Plany studiów

Plan studiów I stopnia na kierunku Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska 

obowiązujący od roku akademickiego:

2017/2018

2019/2020

2020/2021

Plan studiów II stopnia na kierunku Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska 

obowiązujący od roku akademickiego:

 2016/2017

2019/2020

2020/2021

Plan studiów II stopnia na kierunku Sustainable Development  obowiązujący od roku akademickiego:

 2019/2020

 2020/2021