Praktyka zawodowa

Zasady odbywania praktyk na studiach I stopnia

Załączniki do pobrania

    • Porozumienie w sprawie organizacji praktyk
    • Zaświadczenie o odbyciu praktyki (do wypełnienia przez Firmę)
    • Wniosek o zaliczenie praktyk na podstawie zatrudnienia

     

  • praktyka zawodowa