Procedura postępowania w przypadku pojawienia się objawów dających podejrzenie o zakażeniu COVID-19

Przypominamy o obowiązującej procedurze postępowania w przypadku pojawienia się objawów dających podejrzenie o zakażeniu COVID-19 oraz wytycznych po otrzymaniu informacji o pozytywnym wyniku testu na obecność wirusa SARS-CoV-2.
Więcej informacji na naszej stronie i stronach UW

Szczepienia na UW – terminy styczniowe

Studenci, doktoranci i pracownicy UW zainteresowani szczepieniem przeciw COVID-19 mogą się na nie zapisać w przychodni CenterMed, w akademiku Żwirek.

Dostępne terminy to: 10, 13 i 15 stycznia.

Zapisu i rezerwacji terminu można dokonać za pośrednictwem strony: https://centermed.pl/uw.

Gorąco zachęcamy do zaszczepienia się przeciwko COVID-19!

Czy wiesz, że wyraz „szczepienie” zajął pierwsze miejsce w głosowaniu internetowym na Słowo Roku 2021? więcej

 

 

Zarządzenia KJD UCBS w sprawie trybu prowadzenia zajęć na kierunkach MSOŚ i SD.

Zgodnie z komunikatami dotyczącymi pracy zdalnej w UCBS informuję, że na podstawie Zarządzenia nr 140 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, ogłoszonego dnia 15.11.2021 r., od dnia 10.01.2022 r. zajęcia na studiach I i II stopnia MSOŚ i SD będą odbywały się w trybie stacjonarnym. Decyzja ta nie dotyczy zajęć z wychowania fizycznego i języków obcych. W tych przypadkach zasady prowadzenia zajęć ustalają właściwi kierownicy jednostek.

W przypadku podjęcia przez Rektora UW decyzji zmieniających, KJD UCBS zaktualizuje decyzje do nowych wytycznych.

Zarządzenie nr 2/2021 KJD UCBS

Zarządzenie nr 3/2021 KJD UCBS

Zmiana trybu prowadzenia zajęć w UCBS- Aktualizacja

W związku z utrzymującą się wysoką liczbą zachorowań na COVID-19, która wskazuje na wysokie prawdopodobieństwo rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, a także informacjami, że nie wszyscy członkowie społeczności UCBS są zaszczepieni KJD w UCBS podjęła decyzję o przedłużeniu okresu czasowego przejścia na tryb zdalny odbywania zajęć dydaktycznych na studiach pierwszego i drugiego stopnia na kierunku MSOŚ od dnia 7 grudnia do 22 grudnia 2021 r. włącznie.

Decyzja została podjęta na podstawie Zarządzenia nr 140 z dnia 15 listopada 2021 r. Rektora Uniwersytetu Warszawskiego.

Decyzja nie dotyczy zajęć wf oraz lektoratów. W tych przypadkach zasady prowadzenia zajęć określane są przez właściwych kierowników jednostek

 Kurs online-Protocol, Reviewing, Ownership and Publishing in Experimental Research (PROPER), 6-9 grudnia 2021 

 

Zachęcamy do wzięcia udziału w programie online, organizowanym przez Uniwersytet Karola w Pradze (w załączeniu i poniżej) w ramach projektu NAWA „Akademickie Partnerstwo na rzecz Innowacji w Nauczaniu i Uczeniu się” (API), koordynowanego przez UW. Partnerami są 4 uczelnie 4EU+. 

Tytuł: Protocol, Reviewing, Ownership and Publishing in Experimental Research (PROPER) Termin zajęć online: 6-9 grudnia 2021 

Język instrukcji: angielski

Odbiorcy: studenci nauk medycznych i przyrodniczych

Kandydaci proszeni są o przesłanie swoich zgłoszeń (imię, nazwisko, adres e-mailowy, uczelnia) do dnia 3 grudnia 2021 do godz. 12:00 CET na adres: martin.hammerbauer@ruk.cuni.cz

Więcej informacji tutaj

Zmiana trybu prowadzenia zajęć w UCBS

W dniu 15.11.2021 roku Rektor Uniwersytetu Warszawskiego wydał Zarządzenie nr 140, którego postanowienia dają możliwość KJD podjęcia decyzji o zmianie trybu prowadzenia zajęć w jednostkach dydaktycznych.

W związku ze wzrostem liczby zachorowań, który wskazuje na bardzo wysokie prawdopodobieństwo rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, zajęcia prowadzone na kierunku MSOŚ w UCBS zasadniczo w trybie stacjonarnym, zostają czasowo przeniesione od dnia 23 listopada 2021 roku do dnia 6 grudnia 2021 włącznie, do trybu zdalnego.

Decyzja nie dotyczy zajęć wf oraz lektoratów. W tych przypadkach zasady prowadzenia zajęć określane są przez właściwych kierowników jednostek.