Kontakt UCBS

Informujemy, że w związku z Zarządzeniem JM Rektora UW, pracownicy administracyjni UCBS pracują w trybie pracy zdalnej. W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt mailowy.

 

Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem
Adres: ul. Żwirki i Wigury 93, 02-089 Warszawa (budynek Wydziału Geologii)

Sekretariat Dyrektora – I piętro pok. 1103,  e-mail: ucbs@uw.edu.pl

Sekretariat ds. studenckich – II piętro pokoje: 2003, 2005, 2007, 2009

Biblioteka – I piętro pok. 1104

Dyrekcja UCBS

Dyrektor: dr Mariola Zalewska
e-mail: me.zalewska@uw.edu.pl
Dyżur: środa godz.10:00-11:00, meet.google.com/avm-fcjd-nsj

Kierownik studiów MSOŚ

dr Alicja Bobrowska
tel. (22) 55-40-515
e-mail: a.bobrowska@uw.edu.pl
Dyżur: piątek 9:00-10:00, meet.google.com/xcn-gzkg-qfu

Kierownik studiów Sustainable Development

dr Anna Batorczak,
e-mail: a.batorczak@uw.edu.pl

Nauczyciele akademiccy
dr Anna Batorczak,

dr Małgorzata Roge-Wiśniewska, e-mailmrw@uw.edu.pl
Dyżur: poniedziałek 9:45-10:45,  https://meet.google.com/wuv-iftu-nxy

Konsultacje możliwe są też w innych terminach.
tel. +48 609 571 933
Sekretariat Dyrektora i Rady UCBS

mgr Marta Janek – pokój 1103
e-mail: m.janek4@uw.edu.pl / (22) 55-40-056
– koordynator ds. mobilności Erasmus
– koordynator zadaniowy Programu ZIP

Sekretariat ds. studenckich
Zaleca się studentom, pracownikom, wszystkim zainteresowanym ograniczenie wizyt w Sekretariatach UCBS do spraw pilnych lub tego wymagających.
 
Jeśli wizyty nie są konieczne zaleca się kontakt telefoniczny lub mailowy.

mgr Anita Piłatowicz – pokój 2009
e-mail: a.pilatowicz@uw.edu.pl / tel. (22) 55-40-035
– sprawy dotyczące toku studiów I stopnia
– koordynator programu MOST w UCBS

inż. Katarzyna Sołdaczuk – pokój 2005
e-mail: k.soldaczuk@uw.edu.pl / tel. (22) 55-40-033
– sprawy dotyczące toku studiów II stopnia
– sprawy praktyk zawodowych

mgr Maciej Strybel – pokój 1103
e-mail: m.strybel@uw.edu.pl / tel. (22) 55-40-056
– promocja, obsługa strony internetowej jednostki i mediów społecznościowych

mgr Elżbieta Wójcik – pokój 2007
e-mail: ezwojcik@uw.edu.pl / tel. (22) 55-40-034
– sprawy finansowe jednostki
– sprawy socjalne studentów (m.in. akademiki, stypendia)

mgr Jacek Wójcik – pokój 2112
e-mail: j.wojcik@uw.edu.pl / tel. (22) 55-40-619
– sprawy związane z pracownią komputerową
– obsługa strony internetowej
– Koordynator ds. ankiet ewaluacyjnych
– Lokalny Pełnomocnik Ochrony Danych Osobowych
– Pełnomocnik Dyrektora ds. USOS

Biblioteka UCBS

Biblioteka UCBS pozostaje zamknięta dla czytelników do odwołania.

pokój 1104

biblioteka.ucbs@uw.edu.pl / (22) 55-40-057

Komisja rekrutacyjna

mgr Jacek Wójcik – pokój 2112
e-mail: rek.msos@uw.edu.pl / tel. (22) 55-40-619
– Pełnomocnik Dyrektora ds. Rekrutacji

Komisja stypendialna ds. stypendium socjalnego UCBS

Skład komisji stypendialnej:

Przewodnicząca: mgr Elżbieta Wójcik, koordynator ds. stypendialnych
Klaudia Bieńko, e-mail: k.bienko@student.uw.edu.pl
Michał Bijata, e-mail: mp.bijata@student.uw.edu.pl
Jerzy Gębka, e-mail: j.gebka@student.uw.edu.pl
Anna Martynava, e-mail: a.martynava@student.uw.edu.pl
Anna Omalecka, e-mail: a.omalecka@student.uw.edu.pl
Katarzyna Trzcińska, e-mailk.trzcinska@student.uw.edu.pl

Dyżury: prosimy umawiać się indywidualnie via mail

Miejsce odbywania dyżurów i składania dokumentów dla komisji:
Sekretariat ds. studenckich, pok. 2007