Polska: klimat i energia

29 kwietnia na Uniwersytecie Warszawskim odbyło się seminarium „Polska: klimat i energia. Mapowanie problemów”. Było to pierwsze z cyklu spotkań, których celem jest identyfikacja problemów i zagrożeń związanych ze zmianą klimatu oraz degradacją środowiska naturalnego i ukierunkowanie działań UW by skutecznie się im przeciwstawiać.

Więcej informacji o tym wydarzeniu znajduje się tutaj.

Cykl spotkań został zainicjowany przez prof. Ewę Krogulec, prorektora  UW ds. rozwoju, która pełni na uczelni także rolę przewodniczącej Zespołu rektorskiego ds. ekologii i kryzysu klimatycznego. O powołaniu Zespołu pisaliśmy tutaj.

III Konkurs na prace magisterskie z zakresu rozwoju obszarów wiejskich

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk wraz Fundacją Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej zapraszają serdecznie do udziału w III edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu rozwoju obszarów wiejskich z dziedziny nauk społecznych. Do Konkursu można zgłaszać prace w języku polskim lub angielskim, których obrona odbyła się w roku kalendarzowym 2019 i 2020.

Zgłaszane mogą być wyłącznie prace magisterskie z zakresu problematyki rozwoju obszarów wiejskich z dziedziny nauk społecznych z następujących dyscyplin: ekonomia i finanse, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki o polityce i administracji, nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne, nauki socjologiczne.

W wyniku postępowania konkursowego przyznane zostaną następujące
nagrody:
· I miejsce – 3 000 zł
· II miejsce – 2 000 zł
· III miejsce – 1 000 zł.

Prace prosimy nadsyłać w terminie do 21 czerwca 2021 roku.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: http://www.irwirpan.waw.pl/778/633/konkurs-na-prace-magisterska-2021.
W sprawach organizacyjnych zapraszamy do kontaktu mailowego
konkurs.mgr@irwirpan.waw.pl.

Praktyki zagraniczne podczas Expo 2020 w Dubaju- rekrutacja

[PL]
Wystartowała rekrutacja studentów UW na praktyki zagraniczne podczas Expo 2020 w Dubaju.

Jesteś osobą ciekawą świata i ludzi? Lubisz wyzwania? Chcesz zdobyć międzynarodowe doświadczenie? Twoją pasją są podróże?
Reprezentuj Uniwersytet Warszawski w Pawilonie Polski podczas najbardziej prestiżowego wydarzenia gospodarczego w 2021 roku.
Praktyki zagraniczne to możliwość wyjazdu w terminach:

I tura: 25.09.2021 – 01.01.2022
II tura: 31.12.2021 – 05.04.2022.

Aplikacje należy przesyłać do 7 maja 2021 (piątek), do godz. 23:59 do Biura Karier UW (biurokarier@uw.edu.pl).

Więcej o zasadach rekrutacji: https://bit.ly/3dQJNdS

Dołącz do wydarzenia na Facebooku: https://bit.ly/3niBScl

Udział w praktykach zagranicznych to szansa na przeżycie wspaniałej przygody, zdobycie bogatego doświadczenia zawodowego w środowisku międzynarodowym, nawiązania długoletnich przyjaźni oraz kontaktów zawodowych.


[ENG]
Recruitment of UW students for foreign internships during Expo 2020 in Dubai has started.

Are you curious about the world and people? Do you like challenges? Do you want to gain experience? Are you passionate about traveling?
Represent the University of Warsaw at the Polish Pavilion during the most prestigious economic event in 2021.

Possibility dates of internships:
I round: September 25, 2021 – January 1, 2022
II round: December 31, 2021 – April 5, 2022.

Applications should be submitted by May 7, 2021 (Friday), by 23:59 to the Careers Office of the University of Warsaw (biurokarier@uw.edu.pl).

More about the recruitment process: https://bit.ly/3dQJNdS

Join the event on Facebook: https://bit.ly/3niBScl

Participation in foreign internships is a chance for an adventure, gaining extensive experience in international history, making long-term friendships and professional experience.

„Przeciwdziałanie molestowaniu seksualnemu na uczelni. Informator Uniwersytetu Warszawskiego”

Na Uniwersytecie Warszawskim powstał Informator o przeciwdziałaniu molestowaniu seksualnemu.

„Przeciwdziałanie molestowaniu seksualnemu na uczelni. Informator Uniwersytetu Warszawskiego” to dokument wpisujący się w wartości i standardy etyczne UW, wśród których znajduje się m.in. wzajemny szacunek i równe traktowanie wszystkich członków społeczności akademickiej oraz brak akceptacji dla molestowania seksualnego na Uniwersytecie Warszawskim.
Publikacja zawiera zasady i procedury, obowiązujące na Uniwersytecie Warszawskim, oraz rekomendacje i porady dot. przeciwdziałania i reagowania w sytuacjach molestowania seksualnego.

Znaleźć tam można informacje dotyczące m.in.:
– definicji i przykładów molestowania seksualnego,
– sposobów przeciwdziałania molestowaniu seksualnemu, które może podjąć każda osoba należąca do społeczności uniwersyteckiej,
– możliwości uzyskania wsparcia, sposobów i procedur zgłaszania molestowania seksualnego do instytucji uniwersyteckich,
niewłaściwych i niedozwolonych relacji o charakterze emocjonalno-intymnym na uczelni.

