Uwaga! Konkurs dla studentów UCBS

Szanowni Studenci,

w związku z Zarządzeniem Dyrektora UCBS Nr 1 w sprawie Regulaminu przyznawania studentom Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem środków finansowych na badania naukowe, ogłaszamy konkurs na wnioski o przyznanie środków finansowych dla studentów UCBS. Wnioski o zwrot środków za prace badawcze, konferencje lub inne przedsięwzięcia można składać w pok. 2007 (II p.) w budynku Wydziału Geologii od 29.06.2021 r. do 9.07.2021 r. włącznie.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem, stanowiącym Załącznik do Zarządzenia Dyrektora UCBS Nr 1.

*Do wniosku prosimy dołączyć wszelkie niezbędne kwity i/lub bilety.

**Jeśli uzyskanie podpisu promotora jest obecnie niemożliwe, prosimy o dołączenie wydruku e-maila ze zgodą wysłaną ze służbowej skrzynki promotora.

Rekrutacja na UW – ważne daty dla kandydatów

5 lipca zakończyły się zapisy na studia pierwszego stopnia, jednolite magisterskie i część pozostałych studiów na Uniwersytecie Warszawskim. Kandydaci poznają wyniki rekrutacji poznają 19 lipca.

Na Uniwersytecie Warszawskim można studiować kierunki humanistyczne, społeczne, ścisłe, a także interdyscyplinarne i w całości prowadzone w języku angielskim. W sumie ponad sto propozycji. Pełna lista studiów dostępnych w roku akademickim 2021/2022 na UW znajduje się na stronie IRK, gdzie można zapoznać się z opisami poszczególnych kierunków, zasadami kwalifikacyjnymi czy zarysem programów studiów.

Więcej informacji na: https://www.uw.edu.pl/rekrutacja-na-uw-wazne-daty-dla-kandydatow/

[box title=”Ważne daty” style=”default” box_color=”#f27d29″ title_color=”#FFFFFF” radius=”3″]
 • 5 lipca: ostatni dzień rejestracji w systemie IRK
 • 6 lipca: ostatni dzień wnoszenia opłat rekrutacyjnych
 • 9 lipca: ostatni dzień wprowadzania wyników przez kandydatów
 • 13–16 lipca: dodatkowe egzaminy wstępne (sprawdzające predyspozycje kandydatów do podjęcia studiów), a także w przypadku kandydatów z zagranicy egzaminy i rozmowy sprawdzające znajomość języka polskiego
 • 19 lipca: ogłoszenie wyników rekrutacji. Kandydat będzie mógł je zobaczyć na swoim koncie rejestracyjnym w systemie IRK, w zakładce „Zgłoszenia rekrutacyjne”.[/box]

Pełny harmonogram rekrutacji

Informacje na temat wymaganych dokumentów

Funkcjonowanie UW od 1 lipca

Publikujemy zarządzenie rektora UW z 18 czerwca dotyczące funkcjonowania Uniwersytetu Warszawskiego od 1 lipca 2021 roku.

[box title=”Zarządzenie nr 98 rektora UW z 18 czerwca 2021 roku w sprawie funkcjonowania Uniwersytetu Warszawskiego w stanie epidemii COVID-19 wprowadza następujące zasady funkcjonowania uczelni:” style=”default” box_color=”#B1B3B6″ title_color=”#FFFFFF” radius=”3″]
 • Od 1 lipca 2021 r. Uniwersytet Warszawski funkcjonuje na zasadach ogólnych, czyli stacjonarnie. Ze względu jednak na trwanie na obszarze Polski stanu epidemii COVID-19 wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 do odwołania wprowadzono pewne wyjątki od wskazanej zasady, w myśl których w uzasadnionych przypadkach możliwa jest praca zdalna, jak również zdalne posiedzenia poszczególnych gremiów na UW.
 • Każdy członek wspólnoty Uniwersytetu Warszawskiego oraz inne osoby przebywające na terenie uczelni zobowiązani są do przestrzegania wymogów higieniczno-sanitarnych, wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz zaleceń i wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.
 • Na terenie Uniwersytetu Warszawskiego nie mogą przebywać osoby: zakażone wirusem SARS-CoV-2 lub u których zaobserwowano choćby jeden z objawów charakterystycznych dla COVID-19, a także członkowie społeczności UW, którzy mieszkają z osobami zakażonymi wirusem SARS-CoV-2 lub mającymi objawy charakterystyczne dla tej choroby.
 • W zakresie wydarzeń publicznych wskazano, że za wcześniejszą zgodą właściwego kierownika jednostki organizacyjnej lub kanclerza, na Uniwersytecie Warszawskim mogą odbywać się: publiczne wydarzenia, spotkania, imprezy integracyjne, kulturalne i naukowe, zgromadzenia i uroczystości. W tym: konferencje, sympozja i seminaria naukowe, wykłady otwarte, spotkania uczelnianych organizacji studenckich i doktoranckich, samorządu studenckiego i samorządu doktorantów oraz kursy i szkolenia.
 • Zmiany dotyczą również działania i udostępniania zbiorów stacjonarnie przez Bibliotekę Uniwersytecką w Warszawie oraz pozostałe biblioteki funkcjonujące na UW. Możliwe jest jednak częściowe udostępnianie zbiorów w trybie bezobsługowym. Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie działa i udostępnia zbiory na zasadach ogólnych, w tym w soboty i niedziele[/box]

Pełna treść zarządzenia

IV Kongres Edukacji – 30 września 2021

kliknij aby powiększyć

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności w Polsce ma przyjemność zaprosić Państwa na
IV Kongres Edukacji, który odbędzie się 30 września 2021 roku o godz. 12:00 w formule online.

