Ćwiczenia terenowe

Szczegółowe informacje na temat zajęć dostępne są w USOSweb

Ćwiczenia terenowe dla I roku:

Ćwiczenia terenowe dla II roku:

Ubezpieczenie zdrowotne studenta

BARDZO WAŻNE!!! Przebywając na zajęciach terenowych należy mieć ze sobą dokument potwierdzający uprawnienia studenta do świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności dokument potwierdzający bieżące opłacanie składek ubezpieczeniowych. Szczegółowe informacje.

Zwrot kosztów za bilety

Jednostka zwraca koszty przejazdu na obowiązkowe zajęcia terenowe (w obie strony: PKP pośpieszny II klasa (ze zniżką studencką) + PKS / bus). Warunkiem otrzymania zwrotu pieniędzy jest okazanie oryginalnych biletów przejazdu (w obie strony).

Po powrocie z zajęć terenowych Starosta Roku zbiera wszystkie bilety i wraz z przygotowaną listą przekazuje do sekretariatu ds. studenckich do pok. 2007.

Za zajęcia terenowe do wyboru (np. Flora i fauna, Ekologia terenowa, itp.) nie ma zwrotów.

Pytania i wątpliwości

Należy kierować do Pani Elżbiety Wójcik tel. (22) 55 40 033.