Rejestracja na zajęcia

Nasi studenci mają obowiązek samodzielnego rejestrowania się na wszystkie zajęcia poprzez odpowiednie moduły USOS.

REJESTRACJA NA ZAJĘCIA OFEROWANE PRZEZ UCBS
 • Obejmuje rejestrację na przedmioty: obowiązkowe, do wyboru, specjalizacyjne.
 • Układając własny plan zajęć, należy posługiwać się Planem studiów oraz Planem zajęć dla swojego roku. Wszystkie informacje o interesującym Cię przedmiocie, wymagania dotyczące jego zaliczenia, kontakt do prowadzących znajdziesz w katalogu przedmiotów w USOSweb. Katalog ten nie wymaga logowania do systemu.
 • Ogólnie rejestracja polega na zapisywaniu się na przedmioty i do grup, a nie na bezpośrednim zapisaniu się do jednej konkretnej grupy obowiązującej na wszystkich zajęciach. Rejestrując się kolejno na przedmioty wybieracie za każdym razem grupę zajęciową z danego przedmiotu. Oznacza to, że podczas rejestracji wybierasz grupę w określonym terminie. Rejestracja ma charakter “kto pierwszy ten lepszy”, aż do wyczerpania limitu miejsc na zajęcia.
 • Odbywa się za pomocą modułu USOSweb. Należy wybrać “Kalendarz rejestracji”, a następnie spośród podanych jednostek organizacyjnych wybrać “Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem” klikając w “kalendarz rejestracji tej jednostki”. Z podanej listy rejestracji należy wybrać odpowiednią rejestrację i kliknąć w “pokaż przedmioty związane z tą rejestracją”. Otworzy się lista zajęć obowiązkowych – na WSZYSTKIE podane zajęcia należy się po kolei zarejestrować poprzez ikonę “koszyczka”, który umieszczony jest obok każdego zajęcia.
 • Podczas trwania rejestracji możesz samodzielnie bez żadnych konsekwencji wyrejestrować się z zajęć do wyboru. Natomiast po zakończeniu rejestracji masz tylko dwa tygodnie na złożenie podania o rezygnację z zaliczania wybranego przedmiotu. Każdemu studentowi w trakcie trwania studiów przysługuje możliwość jednokrotnej rezygnacji z zajęć, na które się zapisał. UWAGA!!! Dotyczy to jedynie zajęć do wyboru i specjalizacyjnych, a nie zajęć obowiązkowych.
 • W razie wyczerpania limitu miejsc we wszystkich grupach ćwiczeniowych studenci proszeni są o kontakt z Pełnomocnikiem ds. USOS.
 • Pełnomocnik ds. USOS zastrzega sobie prawo do weryfikacji zapisów dokonanych przez studentów.
Instrukcja krok po kroku
REJESTRACJA ŻETONOWA
 • Odbywa się poprzez moduł USOSul.
 • Jest to rejestracja ogólnouniwersytecka, wspólna dla wszystkich studentów UW.
 • Podczas tej rejestracji, student wybiera określone zajęcia i „płaci” za nie przyznanymi mu w momencie immatrykulacji żetonami: wf – 90 ż; lektorat – 240 ż; egzamin z jęz. obcego – 2 ż; przedmioty ogólnouniwersyteckie – 300 ż; blok psychologiczno – pedagogiczny – 270 ż.
 • Lektoraty na UW realizowane są w cyklu rocznym. Oznacza to, że wybierając termin lektoratu w semestrze zimowym będziesz mieć automatycznie ten sam termin w semestrze letnim. Ci studenci, którzy nie mogą kontynuować zajęć w semestrze letnim, muszą samodzielnie wyrejestrować podczas otwartej tury rejestracji.
 • Podczas uruchomienia rejestracji żetonowych występuje duże obciążenie serwera (jednocześnie rejestrują się wszyscy studenci UW), w związku z czym często występują wtedy problemy z szybkością działania USOSul-a.
 • Jeżeli nie pamiętasz hasła, skorzystaj z mechanizmu generowania hasła. Hasło aktywowane jest w sekretariacie ds. studenckich (podanym przez Ciebie kodem) i działa od razu we wszystkich usługach. Jeżeli nie możesz się zalogować, USOSul Cię nie rozpoznaje lub nie przydzielono Ci żetonów zwróć się osobiście do sekretariatu z prośbą o pomoc. Przez telefon lub Internet nikt nie pomoże Ci w takiej sprawie.
Instrukcja krok po kroku
Wsparcie techniczne

Jeśli masz problemy z rejestracją na zajęcia oferowane przez UCBS zgłoś się do Pełnomocnika ds. USOS.

W przypadku kłopotów z rejestracją żetonową napisz na adres: rejestracja-zetonowa@uw.edu.pl

Nadzór merytoryczny nad rejestracją na egzaminy i zajęcia z języków obcych sprawuje Biuro Pełnomocnika Rektora ds. Realizacji Procesu Bolońskiego i Organizacji Nauczania Języków Obcych,
tel. (22) 55 21 402, (22) 55 21 403, e-mail: jezyki.pelnomocnik@uw.edu.pl Wsparcie techniczne w przypadku kłopotów z dostępem do testów poziomujących: testy-poziom@uw.edu.pl

Nadzór merytoryczny nad rejestracją na zajęcia z wychowania fizycznego sprawuje Kierownictwo Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, tel. (22) 55 40 852, e-mail: WfiSport@uw.edu.pl