Procedura postępowania w przypadku pojawienia się objawów dających podejrzenie o zakażeniu COVID-19 oraz wytyczne po otrzymaniu informacji o pozytywnym wyniku testu na obecność wirusa SARS-CoV-2.

W świetle obowiązujących zasad i ograniczeń GIS izolacji podlegają osoby z pozytywnym wynikiem testu na obecność wirusa SARS-CoV-2, a kwarantannie podlegają osoby, które miały bliski kontakt z osobą zakażoną takim wirusem za wyjątkiem osób zaszczepionych pełną dawką szczepionki przeciw COVID-19 i ozdrowieńców.

Procedura postępowania w przypadku pojawienia się objawów dających podejrzenie o zakażeniu COVID-19 oraz wytyczne po otrzymaniu informacji o pozytywnym wyniku testu na obecność wirusa SARS-CoV-2
Zgodnie z zarządzeniem nr 112 rektora UW z dnia 16 września 2021 r. w sprawie organizacji kształcenia w roku akademickim 2021/2022 studenci i doktoranci UW powinni wysłać informację o tym, że są zakażeni wirusem SARS-CoV-2 na adres email: InfoCovid19@adm.uw.edu.pl oraz poinformować o zakażeniu Sekretariat ds. studenckich, jeśli do zakażenia doszło na terenie UW lub osoba, u której stwierdzono zakażenie, uczestniczyła w zajęciach na UW, będąc już zakażoną.

Ważne, czy osoba zakażona była szczepiona; ma to wpływ na kwarantannę osoby zakażonej i tych, z którymi miała kontakt. Dlatego osoba chora powinna jak najszybciej skontaktować się zarówno z Sekretariatem ds. studenckich, jak i telefonicznie z sanepidem lub lekarzem pierwszego kontaktu.

Osoby z bliskiego kontaktu po weryfikacji przez Sanepid są zawiadamiane o konieczności przejścia na kwarantannę.

Definicja bliskiego kontaktu z osobą zakażoną znajduje się na stronie www.uw.edu.pl w zakładce WYTYCZNE SANITARNE DOT. DZIAŁANIA OBIEKTÓW.

MOST – Rekrutacja na semestr letni 2021/2022

Rekrutacja na Program MOST na semestr letni 2021/2022 odbędzie się w dniach od 31 października do 30 listopada 2021 r. W tym okresie na stronie internetowej Programu: http://most.amu.edu.pl/ aktywny będzie link umożliwiający zapoznanie się z aktualną ofertą MOST-u oraz założenie konta w systemie IRK MOST, za pośrednictwem którego dokonuje się rejestracji i uzyskuje status osoby ubiegającej się o udział w Programie MOST. Wszelkie szczegóły na temat Programu oraz szczegółowe wytyczne dotyczące składania podań dla studentów poszczególnych uczelni dostępne będą na www.most.amu.edu.pl

Erasmus Days 2021 na UW

Od 14 do 15 października na Uniwersytecie Warszawskim odbędą się Erasmus Days 2021. Wydarzenie wpisuje się w międzynarodowe obchody dni programu Erasmus+. Wydarzenie jest organizowane przez Biuro Współpracy z Zagranicą UW, we współpracy z Erasmus Student Network UW i uczelniami Sojuszu 4EU+.

W ramach Erasmus Days 2021 na UW odbędą się dwa spotkania online:

 • „Erasmus+ Days: 4EU+ Information Session” – 14 października (czwartek), godz. 12.00: spotkanie online w języku angielskim, podczas którego przedstawiciele uczelni wchodzących w skład Sojuszu 4EU+ opowiedzą o swojej ofercie. Transmisja spotkania dostępna będzie na FB profilu 4EU+ Alliance;
 • „Co nowego w programie Erasmus? Moja erasmusowa przygoda” – 15 października (piątek), godz. 14.00: spotkanie online w języku polskim, podczas którego eksperci Biura Współpracy z Zagranicą UW przedstawią ogólne informacje o programie Erasmus+, a studenci opowiedzą o swoich doświadczeniach z wyjazdu na stypendium. Transmisja spotkania dostępna będzie w opisie wydarzenia na Facebooku – Erasmus Days 2021 na Uniwersytecie Warszawskim.

Więcej informacji w j. polskim i w j. angielskim znajduje się pod adresem: https://www.facebook.com/events

FOREIGN LANGUAGE COURSES OF THE SCHOOL OF EASTERN LANGUAGES IN THE WINTER SEMESTER 2021/2022

fot. UW

Contact: lektoraty.sjw@uw.edu.pl; www.sjw.uw.edu.pl
phone +48 22 55 20 937

Additional registration will be open October 17 th – October 20 th 2021 – during this round students can register ALSO for another course

Final, additional registration will be open October 27 th – October 30 th 2021 – during this round students can change class, register for another course (if there are still free places available, limit of tokens spent 120xLEK) and unregister from previous course

https://rejestracja.usos.uw.edu.pl


ARABIC LANGUAGE (3623-ARAEA1.1-eng)
Lector – Magdalena Nycz-Waller course in English – 1 st semester of learning
Tuesdays 16.45-18.15, Online course with tasks on Kampus Platform


CHINESE LANGUAGE (3623-CHIOA1-eng)
Lector – Yoke Cheng Lau-Wojciechowska course in English – 1 st semester of learning
Tuesdays 9.45- 11.15,
Fridays 9.45 – 11.15, Online course


