Zespół UCBS

Dyrekcja UCBS:

Dyrektor: dr Mariola Zalewska

Dr Mariola Zalewska pełni obowiązki dyrektora Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem UW. Zajmuje się badaniami związanymi z problematyką zrównoważonego rozwoju i jakości życia: pomiarem, monitorowaniem ewaluacją, systemami wskaźników; konkurencyjności podmiotów i jednostek terytorialnych; klastrów; prognozowania i symulacji; eksperymentów w naukach o zarządzaniu.

W kadencjach 2012-2016 oraz 2016-2020 pełniła funkcję Senatora Uniwersytetu Warszawskiego i przewodniczącej Komisji Senackiej ds. Socjalnych UW. Jest absolwentką Wydziału Matematyki Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Hautes Études Commerciales Paris. Uzyskała stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu.

Uczestniczy w pracach Sojuszu 4EU+ z ramienia UW oraz Zespołu Roboczego ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Jest Koordynatorem Zrównoważonego Rozwoju na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w ramach PRME – Principles for Responsible Management Education. Bierze czynny udział w projektach: badawczych, szkoleniowych, doradczych, jak również współpracuje z NGO’s.

CV

Dyrektor ds. Kształcenia UCBS: dr Aleksander Jakubowski


Kierownicy studiów:

dr Alicja Bobrowska

Wydział Geologii
Instytut Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej
Katedra Geologii Inżynierskiej i Geomechaniki

Kierownik Studiów:
I i II-go stopnia na kierunku międzywydziałowe studia ochrony środowiska

dr Anna Batorczak

UCBS

Kierownik Studiów:
II-go stopnia na kierunku Sustainable Development


Pracownicy UCBS:

dr Małgorzata Roge-Wiśniewska –  Adiunkt na Uniwersytecie Warszawskim, doradca, trener, mentor, coach z międzynarodową akredytacją ACC ICF. Jej ponad 20-letnia działalność zawodowa związana jest ze zrównoważonym rozwojem, zarządzaniem i ocenami środowiskowymi, CSR, komunikacją i edukacją oraz innowacjami, w tym współpracą badawczo-rozwojową. Jej największe talenty wg Gallupa to: empatia, współzależność, osiąganie, uczenie się i wizjoner. Dzięki czemu rozumie nawet skomplikowane współzależności i relacje, a tworzone przez nią rozwiązania są osadzone w wiedzy i umiejętnościach. Zakres prowadzonych przez nią zajęć obejmuje m.in. komunikację społeczną i interpersonalną (współpraca w zespole, realizacja projektów zespołowych, komunikacja z interesariuszami, publiczne prezentowanie, asertywność, negocjacje, mediacje, networking), innowacje, współpracę badawczo- rozwojową, zarządzanie środowiskiem, uwarunkowania przyrodnicze działalności człowieka, przeciwdziałanie i adaptację do zmian klimatu, oddziaływanie działalności człowieka na środowisko i zdrowie, mitygowanie negatywnych oddziaływań, planowanie przestrzenne, zrównoważony rozwój, społeczną odpowiedzialność biznesu, tematykę rozwoju osobistego obejmującą m.in. zarządzanie czasem, radzenie sobie w sytuacji zmiany, rozwój kariery, analiza i zarządzanie powiązaniami z otoczeniem, zrównoważone życie. Autorka kilkudziesięciu publikacji, autorka i redaktorka naukowa kilku książek, recenzentka artykułów dla kilku czasopism naukowych, współautorka kilkudziesięciu raportów oddziaływania na środowisko. Współzałożycielka i wiceprezeska ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Ocen Środowiskowych. Członkini Krajowej Komisji Ocen Oddziaływania na Środowisko oraz Kapituły Programu Stypendialnego MPWiK w m.st. Warszawie S.A. Członkini dwóch grup roboczych działających przy Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Organizatorka i prelegentka licznych konferencji i seminariów. Pasjonatka zrównoważonego życia. Ekspertka i trenerka, która dzięki kompetencjom coacha potrafi skutecznie wprowadzać zmiany w działaniu nie tylko profesorów, doktorantów czy studentów. adiunkt. Prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów kierunku międzywydziałowe studia ochrony środowiska z zakresu m.in. komunikacji społecznej w ochronie środowiska. Jest opiekunem prac dyplomowych studentów kierunku międzywydziałowe studia ochrony środowiska.

mgr Jacek Wójcik – p.o. Kierownika administracyjnego UCBS. Pełni funkcje Lokalnego pełnomocnika ds. Ochrony Danych Osobowych w UCBS , Pełnomocnika ds. USOS w jednostce, Pełnomocnika ds. rekrutacji w UCBS oraz Koordynatora ds. ankiet ewaluacyjnych w jednostce. Opiekun pracowni komputerowej UCBS. Obsługa strony internetowej jednostki.

dr Anna Batorczak – Adiunkt. Jest opiekunem prac dyplomowych studentów na obu kierunkach. Przedstawiciel UW w Baltic University Programme. Aktywny członek europejskiej sieci uniwersytetów na rzecz zrównoważonego rozwoju Copernicus Alliance.

inż. Katarzyna Sołdaczuk – specjalista. Zajmuje się obsługą toku studiów II stopnia oraz sprawami praktyk zawodowych. Układa siatkę zajęć dla studentów. Koordynuje ofertę przedmiotów do wyboru oferowanych przez jednostkę.

mgr Elżbieta Wójcik – starszy specjalista. Zajmuje się sprawami socjalnymi studentów. Prowadzi sprawy finansowe jednostki.

mgr Adam Tarkowski– samodzielny referent. Zajmuje się obsługą Rady UCBS oraz Dyrektora UCBS.

mgr Anita Piłatowicz – specjalista. Zajmuje się obsługą Sekretariatu ds. Studenckich, a także programem wymiany studenckiej MOST

mgr Maciej Strybel – specjalista. Zajmuje się promocją, obsługą strony internetowej jednostki i mediów społecznościowych.