O nas

zespolUCBSZespół Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem

 

Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym – UCBS (obecnie: Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem) zostało powołane w 1989 r. przez Rektora Uniwersytetu Warszawskiego prof. Grzegorza Białkowskiego z inicjatywy Dziekanów czterech wydziałów: Biologii, Chemii, Geologii oraz Geografii i Studiów Regionalnych. Centrum powstało jako wyraz rodzącego się w kręgach akademickich przekonania, że skomplikowane problemy środowiska przyrodniczego nie mogą być domeną naukowców tylko jednej dziedziny. Także uczenie o środowisku wymaga przedstawienia obrazu w wymiarze nie tylko przyrodniczym: biologicznym czy geologicznym, ale i społecznym, prawnym, ekonomicznym, a nawet etycznym. Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym jest międzywydziałową jednostką podlegającą bezpośrednio Rektorowi Uniwersytetu Warszawskiego. Radę Centrum tworzą obecnie przedstawiciele 7 Wydziałów:

  • Wydział Biologii,
  • Wydział Chemii,
  • Wydział Fizyki,
  • Wydział Geografii i Studiów Regionalnych,
  • Wydział Geologii,
  • Wydział Nauk Ekonomicznych,
  • Wydział Prawa i Administracji.

Od dnia 1 stycznia 2018 r. Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem zostało połączone z Międzywydziałowymi Studiami Ochrony Środowiska (MSOŚ) w jedną międzywydziałową jednostkę organizacyjną Uniwersytetu Warszawskiego, z zachowaniem dotychczasowej nazwy. Stało się tak na mocy Zarządzenia nr 93 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. Tak więc obecnie Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska (MSOŚ), na których kształcą się studenci, są częścią UCBS.

Kierownictwo:

Dyrektor UCBS – dr hab., prof. UW Jerzy Śleszyński, Wydział Nauk Ekonomicznych
Zastępca dyrektora – dr hab. Beata Łuczak-Wilamowska, UCBS oraz Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego
Przewodniczący Rady vacat

Adiunkt – dr Anna Batorczak
Starszy wykładowca – dr Małgorzata Roge-Wiśniewska
Starszy specjalista naukowo-techniczny – dr Anna Kalinowska
Sekretariat – mgr Danuta Zalewska
Biblioteka – mgr Krzysztof Walczak
Księgowość – mgr Agnieszka Maciejewska
Starszy Referent – mgr Marta Goluch

 

Sekretariat ds. studenckich:
– mgr inż. Krystyna Fastyn-Biernacka
– mgr Paulina Borowy
– mgr Elżbieta Wójcik
– mgr Jacek Wójcik

 

Stały współpracownik:
dr Witold Lenart, emerytowany z-ca dyrektora UCBS