UCBS Student Council

Znajdziecie tu informacje o nadchodzących w najbliższym czasie akcjach organizowanych przez ZSS UCBS UW.

kontakt: rss.ucbs@samorzad.uw.edu.pl

Zachęcamy także do odwiedzenia i zalajkowania naszej strony na Facebooku (https://www.facebook.com/SamorzadStudentowUcbsUW) by zawsze wiedzieć co, jak i gdzie!

Skład:

Rok akademicki 2023/2024

Skład:

Rok akademicki 2023/2024

Rada Samorządu Studentów UCBS
1. Mirosław Banach – przewodniczący
2. Katarzyna Olesiuk – wiceprzewodnicząca
3. Alicja Foks
4. Julia Potrzebowska
5. Maria Zadworna

Członkowie Rady Dydaktycznej UCBS reprezentujący studentów:
1. Mirosław Banach
2. Alicja Foks
3. Katarzyna Olesiuk
4. Julia Potrzebowska
5. Teresa Witkowska

Członkowie Rady UCBS reprezentujący studentów:
1. Mirosław Banach (z urzędu – §162 Regulaminu Samorządu Studentów UW)
2. Alicja Foks
3. Teresa Witkowska

Parlament Studentów UW:
1. Mirosław Banach (z urzędu – §162 Regulaminu Samorządu Studentów UW)