Rada dydaktyczna UCBS

Skład Rady dydaktycznej dla kierunków studiów prowadzonych w Uniwersyteckim Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem

Kadencja 2021-2024

Przewodnicząca Rady Dydaktycznej
Dyrektor UCBS i KJD – dr Mariola Zalewska (Wydział Zarządzania) me.zalewska@uw.edu.pl

Przewodnicząca: dr Mariola Zalewska
Przedstawiciele nauczycieli akademickich:

dr Anna Batorczak (UCBS) a.batorczak@uw.edu.pl
dr Alicja Bobrowska (Wydz. Geologii) a.bobrowska@uw.edu.pl
dr hab. Marzena Szostakiewicz-Hołownia (Wydz. Geologii) Marzena.Szostakiewicz@uw.edu.pl
dr Łukasz Kozub (Wydz. Biologii) Lukasz.kozub@biol.uw.edu.pl
dr hab. Anna Piątek Wydz. Chemii apiatek@chem.uw.edu.pl 
dr Maciej Lenartowicz (Wydz. GiR) mlenarto@uw.edu.pl
dr Aleksander Jakubowski (Wydz. Prawa i Administracji) a.jakubowski@wpia.uw.edu.pl 
dr hab., prof. ucz. Jerzy Śleszyński (Wydz. Nauk Ekonom.) sleszynski@wne.uw.edu.pl

Przedstawiciele studentów:

1. Mirosław Banach
2. Maria Brozdowicz
3. Alicja Foks
4. Katarzyna Olesiuk
5. Grażyna Witkowska
Stali Goście Rady Dydaktycznej:
dr Monika Mętrak (Wydział Biologii)
Kontakt:

Sekretariat ds. Studenckich
ul. Żwirki i Wigury 93, 02-089 Warszawa
Budynek Wydziału Geologii, II piętro, pokój: 2009
tel.: (22) 55 40 035, e-mail: a.pilatowicz@uw.edu.pl