Biblioteka UCBS

Biblioteka UCBS czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16.

Biblioteka UCBS znajduje się w budynku Wydziału Geologii UW na I piętrze w pok. 1104 (adres: ul. Żwirki i Wigury 93)

e-mail: biblioteka.ucbs@uw.edu.pl

BUW
  • Przypominamy: aby korzystać zdalnie ze zbiorów elektronicznych będących w subskrypcji UW (dostępnych ze strony BUW w zakładce „Zasoby online”), studenci, doktoranci i pracownicy UW muszą mieć ważne konto biblioteczne w katalogu bibliotek UW. W związku z tym:
  • UWAGA: automatyczne przedłużenie nie dotyczy kont utworzonych tymczasowo na potrzeby korzystania z zasobów elektronicznych, z datą ważności do 31 maja 2020. Te konta muszą być przedłużone osobiście w Wypożyczalni Miejscowej BUW. 
  • Pozostałe przypadki, wymagające przedłużenia ważności konta, prosimy zgłaszać na adres: reklamacje.buw@uw.edu.pl

• Studenci, doktoranci i pracownicy UW, którzy nie mają jeszcze kont we wspólnym katalogu bibliotek UW, mają możliwość jego zdalnej aktywacji (https://www.buw.uw.edu.pl/informacje-praktyczne/jak-korzystac/).
• UWAGA: studenci, doktoranci i pracownicy UW, nieposiadający kart ELP/ELD/ ELS, mogą teraz również założyć konto biblioteczne, które umożliwi im korzystanie ze zbiorów elektronicznych w domu. Prośby o założenie konta należy kierować z konta pocztowego zarejestrowanego w USOSie na adres reklamacje.buw@uw.edu.pl
• Zaległości na koncie (kary, przetrzymane książki) nie są przeszkodą w dostępie do zasobów elektronicznych

 

Studenci UCBS mogą korzystać także z następujących bibliotek:

Zbiory Biblioteki obejmują szeroki zakres materiałów dotyczących m.in.: geografii Polski i świata, zagospodarowania przestrzennego, studiów regionalnych, turystyki, ochrony środowiska, oraz kartografii.
e-mail: geoglib@twarda.pan.pl
Adres: ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa

Biblioteki Wydziałów współtworzących UCBS:

oraz