O nas

zespolUCBSZespół Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem
Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym zostało powołane w 1989 r. przez Rektora Uniwersytetu Warszawskiego prof. Grzegorza Białkowskiego z inicjatywy Dziekanów czterech wydziałów: Biologii, Chemii, Geologii oraz Geografii i Studiów Regionalnych. Centrum powstało jako wyraz rodzącego się w kręgach akademickich przekonania, że skomplikowane problemy środowiska przyrodniczego nie mogą być domeną naukowców tylko jednej dziedziny. Także uczenie o środowisku wymaga przedstawienia obrazu w wymiarze nie tylko przyrodniczym: biologicznym czy geologicznym, ale
i społecznym, prawnym, ekonomicznym, a nawet etycznym. Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym jest międzywydziałową jednostką podlegającą bezpośrednio Rektorowi Uniwersytetu Warszawskiego. Radę Naukową Centrum tworzą obecnie przedstawiciele 9 Wydziałów:
  • Biologii,
  • Chemii,
  • Fizyki,
  • Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych,
  • Wydział Geografii i Studiów Regionalnych,
  • Wydział Geologii,
  • Wydział Wydział Nauk Ekonomicznych,
  • Wydział Prawa i Administracji,
  • Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego.

Rada Naukowa Centrum stanowi równocześnie Radę Naukową Międzywydziałowych Studiów Ochrony Środowiska (MSOŚ), na których kształcą się studenci – przyszli specjaliści w tej dziedzinie.

W 2013 r. nazwa została rozszerzona, obecnie: Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem.

Kierownictwo:

Przewodniczący Rady Naukowej – prof. dr hab. Piotr Roniewicz – Wydział Geologii
Dyrektor Centrum – dr Anna Kalinowska – Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem
Zastępca dyrektoravacat
Asystent naukowy – dr Anna Batorczak
Starszy wykładowca – dr Małgorzata Roge-Wiśniewska
Sekretariat Centrum – mgr Danuta Zalewska
Biblioteka – mgr Krzysztof Walczak
Starszy Referent – mgr Marta Goluch