Zagraniczne wyjazdy szkoleniowe Erasmus+

Erasmus+ to program Unii Europejskiej wspierający wymianę edukacyjną. Skorzystać z niego mogą zarówno studenci, doktoranci i absolwenci UW, jak również pracownicy uniwersytetu.

Przypominamy, że pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi oraz nauczyciele mogą skorzystać z dofinansowywanego wyjazdu, podczas którego mają możliwość zapoznania się z rozwiązaniami stosowanymi w innych instytucjach, wziąć udział w zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji.

Trwa rekrutacja do programu. Wśród krajów, do których można wyjechać, są państwa członkowskie UE, a także państwa spoza UE, które uczestniczą w programie: Islandia, Macedonia Północna, Liechtenstein, Norwegia, Serbia, Turcja, Wielka Brytania.

Osoby zainteresowane zagranicznym wyjazdem szkoleniowym proszone są o kontakt z wydziałowym koordynatorem ds. mobilności (lista koordynatorów) lub p. Ewą Rak z Biura Współpracy z Zagranicą.

Wszystkie informacje dotyczące wyjazdów nauczycieli akademickich (STA) oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (STT) dostępne są na stronie BWZ: http://bwz.uw.edu.pl/erasmus-kraje-programu/.

Zachęcamy do skorzystania z wyjazdu szkoleniowego.

Posted in Aktualności.