Szkolenie BHP

Wszyscy studenci Uniwersytetu Warszawskiego rozpoczynający naukę zobowiązani są do zaliczenia przedmiotu w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, zwanego dalej szkoleniem BHP. Powyższy wymóg wynika z Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach (Dz. U. Nr 126, poz. 897).

Program Szkolenia BHP obejmuje:
1) bezpieczeństwo i higienę pracy,
2) elementy prawa pracy,
3) ochronę przeciwpożarową,
4) pierwszą pomoc w razie wypadku.

Po zakończeniu modułu student:
1) zna zasady dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy,
2) zna treść wybranych zagadnień z zakresu prawa pracy,
3) zna zasady ochrony przeciwpożarowej,
4) zna zasady udzielania pierwszej pomocy w razie zaistnienia wypadku.

Semestr zimowy 2022/23 : od 07 Grudnia 2022 do 05 marca 2023 r.

Semestr letni 2022/23 : od 20 marca 2023 do 10 września 2023 r.

Link do kursu: https://kampus.come.uw.edu.pl/enrol/index.php?id=6960