Kontakt UCBS

Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem
Adres: ul. Żwirki i Wigury 93, 02-089 Warszawa (budynek Wydziału Geologii)

Sekretariat Dyrektora – I piętro pok. 1103,  e-mail: ucbs@uw.edu.pl
Sekretariat ds. studenckich – II piętro pokoje: 2003, 2005, 2007, 2009
Biblioteka – I piętro pok. 1104


Dyrekcja UCBS
Dyrektor: dr Mariola Zalewska
e-mail: me.zalewska@uw.edu.pl

Dyżur Dyrektora (po wcześniejszym kontakcie mailowym) stacjonarnie w pok. 1105 lub online
wtorek godz. 13.00 – 14.00
Dyżur KJD (po wcześniejszym kontakcie mailowym) stacjonarnie w pok. 1105 lub online
czwartek godz. 12.00 – 13.00
Dyżur dydaktyczny na Wydziale Zarządzania:
środa 11.30 – 12.30

Kierownik studiów MSOŚ
dr Alicja Bobrowska; e-mail: a.bobrowska@uw.edu.pl
tel. (22) 55-40-515

Dyżur Kierownika Studiów, dr Alicji Bobrowskiej (po wcześniejszym kontakcie mailowym)
czwartki godz. 12.00 – 13.30 (z wyłączeniem dn 16.03.2023)
Istnieje możliwość ustalenia innego terminu po wcześniejszym kontakcie mailowym 

Kierownik studiów Sustainable Development
dr Anna Batorczak
e-mail: a.batorczak@uw.edu.pl

Dyżur Kierownika Studiów, dr Anny Batorczak (po wcześniejszym kontakcie mailowym)
poniedziałki godz. 12.30 – 14.00


Nauczyciele akademiccy
dr Anna Batorczak, e-mail: a.batorczak@uw.edu.pl
dr Małgorzata Roge-Wiśniewska, e-mail: mrw@uw.edu.pl

Konsultacje:
– poniedziałki 9:45-10:15 w sali 3119,
– środy 11:45-12:15 online do 14.11. później w sali 1108.
Istnieje możliwość przeprowadzenia konsultacji w innych terminach i miejscach.
tel. +48 609 571 933, mrw@uw.edu.pl
By zapewnić każdej z osób poufność oraz odpowiednio długi czas na konsultacje, należy się umówić wcześniej.


Sekretariat Dyrektora i Rady UCBS
mgr Adam Tarkowski – pokój 1103
e-mail: adam.tarkowski@uw.edu.pl / (22) 55-40-056


Sekretariat ds. studenckich

godziny urzędowania Sekretariatu ds. studenckich dla studentów:
poniedziałek – czwartek – 9:00-15:00
piątek – dzień pracy wewnętrznej

mgr Anita Piłatowicz – pokój 2009
e-mail: a.pilatowicz@uw.edu.pl / tel. (22) 55-40-035
– sprawy dotyczące toku studiów I stopnia
– koordynator programu MOST w UCBS
– sprawy Rady dydaktycznej dla kierunków prowadzonych w UCBS

inż. Katarzyna Sołdaczuk – pokój 2005
e-mail: k.soldaczuk@uw.edu.pl / tel. (22) 55-40-033
– sprawy dotyczące toku studiów II stopnia
– sprawy praktyk zawodowych
– koordynator ds. mobilności

Zaleca się studentom, pracownikom, wszystkim zainteresowanym ograniczenie wizyt w Sekretariatach UCBS do spraw pilnych lub tego wymagających. 
Jeśli wizyty nie są konieczne zaleca się kontakt telefoniczny lub mailowy.


p.o. Kierownika administracyjnego UCBS

mgr Jacek Wójcik – pokój 2112
e-mail: j.wojcik@uw.edu.pl / tel. (22) 55-40-619
– sprawy związane z pracownią komputerową
– obsługa strony internetowej
– Koordynator ds. ankiet ewaluacyjnych
– Lokalny Pełnomocnik Ochrony Danych Osobowych
– Pełnomocnik Dyrektora ds. USOS


mgr Elżbieta Wójcik – pokój 2007
e-mail: ezwojcik@uw.edu.pl / tel. (22) 55-40-034
– sprawy finansowe jednostki
– sprawy socjalne studentów (m.in. akademiki, stypendia)

mgr Maciej Strybel – pokój 1104
e-mail: m.strybel@uw.edu.pl / tel. (22) 55-40-056
– promocja, obsługa strony internetowej jednostki i mediów społecznościowych


Biblioteka UCBS
Biblioteka UCBS czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16.
pokój 1104
biblioteka.ucbs@uw.edu.pl / (22) 55-40-057


Komisja rekrutacyjna
mgr Jacek Wójcik – pokój 2112
e-mail: rek.msos@uw.edu.pl / tel. (22) 55-40-619
– Pełnomocnik Dyrektora ds. Rekrutacji


Komisja stypendialna ds. stypendium socjalnego UCBS

Skład komisji stypendialnej:

Przewodnicząca: mgr Elżbieta Wójcik, koordynator ds. stypendialnych
Klaudia Bieńko, e-mail: k.bienko@student.uw.edu.pl
Michał Bijata, e-mail: mp.bijata@student.uw.edu.pl
Jerzy Gębka, e-mail: j.gebka@student.uw.edu.pl
Anna Martynava, e-mail: a.martynava@student.uw.edu.pl
Anna Omalecka, e-mail: a.omalecka@student.uw.edu.pl
Katarzyna Trzcińska, e-mail: k.trzcinska@student.uw.edu.pl

Dyżury: prosimy umawiać się indywidualnie via mail
Miejsce odbywania dyżurów i składania dokumentów dla komisji:
Sekretariat ds. studenckich, pok. 2007


Opiekunowie w roku akademickim 2021/2022
studia licencjackie
Opiekun I roku
mgr Ewa Jagoda (doktorantka w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych – Nauki o Ziemi i Środowisku)
e-mail: ep.jagoda@uw.edu.pl