DARI LANGUAGE (3623-DAROA1-eng)
Lector – Marta Rybusińska course in English – 1 st semester of learning
Mondays 16.45-18.15, Tyniecka 15/17, room 112
Tuesdays 16.45- 18.15, Tyniecka 15/17, room 112


JAPANESE LANGUAGE (3623-JAPOA1-eng)
Lector – Adam Klawczyński course in English – 1 st semester of learning
Thursdays 13.15-14.45, 15.00-16.30, Żwirki i Wigury 93, room 2135

JAPANESE LANGUAGE (3623-JAPOA1-eng)
Lector – Adam Klawczyński course in English – 1 st semester of learning
Mondays 15.00- 16.30, Oboźna 7, room 6
Wednesdays 15.00-16.30, Oboźna 7, room 6

JAPANESE LANGUAGE (3623-JAPOA2-eng)
Lector – Adam Klawczyński course in English – 2 nd year of learning
Fridays 16.45 – 18.15, 18.30-20.00, Żwirki i Wigury 93, room 2135

JAPANESE LANGUAGE (3623-JAPOB1-eng)
Lector – Adam Klawczyński course in English – 3 rd year of learning
Thursdays 9.45 – 11.15, Żwirki i Wigury 93, room 2135
Thursdays 11.30 – 13.00, Żwirki i Wigury 93, room 2135


KOREAN LANGUAGE (3623-KOROA1-eng)
Lector – Anna Diniejko-Wąs PhD course in English – 1 st semester of learning
Tuesdays 11.30 – 13.00, Hoża 69, room 036
Wednesdays 11.30 – 13.00, Hoża 69, room 036

KOREAN LANGUAGE (3623-KOROA2-eng)
Lector – Anna Diniejko-Wąs PhD course in English – 2 nd year of learning
Tuesdays 9.45- 11.15, Hoża 69, room 036
Fridays 9.45 – 11.15, Hoża 69, room 036


PERSIAN LANGUAGE (3623-PEROA1-eng)
Lector – Lidia Brzezińska course in English – 1 st semester of learning
Tuesdays 9.45-11.15,
Thursdays 9.45 – 11.15, Online course


RUSSIAN LANGUAGE (3623-ROSOA2-eng)
Lector – Nataliya Krenska PhD course in English – 1 st semester of learning
Mondays 8.00-9.30, Oboźna 7, room 6
Fridays 8.00-9.30, Oboźna 7, room 6

RUSSIAN LANGUAGE (3623-ROSOB1-eng)
Lector – Nataliya Krenska PhD course in English – 2 nd year of learning
Mondays 18.30-20.00, Nowy Świat 69, room 153
Wednesdays 18.30-20.00, Nowy Świat 69, room 153


TURKISH LANGUAGE (3623-TUROA2-eng)
Lector – Władysław Chilmon course in English – 2 nd year of learning
Tuesdays 18.30-20.00, Nowy Świat 69, room 153
Thursdays 18.30-20.00, Nowy Świat 69, room 153

Stypendium Rektora- Informacje na rok akademicki 2021/2022

Informujemy o możliwości ubiegania się o przyznanie stypendium Rektora:

 • Wniosek o przyznanie stypendium rektora w roku akademickim 2021/2022 studenci składają w formie dokumentu elektronicznego przez USOSweb – wniosek złożony w tej formie jest uwierzytelniany w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności danych w postaci elektronicznej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach – np. w sytuacji błędów technicznych uniemożliwiających złożenie wniosku w formie dokumentu elektronicznego w USOSweb – wniosek wraz z udokumentowanymi osiągnięciami może zostać złożony w formie papierowej. W przypadku konieczności złożenia wniosku w formie papierowej, dokumenty należy złożyć w Biurze ds. Pomocy Materialnej.
 • Składanie przez studentów wniosków o przyznanie stypendium rektora w formie dokumentu elektronicznego przez USOSweb, jak i w formie papierowej jest możliwe do 15 października 2021 r.
 • Kto może się ubiegać o stypendium rektora oraz szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://bpm.uw.edu.pl/stypendium-rektora-2/
 • Przed wypełnieniem wniosku o stypendium rektora proszę zapoznać się z Regulaminem świadczeń dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Załącznik nr 3 do Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego zawiera zasady przyznawania stypendium rektora studentom.

Szkolenie BHP dla studentów

Informujemy o terminach  szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej

Dla semestru zimowego:

 • I termin od 2 listopada 2021 r. do lutego 2022 r.
 • II termin od 25 lutego 2022 r. do 6 marca 2022 r.

Dla semestru letniego:

 • I termin: od 21 marca 2021 r. do 10 lipca 2022 r.
 • II termin od 29 sierpnia 2022 r. do 11 września 2022 r.

Dodatkowych terminów poza wyżej wymienionymi nie przewiduje się.

Więcej informacji tutaj

Inauguracja roku akademickiego 2021/2022 w UCBS

Serdecznie zapraszamy na uroczystą inaugurację roku akademickiego w Uniwersyteckim Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym
i Zrównoważonym Rozwojem, która odbędzie się 1 października (piątek) 2021 r.  o godzinie 11:30 w Sali 3012, p. 3, w budynku Wydziału Geologii, ul. Żwirki i Wigury 93.

W tym roku wydarzenie uświetni wykład dr hab. Grzegorza Tchorka z Wydziału Zarządzania UW pt. „Wyzwania transformacji energetycznej„.

Inauguracja odbędzie się w warunkach zgodnych z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego (zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19).
Wszyscy goście zaproszeni na uroczystość są proszeni o założenie maseczek ochronnych.