Study Plans

Plan studiów I stopnia na kierunku Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska 

Plan studiów II stopnia na kierunku Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska 

Plan of second-cycle studies in the field of Sustainable Development valid from the academic year