Plany zajęć

Plany zajęć w roku akademickim 2020/2021

Studia I stopnia na kierunku Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska:

Studia II stopnia na kierunku Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska:

zajęcia są zsynchronizowane z planem zajęć i prowadzone są w czasie rzeczywistym,
możliwe są aktualizacje

Studia II stopnia na kierunku Sustainable Development:

zajęcia są zsynchronizowane z planem zajęć i prowadzone są w czasie rzeczywistym,

możliwe są aktualizacje

Zajęcia w ramach kierunku studiów Sustainable Development organizowane są w „Programie zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego” (ZIP), współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER, ścieżka 3.5.