Studia podyplomowe

Absolwenci studiów I stopnia oraz absolwenci studiów II stopnia mogą pogłębić wiedzę, doskonalić umiejętności zawodowe, zyskać nowe kwalifikacje czy rozwinąć zainteresowania podejmując studia podyplomowe. Studia te wpisują się w ideę kształcenia przez całe życie (lifelong learning).

Informacje na temat studiów podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim

Zachęcamy także do zapoznania się z ofertą studiów podyplomowych oferowanych przez Instytut Ochrony Środowiska: „Business Intelligence w Ochronie Środowiska”.

Studia mają na celu przekazanie, usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy teoretycznej na temat zarządzania i monitoringu środowiska, gospodarki odpadami oraz aspektów prawnych z tym związanych, jak również podstaw wykorzystywania technologii i systemów informacyjnych zarządzania. Studia mają również dostarczać wiedzy i umiejętności praktycznych pozwalających na efektywne wykorzystywanie oprogramowania (m.in. Microsoft Office, SharePoint, SQL Server, STATISTICA, Workbox) w zakresie zarządzania informacją i analizy danych w pracy zawodowej. Oferują przede wszystkim spójną i kompletną podstawę do dalszego poszerzania wiedzy we wspomnianym zakresie tematycznym.