Rada UCBS

Skład Rady Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem

Kadencja 2020-2024

Przewodnicząca Rady UCBS
Dyrektor UCBS – dr Mariola Zalewska (Wydział Zarządzania) me.zalewska@uw.edu.pl

dr hab., prof. ucz. Wiktor Kotowski (Wydział Biologii) w.kotowski@uw.edu.pl 
prof. dr hab. Beata Krasnodębska-Ostręga (Wydział Chemii) bekras@chem.uw.edu.pl
dr Maciej Lenartowicz (Wydział Geografii i Studiów Regionalnych) mlenarto@uw.edu.pl
dr Jacek Piecha (Wydział Prawa i Administracji) jacek.piecha@wp.pl
dr hab. Marzena Szostakiewicz-Hołownia (Wydział Geologii) Marzena.Szostakiewicz@uw.edu.pl
dr hab., prof. ucz. Iwona Stachlewska (Wydział Fizyki) Iwona.Stachlewska@fuw.edu.pl
dr hab., prof. ucz. Jerzy Śleszyński (Wydział Nauk Ekonomicznych) sleszynski@wne.uw.edu.pl
mgr Jacek Wójcik (UCBS) j.wojcik@uw.edu.pl

Przedstawiciele studentów:

1. Mirosław Banach
2. Alicja Foks
3. Teresa Witkowska

Kontakt:

Sekretariat Dyrektora
ul. Żwirki i Wigury 93, 02-089 Warszawa
Budynek Wydziału Geologii, I piętro, pokój: 1103
tel.: (22) 55 40 056, e-mail: ucbs@uw.edu.pl