Hasło tegorocznego spotkania brzmi:
NOWE PERSPEKTYWY. SZERSZE HORYZONTY
ERASMUS+ | EKS 2021-2027

Problematyka IV Kongresu Edukacji będzie się koncentrować na możliwościach, jakie pojawią w programach zarządzanych przez Narodową Agencję Programów Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności w nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027. Punktem odniesienia do przygotowania programu Kongresu będą priorytety przedstawione przez Komisję Europejską: transformacja cyfrowa, uczestnictwo w życiu demokratycznym, włączanie i różnorodność oraz środowisko i walka ze zmianą klimatu.
Podczas Kongresu będziemy celebrować jubileusz 20-lecia konkursu European Language Label. W ramach Europejskiego Dnia Języków zaprosimy na sesje tematyczne poświęcone nauce języków obcych oraz wręczymy nasze najważniejsze nagrody edukacyjne przyznane w konkursie EDUinspiracje, oraz w konkursach Komisji Europejskiej: European Language Label
i European Innovative Teaching Awards.

Zapraszamy do rejestracji

PROGRAM
REJESTRACJA

Zostań EDUinspiratorem – konkurs 2021!

fot. FRSE

Zostań EDUinspiratorem!

Zgłoś się do tegorocznej edycji konkursu

EDUinspirator jest wyjątkowym konkursem. Wyróżnia osoby, które są aktywne i znacząco wpływają na rozwój edukacji, wspierają innych w rozwoju oraz łączą w działaniu lokalne społeczności.
Więcej

EDUinspiracje – Media to konkurs dla osób, które w sposób ciekawy i inspirujący poprzez wywiady lub reportaże potrafią przedstawić zagadnienia związanie z edukacją.
Więcej

Termin zgłoszeń: 30 czerwca 2021 r.

Intensive Polish language course online

click to enlarge

Dear Student, The University of Warsaw is offering an unpaid 40-hour intensive Polish language course online.

The course is aimed at preparing international students for living, learning, working and enjoying living in Poland. Participants of the course will explore at the elementary level secrets of the Polish language and acquire knowledge of Polish culture essential to reside in Poland, eg. how to buy a ticket, order a coffee or lunch, how to find your way around UW and dealing with basic affairs and phrases essential for social life in Poland. This is a unique option to meet colleagues from all over the world before the start of the classes and feel confident with Polish before coming to University.

The course will take place online, so now you can learn Polish sitting comfortably on your sofa!

 • In this course, intended for students of last 4 semesters at the University of Warsaw, we offer:
 • free participation
 • 40 hours of Polish language at basic level
 • professional and passionate teaching team
 • online classes
 • great atmosphere in international environment

WHEN?: 13th– 24th September 2021

Who can apply?

 • 2nd and 3rd year students of 1st cycle (Bachelor’s degree)
 • 4th and 5th year students of uniform Master studies
 • students of second cycle (Master’s degree)

Hurry up! The places are limited.

Registration will start on 12th July. To register please visit IRK page.

Deadlines:

 • first round : 12th of July – 30st of July 2021
 • second round: 3rd – 17th of August 2021
 • third round: 20th– 31th of August 2021

For more details please contact Welcome Point: welcome@uw.edu.pl

‘Intensive Polish Language Course’ is organised within the Integrated Development Programme at the University of Warsaw and funded by European Social Fund. The objective, pursuing at the University of Warsaw between 2018-2022, is to develop competence of students and employees as well as implement the instruments which upgrade the management process of the University of Warsaw.

Narodowy Spis Powszechny 2021

Przypominamy o trwającym do 30 września Narodowym Spis Powszechnym. W związku z tym zamieszczamy materiały informacyjne Głównego Urzędu Statystycznego:

Więcej informacji o NSP 2021: https://spis.gov.pl/ 

kliknij aby powiększyć

kliknij aby powiększyć

Kursy online uczelni 4EU+

Studenci i doktoranci UW mogą zapisać się na zajęcia online prowadzone przez uczelnie Sojuszu 4EU+ w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022. Do 25 czerwca trwa rejestracja na kursy Uniwersytetu Sorbońskiego.

Pięć uniwersytetów Sojuszu 4EU+: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Karola w Pradze, Uniwersytet w Heidelbergu, Uniwersytet w Mediolanie i Uniwersytet Sorboński postanowiło umożliwić studentom i doktorantom 4EU+ rejestrację na wybrane zajęcia.

Oferta kursów Uniwersytetu Sorbońskiego

W przypadku pytań należy wysłać wiadomość na adres: 4euplus.mobility@uw.edu.pl

Informacje na temat harmonogramów dotyczących zapisów i uruchomienia kursów przez pozostałe uczelnie 4EU+ dostępne są na stronie: https://4euplus.eu/4EU-239.html.