Finansowane przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Podnoszenie Świadomości w Zakresie Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Środowiska w Serbii oraz Bośni i Hercegowinie

STRONA PROJEKTU

Aktualności

Książka

Galeria

Instytucje biorące udział w Projekcie

Celem projektu jest napisanie podręcznika dla nauczycieli dotyczącego dobrych praktyk w zakresie edukacji poświęconej ochronie środowiska i respektowania zasad zrównoważonego rozwoju.

W projekcie biorą udział instytucje działające na rzecz edukacji ekologicznej i edukacji dla zrównoważonego rozwoju z sześciu krajów:

Bośnia i Hercegowina: Center for Ecology and Energy logo_bosnia_i_harcegowina
http://www.ekologija.ba

Węgry: Magosfa Foundation for Environmental Education and Ecotourism magosfa
http://www.magosfa.hu

Serbia: Education Through Culture edu-kult-logo
http://edu-kult.com/

Słowacja: Center of Environmental Activitiescentrum-environmentalnych-aktivit
http://www.cea.sk

Czechy: Chaloupki, Public Benefit Company, School Facilities for Training and Educationczechy
http://www.chaloupky.cz

Polska: Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym RozwojemUW

 

Koordynatorem projektu jest węgierska instytucja: Magosfa Foundation for Environmental Education and Ecotourism.

Koordynatorem projektu w Polsce jest dr Anna Batorczak z Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem, Uniwersytet Warszawski: a.batorczak@uw.edu.pl

Czas trwania projektu: 1 września 2015 r. – 31 grudnia 2016 r.

Projekt jest finansowany przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki.

logo_fundusz_wyszechradzki2a