Egzamin z języka obcego

Egzamin z języka obcego

Każdy student Uniwersytetu Warszawskiego zobowiązany jest przed ukończeniem III roku studiów do uzyskania Certyfikatu Biegłości Językowej z jednego, wybranego języka obcego na poziomie nie niższym niż B2 (Uchwała nr 119 Senatu UW z dn. 17 czerwca 2009).

Merytoryczny nadzór nad procesem certyfikacji sprawuje Rada Koordynacyjna ds. Certyfikacji Biegłości Językowej.

Rejestracja na egzaminy z języków obcych odbywa się wyłącznie poprzez rejestrację żetonową. Studenci nie zarejestrowani na egzamin przez Internet nie zostaną dopuszczeni do egzaminu.

Szczegółowe informacje (zasady przystępowania do egzaminów, oferta egzaminów, opis egzaminu, przykładowe testy, terminy rejestracji, wyniki egzaminów, itp.) na temat Egzaminów Certyfikacyjnych znajdują się na stronie www.certyfikacja.uw.edu.pl

Od 1 października 2009 r., na podstawie Uchwały nr 119 Senatu UW z 17 czerwca 2009 r. w sprawie Uniwersyteckiego Systemu Nauczania Języków Obcych i certyfikacji biegłości językowej, organizacją egzaminów certyfikacyjnych, wprowadzaniem ocen do USOS oraz wydawaniem certyfikatów językowych zajmuje się Szkoła Języków Obcych.

Szkoła Języków Obcych UW na wniosek studenta wydaje odpłatnie Certyfikat Biegłości Językowej, potwierdzający poziom biegłości językowej na podstawie zdanego przez niego Egzaminu Certyfikacyjnego.

Studenci posiadający certyfikat wydany przez niektóre instytucje zewnętrzne (takie jak University of Cambridge, Goethe Institut itp.) mogą uzyskać potwierdzenie jego równoważności w Szkole Języków Obcych. Lista certyfikatów zatwierdzona przez Rektora UW podana jest w Załączniku do Zarządzenia Rektora UW Nr 59

Uznawanie certyfikatów i ocen