Seminaria dyplomowe

ostatnia modyfikacja 23.05.2023- zestawienie może ulec aktualizacji

Zgodnie z planem studiów I stopnia do uzyskania absolutorium obowiązuje zaliczenie seminarium licencjackiego lub pracowni licencjackiej w wymiarze:

    • semestr zimowy – 30h, 2 punkty ECTS
    • semestr letni – 30h, 2 punkty ECTS

Na seminarium licencjackim / pracowni licencjackiej studenci prezentują stan zebranych materiałów do pracy licencjackiej oraz postępy w jej pisaniu.

Wyboru seminarium licencjackiego student dokonuje w 2 semestrze II roku studiów.

Spośród dostępnych seminariów wybiera jedno z nich wypełniając cz. 1 niniejszej deklaracji.

Oferta seminariów licencjackich:

Wydział Biologii

Wydział Chemii

WGSR

Wydział Geologii

Wydział Nauk Ekonomicznych

Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem