Zespół UCBS

Dyrekcja UCBS:
Dyrektor: dr Mariola Zalewska

Dr Mariola Zalewska pełni obowiązki dyrektora Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem UW oraz Kierownika Jednostki Dydaktycznej UCBS. Zajmuje się badaniami związanymi z problematyką zrównoważonego rozwoju i jakości życia: pomiarem, monitorowaniem ewaluacją, systemami wskaźników; konkurencyjności podmiotów i jednostek terytorialnych; klastrów; prognozowania i symulacji; eksperymentów w naukach o zarządzaniu.

W kadencjach 2012-2016 oraz 2016-2020 pełniła funkcję Senatora Uniwersytetu Warszawskiego i przewodniczącej Komisji Senackiej ds. Socjalnych UW. Jest absolwentką Wydziału Matematyki Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Hautes Études Commerciales Paris. Uzyskała stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu.

Uczestniczy w pracach Sojuszu 4EU+ z ramienia UW oraz Zespołu Roboczego ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Jest Koordynatorem Zrównoważonego Rozwoju na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w ramach PRME – Principles for Responsible Management Education. Bierze czynny udział w projektach: badawczych, szkoleniowych, doradczych, jak również współpracuje z NGO’s.

Kierownicy studiów:

dr Alicja Bobrowska

Wydział Geologii
Instytut Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej
Zakład Geomechaniki

Kierownik Studiów:
I i II-go stopnia na kierunku międzywydziałowe studia ochrony środowiska

dr Anna Batorczak

UCBS

Kierownik Studiów:
II-go stopnia na kierunku Sustainable Development

Pracownicy UCBS:

dr Anna Batorczak – adiunkt. Prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów kierunku międzywydziałowe studia ochrony środowiska z zakresu edukacji ekologicznej. Jest opiekunem prac dyplomowych studentów kierunku międzywydziałowe studia ochrony środowiska. Koordynator projektu anglojęzycznych studiów II stopnia na kierunku sustainable development.

dr Małgorzata Roge-Wiśniewska – adiunkt. Prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów kierunku międzywydziałowe studia ochrony środowiska z zakresu m.in. komunikacji społecznej w ochronie środowiska. Jest opiekunem prac dyplomowych studentów kierunku międzywydziałowe studia ochrony środowiska.

inż. Katarzyna Sołdaczuk – specjalista. Zajmuje się obsługą toku studiów II stopnia oraz sprawami praktyk zawodowych. Układa siatkę zajęć dla studentów. Koordynuje ofertę przedmiotów do wyboru oferowanych przez jednostkę.

mgr Elżbieta Wójcik – starszy specjalista. Zajmuje się sprawami socjalnymi studentów. Prowadzi sprawy finansowe jednostki.

mgr Jacek Wójcik – starszy specjalista badawczo-techniczny. Opiekuje się pracownią komputerową UCBS. Obsługuje stronę internetową jednostki oraz ankiety studenckie. Pełni funkcje Lokalnego Inspektora Ochrony Danych, pełnomocnika Dyrektora UCBS ds. USOS w jednostce oraz pełnomocnika Dyrektora UCBS ds. rekrutacji.

mgr Marta Janek – specjalista. Zajmuje się obsługą Rady UCBS oraz Dyrektora UCBS. Pełni w jednostce funkcję koordynatora ds. mobilności oraz koordynatora zadaniowego w projekcie ZIP.

mgr Anita Piłatowicz – specjalista. Zajmuje się obsługą Sekretariatu ds. Studenckich, a także programem wymiany studenckiej MOST

mgr Maciej Strybel – specjalista. Zajmuje się promocją, obsługą strony internetowej jednostki i mediów społecznościowych.