Bloki do wyboru dla I roku

Bloki do wyboru dla I roku

Na studiach I stopnia na I roku w semestrze letnim obowiązuje zaliczenie jednego tematycznego bloku do wyboru.

Dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2022/2023 blok zajęć do wyboru obejmuje przedmioty min. za 10 ECTS

Blok Przedmioty
Biologiczny Rekultywacja i remediacja (ćwiczenia)
Rekultywacja i remediacja (wykład)

Dodatkowo zajęcia do wyboru oferowane przez Wydział Biologii lub zajęcia ogólnouniwersyteckie oferowane przez Wydział Biologii
Chemiczny Proseminarium z chemii ogólnej
Proseminarium z chemii organicznej
Laboratorium z chemii organicznej B
Laboratorium z chemii ogólnej i analitycznej B

Dodatkowo zajęcia do wyboru oferowane przez Wydział Chemii lub zajęcia ogólnouniwersyteckie oferowane przez Wydział Chemii

Ekonomiczny Narzędzia informatyczne w ekonomii
Makroekonomia Gospodarki Otwartej

Dodatkowo zajęcia do wyboru oferowane przez Wydział Nauk Ekonomicznych lub zajęcia ogólnouniwersyteckie oferowane przez Wydział Nauk Ekonomicznych

Fizyczny przedmioty do wyboru spośród puli przedmiotów ogólnouniwersyteckich Wydziału Fizyki
Geograficzny

Metody badawcze w geografii fizycznej  

Dodatkowo zajęcia do wyboru oferowane przez Wydział Geografii i Studiów Regionalnych lub zajęcia ogólnouniwersyteckie oferowane przez Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

Geologiczny Elementy mineralogii (wykład)                         
Elementy mineralogii (ćwiczenia)
Praktikum petrologiczne (wykład)
Praktikum petrologiczne (ćwiczenia)

Dodatkowo zajęcia do wyboru oferowane przez Wydział Geologii lub zajęcia ogólnouniwersyteckie oferowane przez Wydział Geologii