Staże w Niemczech

A co po studiach?

Serdecznie zachęcamy absolwentów studiów II stopnia do zapoznania się z ofertą stażu w zakresie ochrony środowiska w Niemczech w ramach programu stypendialnego organizowanego przez Niemiecką Fundację Federalną Środowisko – Deutsche Bundesstiftung Umwelt w skrócie DBU.

Kilka słów o DBU:

Fundacja Deutsche Bundesstiftung Umwelt (Niemiecka Fundacja Federalna Środowisko) została założona w roku 1991 decyzją Niemieckiego Parlamentu Federalnego w celu wspierania przedsięwzięć w dziedzinie ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem małych i średnich przedsiębiorstw. Wsparcie udzielane jest w działach dotacyjnych techniki ochrony środowiska, badań naukowych, ochrony przyrody i edukacji ekologicznej. Fundacja Deutsche Bundesstiftung Umwelt jest prywatnoprawną fundacją użytku publicznego i działa poza programami państwowymi, może je jednak uzupełniać. Zalicza się ją do największych fundacji ochrony środowiska na świecie.

Więcej informacji o DBU

Czym jest program stypendialny DBU?

 • Program stypendialny DBU ma ułatwić młodym absolwentom rozpoczęcie kariery w dynamicznie rozwijającym się sektorze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.
 • Program umożliwia odbycie stażu zawodowego bądź naukowego w Niemczech i ma na celu profesjonalne, zawodowe kształcenie polskich przyszłych kadr ochrony środowiska.
 • Dodatkowo, program pozwala rozwinąć znajomość języka niemieckiego, nawiązać cenne branżowe kontakty i zdobyć doświadczenie w pracy w międzynarodowym środowisku.
 • Podczas stypendium kandydat realizuje napisany przez siebie projekt, który porusza ważny temat z zakresu ochrony środowiska w Polsce lub Niemczech.
 • Staż można odbyć na uniwersytetach, w ministerstwach, przedsiębiorstwach, instytutach badawczych, urzędach, organizacjach pozarządowych, centrach badawczo – rozwojowych itp. Na podstawie złożonego wniosku i rozmowy kwalifikacyjnej DBU zaproponuje najbardziej odpowiednią jednostkę, w której można zrealizować projekt. Można wskazać także takie miejsce samodzielnie, a DBU pomoże się do niego dostać.
 • Staż może trwać od sześciu do dwunastu miesięcy.
 • Laureaci otrzymują początkowo stypendium sześciomiesięczne, a pod koniec tego okresu można ubiegać się o przedłużenie pobytu na kolejne miesiące (maksymalnie stypendium można otrzymywać przez rok).
 • Wysokość stypendium wynosi 1 250 euro na miesiąc i jest ono wolne od podatku. Ponadto DBU finansuje koszty ubezpieczenia (OC, wypadkowe, chorobowe) w Niemczech.
 • Stypendia przyznawane są w trybie konkursowym.
 • O stypendium można ubiegać się tylko jeden raz. Dlatego ważne jest staranne przygotowanie aplikacji. Szczególnie istotna jest przedstawiona przez kandydata koncepcja projektu, który chce on realizować na stypendium.

Szczegóły dotyczące harmonogramu naboru, kryteriów oraz wymaganych dokumentów znajdziesz:

 • na stronie DBU

Relacje stypendystów programu DBU znajdziesz tu