Instytucje biorące udział w projekcie Podnoszenie Świadomości w Zakresie Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Środowiska w Serbii oraz Bośni i Hercegowinie

W projekcie biorą udział instytucje działające na rzecz edukacji ekologicznej i edukacji dla zrównoważonego rozwoju z sześciu krajów:

 • Bośnia i Hercegowina: Center for Ecology and Energylogo_bosnia_i_harcegowinaCenter for Ecology and Energy (CEE) to organizacja pozarządowa, która poprzez edukację i praktyczne działania we współpracy z różnymi grupami społecznymi, wspiera zrównoważony rozwój w zakresie ochrony i poprawy stanu środowiska w Bośni i Harcegowinie. Dotychczasowe projekty dotyczyły efektywności energetycznej i energii odnawialnej, redukcji zanieczyszczenia powietrza, ochrony zasobów wodnych, odpowiedzialnej gospodarki odpadami, recyklingu i kompostowania, a także lobbowaniem i wpływaniem na polityków. Od początku istnienia w roku 2001 w projektach i praktycznych warsztatch organizowanych przez CEE ponad 10 000 osób uczestniczyło w ponad 500 edukacyjnych i praktycznych warsztatach. Obecnie zespół CEE stanowi 6 osób.
  Kontakt:
  www.ekologija.ba
  Email: ekologija@ekologija.ba
  Tel.: +387 35 249 310
  Adres pocztowy: Dom penzionera Tuzla
  Filipa Kljajića 22
  75000 Tuzla, BOSNA I HARCEGOVINA


 • Węgry: Magosfa Foundation for Environmental Education and Ecotourism magosfa
  Magosfa Foundation for Environmental Education and Ecotourism: Misją Fundacji jest wspieranie ochrony przyrody i zrównoważonego stylu życia na Węgrzech poprzez edukację ekologiczną i eko-turystykę. Głównymi działaniami są: organizowanie programów edukacji ekologicznej, prowadzenie kółek zainteresowań – zarówno w szkołach, jak i na świeżym powietrzu, a także organizowanie i prowadzenie szkoleń dla nauczycieli. Magosfa Foundation prowadzi własne centrum edukacyjne Kismagos organizujące szkolenia z zakresu edukacji ekologicznej i leśne szkółki.Kontakt:

  www.magosfa.hu
  Email: magosfa@magosfa.hu
  Tel: +36 20 984 3946
  Adres pocztowy: 2600 Vác, Pf.: 130. HUNGARY

 

 • Serbia: Education Through Cultureedu-kult-logo
  Edukacija kroz kulturu to organizacja, której celem jest edukacja dzieci, młodzieży szkolnej oraz reszty społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego i rozwoju zrównoważonego. Podejmowane są różnorakie projekty edukacyjne o zasięgu lokalnym.Kontakt:

  www.edu-kult.com
  Email: info@edu-kult.com
  Tel: +381 64 1418131
  Adres pocztowy: Dežea Kostolanjija 4
  24000 Subotica, SERBIA

 • Słowacja: Center of Environmental Activitiescentrum-environmentalnych-aktivit
  Centre of Environmental Activities – CEA to stowarzyszenie obywatelskie non-profit założone w 1994 roku na Słowacji. Zajmuje się prowadzeniem programów edukacyjnych mających na celu podnoszenie świadomości ekologicznej i promowanie aktywności obywateli. Poprzez edukację ekologiczną w szkołach oraz promowanie wskazówek dotyczących zrównoważonego stylu życia, CEA inspiruje i zapewnia ludziom zrównoważoną przyszłość.Kontakt:
  www.cea.sk
  Email: cea@changenet.sk
  Tel: +421 908 771443
  Adres pocztowy: Centrum environmentálnych aktivít
  Mierové námestie 29
  911 01 Trenčín, SLOVAKIA


 • Czechy: Chaloupki, Public Benefit Company, School Facilities for Training and EducationczechyOrganizacja, której celem jest pośredniczyć w zrozumieniu natury w celu zwiększenia świadomości i odpowiedzialności człowieka za naturę, środowisko, siebie i innych.
  Chaloupky wypełnia swoją misję poprzez ogólnokrajowe programy dla dzieci i młodzieży, publikacje, szkolenia i zajęcia edukacyjne dla tych, którzy mogą przekazać wiedzę: nauczycieli, rodziców, członków organizacji non-profit.
  Programy są oparte na edukacji poprzez własne doświadczenia, zajęcia praktyczne i krótkie pobyty na wsi.
  Kontakt:
  www.chaloupky.cz
  Email: info@chaloupky.cz
  Tel.: +420 568 870 434
  Adres pocztowy: Chaloupky o.p.s., školská zařízení pro zájmové a další vzdělávání
  Kněžice 109, 675 29 Kněžice, CZECH REPUBLIC

 

 • Polska: Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym RozwojemUWUniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem (UCBS) to interdyscyplinarna jednostka Uniwersytetu Warszawskiego, która prowadzi zintegrowaną, szeroko pojętą edukację poświęconą teorii i praktyce zrównoważonego rozwoju, w tym różnorodności biologicznej, planowania przestrzennego oraz zarządzania ochroną środowiska, a zwłaszcza ochroną klimatu. Poprzez wiele form działań akademickich, popularyzatorskich, doskonalenia zawodowego oraz publikacje skierowane do kluczowych grup społecznych aktywnie uczestniczy w inicjatywach krajowych oraz głównych inicjatywach ONZ i UE nastawionych na budowanie świadomości społecznej w zakresie różnych aspektów zrównoważonego rozwojuKontakt:

  www.ucbs.uw.edu.pl
  Email: ucbs@uw.edu.pl
  Tel: +48 22 822 22 61
  Adres pocztowy: ul. Żwirki i Wigury 93
  02-089 Warszawa, POLAND