Akademik

Szczegółowe informacje na temat zasad przyznawania miejsc w domach studenckich UW znajdują się tutaj

Infromacji w sprawie przyznawania miejsc w DS UW udziela:

mgr Elżbieta Wójcik oraz Komisja Stypendialna