  szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej

Dla semestru zimowego:

  • I termin od 2 listopada 2021 r. do lutego 2022 r.
  • II termin od 25 lutego 2022 r. do 6 marca 2022 r.

Dla semestru letniego:

  • I termin: od 21 marca 2021 r. do 10 lipca 2022 r.
  • II termin od 29 sierpnia 2022 r. do 11 września 2022 r.

Dodatkowych terminów poza wyżej wymienionymi nie przewiduje się.

Więcej informacji tutaj

Posted in Aktualności, Komunikaty dla studentów.