Więcej: https://www.uw.edu.pl/przeciwdzialanie-molestowaniu…/

Informator w wersji pdf: https://www.uw.edu.pl/…/informator-uw-o…

Wkrótce Informator będzie również dostępny w wersji angielskiej oraz w wersji dla osób posługujących się programami do odczytu ekranu.

Powołanie zespołu rektorskiego ds. ekologii oraz kryzysu klimatycznego

Prof. Alojzy Z. Nowak, rektor UW, powołał zespół rektorski do spraw ekologii oraz kryzysu klimatycznego na kadencję 2020-2024. Do zadań zespołu będzie należeć integracja działań proekologicznych prowadzonych na uczelni, diagnoza potrzeb i opracowanie dobrych praktyk na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

Prace nowo powstałego zespołu rektorskiego będą koncentrowały się na przygotowywaniu dla jednostek organizacyjnych UW stanowisk i rekomendacji dotyczących działań i rozwiązań proekologicznych. Istotne będzie wypracowanie z przedstawicielami: środowiska naukowego, społeczności akademickiej, biznesu, organizacji pozarządowych oraz władz wspólnych rozwiązań na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

W składzie zespołu znalazła się również dyrektor UCBS dr Mariola Zalewska.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie UW

Badaczki z UW stypendystkami L’Oreal – UNESCO!

Zdjęcia, źródło: L’Oréal Polska.

Spieszymy pogratulować dr Annie Karnkowskiej z Wydziału Biologii oraz dr Marii Górnej z Wydziału Chemii i Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW w związku z przyznaniem im stypendium w ramach 20. edycji programu L’Oreal – UNESCO Dla Kobiet i Nauki. Badaczki zostały wyróżnione w kategorii habilitanckiej.

Dr Anna Karnkowska z Wydziału Biologii UW w swoich badaniach analizuje sekwencje genomów protistów, czyli jednokomórkowych organizmów eukariotycznych, które w przeciwieństwie do bakterii, mają jądro komórkowe. Laureatka bada ewolucję komórki eukariotycznej oraz rolę protistów w ekosystemach.

Dr Maria Górna z Wydziału Chemii UW oraz Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW prowadzi badania, dotyczące białek biorących udział w odpowiedzi przeciwwirusowej i mediacji stanów zapalnych. Poznawanie funkcji i struktury białek pozwoli lepiej zdiagnozować i w konsekwencji zwalczyć choroby zakaźne, autoimmunoloigczne i nowotoworowe. Dzięki poznaniu mechanizmu ich działania możliwe jest także zrozumienie tego, w jaki sposób organizm broni się przed wirusami RNA, których przedstawicielem jest SARS-CoV-2.

Więcej informacji na stronie uniwersyteckiej

Dzień Otwarty UW 24.04.2021

24 kwietnia w odbędzie się na Uniwersytecie Warszawskim Dzień Otwarty. Podczas spotkania online kandydaci na studia będą mogli m.in. poznać ofertę edukacyjną uczelni, zasady rekrutacji, wziąć udział w lekcjach pokazowych, warsztatach oraz quizach.

Kandydaci na studia na UW będą mogli wirtualnie odwiedzić stoiska przygotowane przez pracowników wydziałów i jednostek, organizacji studenckich, biur administracji zajmujących się obsługą studentów. Zarejestrowane osoby będą miały dostęp do materiałów, możliwość porozmawiania na czacie z przedstawicielami danej jednostki, studentami oraz wzięcia udziału w spotkaniach online (np. na platformach Zoom czy Google Meet).

Więcej informacji na stronie: https://www.uw.edu.pl/dzien-otwarty-uw-2021-online/

Prezentacje dostępne są tutaj

Call for Application | International Student Conference on Environment and Sustainability 2021

We invite you to participate in the International Student Conference on Environment and Sustainability (ISCES) organized by UNEP- Tongji Institute of Environment for Sustainable Development which will be held on June 5-6 2021

Join us now!

 

TIME: 5 – 6 June 2021 (online)

REGISTRATION: https://isces.tongji.edu.cn/

Competition Entry Deadline: 20 May 2021

Find out more: https://unep-iesd.tongji.edu.cn/iesden/ISCES2021/list.htm

ISCES does NOT charge a fee at any stage.


Zapraszamy do wzięcia aktywnego udziału w międzynarodowej konferencji International Student Conference on Environment and Sustainability (ISCES) organizowanej przez UNEP- Tongji Institute of Environment for Sustainable Development, która odbędzie się 5-6 czerwca 2021

Szczegóły poniżej:

KIEDY: 5 – 6 czerwca 2021 (online)

REJESTRACJA: https://isces.tongji.edu.cn/

Termin zgłoszeń do konkursu: 20 maja 2021 r.

Dowiedz się więcej: https://unep-iesd.tongji.edu.cn/iesden/ISCES2021/list.htm

ISCES nie pobiera opłat na żadnym etapie.

Zaproszenie do udziału w konferencji “Ekologia w dyskursie. Wokół animal studies”

Zapraszamy do wzięcia udziału w II Konferencji Naukowej, organizowanej przez Szkołę Doktorską Akademii Pomorskiej w Słupsku, zatytułowanej: “Ekologia w dyskursie. Wokół animal studies.”

Odbędzie się ona 17-18 czerwca 2021 r. w czterech dyscyplinach naukowych: literaturoznawstwie, historii, naukach biologicznych i naukach o bezpieczeństwie. Do uczestnictwa zapraszamy zarówno doświadczonych naukowców jak i studentów oraz doktorantów. Obrady odbędą się w formie online.

Więcej szczegółów poniżej: