Studenci niepełnosprawni

Jeśli jesteś studentem niepełnosprawnym, warto byś skontaktował się z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych.

BON, w zależności od konsekwencji posiadanej niepełnosprawności, zapewnia pomoc w zakresie:

  • dla osób z niesprawnością narządu ruchu: transport, zamiana sal, asystenci transportowi, dostosowane miejsca w domach studenckich, komputerowe stanowiska pracy, zajęcia wychowania fizycznego na pływalni;
  • dla osób niewidomych i słabowidzących: pracownie komputerowe, orientacja przestrzenna, materiały w formach alternatywnych, lektoraty językowe
  • dla osób głuchych i słabosłyszących: sprzęt wspomagający, tłumacze języka migowego, uzyskanie notatek, lektoraty językowe;
  • oraz inne usługi indywidualnie dopasowywane do potrzeb wynikających z niepełnosprawności studenta: wypożyczalnia sprzętu przenośnego, modyfikacja procedur, podwyższenie poziomu absencji, konsultacje psychologa oraz lekarza psychiatry, indywidualizacja toku studiów, bezpłatne kopiowanie notatek, inne indywidualnie dobrane wsparcie.

Studenci niepełnosprawni studiujący na UW mają również prawo do otrzymywania stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, jego wysokość uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności studenta.