MERGED- Nowy kierunek studiów realizowany w ramach Sojuszu 4EU+

Informujemy o uruchomieniu nowego kierunku studiów: MERGED- Globalne Środowisko i Rozwój- Global Environment and Development realizowanego w ramach Sojusz 4EU+ i jednocześnie zapraszamy zainteresowanych kandydatów do składania aplikacji.

MERGED jest współtworzony przez Wydział Nauk Ścisłych Uniwersytetu w Kopenhadze; Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem UW i Wydział Nauk Rolniczych i Środowiskowych Uniwersytetu w Mediolanie. Wszyscy są partnerami w ramach 4EU+ Alliance i są zaangażowani w pogłębianie współpracy dydaktycznej, podnoszenie jakości nauczania i zwiększanie współpracy.

Koordynator programu:

Prof. dr Carsten Smith-Hall – Uniwersytet Kopenhaski

Koordynatorzy lokalni:

Prof. Carlo Pozzi – Uniwersytet w Mediolanie

Dr Mariola Zalewska – Uniwersytet Warszawski

Celem kierunku jest wykształcenie absolwentów, którzy potrafią identyfikować krytyczne dla rozwoju gospodarczego, środowiskowego, instytucjonalnego i społecznego aspekty zarządzania odnawialnymi zasobami naturalnymi oraz opracowywać odpowiednie rozwiązania. Absolwenci MERGED staną się profesjonalistami w prywatnych i publicznych firmach, organizacjach rządowych i pozarządowych,  instytucjach badawczych.

Więcej informacji tutaj

 

Stypendium Rektora w roku akademickim 2022/2023

Wnioskowanie o stypendium rektora zostanie uruchomione 3 października 2022 roku. Wnioski składa się w pełni elektronicznie tj. wniosek wypełnia się oraz podpisuje elektronicznie za pomocą serwisu USOSweb.

Nie ma konieczności przynoszenia podpisanego wniosku do dziekanatu/sekretariatu.

 

Termin na złożenie wniosku upływa 17 października 2022 roku.

Wszystkie pytania w sprawie stypendium rektora Studenci powinni kierować bezpośrednio do Biura ds. Pomocy Materialnej Uniwersytetu Warszawskiego na adres bpm@uw.edu.pl.

Studenci mogą również poszukiwać informacji na stronie internetowej bpm.uw.edu.pl.

Link do Komunikatu Rektora w sprawie stypendium rektora (https://bpm.uw.edu.pl/komunikat-rektora-w-sprawie-terminow-oraz-formy-ubiegania-sie-o-swiadczenia-pomocy-materialnej-w-roku-akademickim-2022-2023-dla-studentow/).

Inauguracja roku akademickiego 2022/2023 w UCBS

Serdecznie zapraszamy na uroczystą inaugurację roku akademickiego w Uniwersyteckim Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym
i Zrównoważonym Rozwojem, która odbędzie się 3 października (poniedziałek) 2022 r.  o godzinie 11:30 w Sali 1012p. 1, w budynku Wydziału Geologii, ul. Żwirki i Wigury 93.

W tym roku wydarzenie uświetni wykład prof. dr hab. Bogdana Jaroszewicza, kierownika Białowieskiej Stacji Geobotanicznej Wydziału Biologii UW: Przyroda nie ma prawa głosu – musimy się o nią upominać. Nature is not given a voice – we must advocate for her

Informacja dot. dodatkowej kwalifikacji na częściowe studia zagraniczne w ramach Erasmus+

Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia prof. ucz. dr hab. Sławomir Żółtek zatwierdził zasady drugiej tury kwalifikacji na częściowe studia Erasmus (SMS).

Druga tura trwać będzie do 14.10.2022r., jest koordynowana przez Sekcję Erasmus i dotyczy wyjazdów w semestrze letnim 2022/23. W drugiej turze NIE mogą brać udziału studenci, którzy zostali zakwalifikowani w pierwszej turze 2022/23, nawet, jeśli zrezygnują z przyznanego stypendium.

Zasady i formularze dot. drugiej tury znajdą Państwo na http://bwz.uw.edu.pl/studia-2022-2023/ .

Pytania w tej sprawie prosimy kierować do p. Ewy Makal-O’Hara lub p. Doroty Wiącek (erasmusbwz@uw.edu.pl; tel. 55 24 232 lub 55 24 068).

 

#idęnaUW- Kampania informacyjna dla studentów I roku

Witamy w gronie studentów UCBS UW!

Wszystkich kandydatów, którzy zostali przyjęci na studia, zachęcamy do dołączenia do oficjalnej grupy studentów Uniwersytetu Warszawskiego na Facebooku – Studenci UW!

https://bit.ly/studenci-uw

Znajdziecie tam Państwo m.in. kampanię #idęnaUW, dzięki której w prosty i przystępny sposób dowiecie się Państwo wszelkich niezbędnych informacji dotyczących studiowania na Uniwersytecie Warszawskim. Aż do początku października w grupie pojawiać się będą posty omawiające takie zagadnienia jak: USOSweb, rejestracja na zajęcia, wnioskowanie o miejsce w domu studenta, języki obce, sport i zajęcia WF, przedmioty ogólnouniwersyteckie, legitymacja i wiele innych, ważnych z perspektywy studenta pierwszego roku. To również miejsce, gdzie mogą Państwo zadać koleżankom i kolegom z wyższych roczników pytania o praktyczne aspekty studiowania na UW.

Polecamy także śledzenie najważniejszych komunikatów i materiałów w oficjalnych kanałach uczelni w mediach społecznościowych:

IPLC – Intensive Polish Language Course for UW students 2022!

Dear Student,
The University of Warsaw is offering an unpaid 40-hour intensive Polish language course.

The course is aimed at preparing international students for living, learning, working and enjoying living in Poland. Participants of the course will explore at the elementary level secrets of the Polish language and acquire knowledge of Polish culture essential to reside in Poland, eg. how to buy a ticket, order a coffee or lunch, how to find your way around UW and dealing with basic affairs and phrases essential for social life in Poland. This is a unique option to meet colleagues from all over the world before the start of the classes and feel confident with Polish before coming to University. In this course, intended for students of last 4 semesters at the University of Warsaw, we offer:

  • free participation
  •  40 hours of Polish language at basic level
  •  professional and passionate teaching team
  • great atmosphere in international environment

WHEN: 19-30 September 2022
Monday – Friday, 10 a.m. – 1:30 p.m.

WHERE: the Main Campus of the University of Warsaw, 26/28 Krakowskie Przedmieście Street.

Who can apply?
2nd and 3rd year students of 1st cycle (Bachelor’s degree)
4th and 5th year students of uniform Master studies
students of second cycle (Master’s degree)

Hurry up! The places are limited.
Registration will start on 6 th  July. To register please visit IRK page.

Deadlines:
first round: 6 th  of July – 29 st  of July 2022
second round: 2 nd – 16 th  of August 2022
third round: 19 th – 31 th  of August 2022 (third round will be open in case of non-exhaustion of the limit of slots in the previous rounds)

For more details please contact Welcome Point: welcome@uw.edu.pl

‘Intensive Polish Language Course’ is organised within the Integrated Development Programme at the University of Warsaw and funded by European Social Fund. The objective, pursuing at the University of Warsaw between 2018-2022, is to develop competence of students and employees as well as implement the instruments which upgrade the management process of the University of Warsaw.