Studia zagraniczne

W ramach Programu ERASMUS+ w roku akademickim 2021/2022 istnieje możliwość wyjazdu na zagraniczne studia częściowe do następujących uczelni partnerskich:

  • Austria Universitat fur Bodenkultur Wien 1 miejsce / wyjazd na 5 miesięcy / I lub II stopień / jęz. angielski na poziomie B2 lub jęz. niemiecki na poziomie B2

Ponadto nasi studenci mogą także ubiegać się o możliwość wyjazdu na zagraniczne studia częściowe w ramach wydziałów współtworzących UCBS, pod warunkiem uzyskania zgody koordynatora ds. mobilności naszej jednostki i koordynatora ds. mobilności na wybranym wydziale współtworzącym UCBS. Student UCBS podlega w takim przypadku procesowi kwalifikacji na wybranym wydziale współtworzącym UCBS.

Szczegółowych informacji (wykaz uczelni partnerskich, zasady i procedura kwalifikacji) odnośnie kwalifikacji w ramach wydziałów współtworzących UCBS należy szukać na stronach internetowych poszczególnych wydziałów.

BARDZO WAŻNE DOKUMENTY:

WSTĘPNE ogólne zasady kwalifikacji KANDYDATÓW do stypendium Erasmus na zagraniczne studia częściowe (SMS) do uczelni z krajów programu na rok akademicki 2021/2022

Szczegółowe zasady wstępnej kwalifikacji studentów Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem w celu skierowania na zagraniczne studia częściowe ze stypendium Erasmus do uczelni z krajów programu – rok akademicki 2021/2022

Harmonogram wstępnej kwalifikacji studentów Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem w celu skierowania na zagraniczne studia częściowe ze stypendium Erasmus do uczelni z krajów programu – rok akademicki 2021/2022

Podanie do Dyrektora UCBS

Wniosek kwalifikacyjny

Zasady zaliczania okresu studiów odbytych za granicą

Szczegółowe informacje (w tym komunikaty i formularze do pobrania) znajdują się na stronie Biura Współpracy z Zagranicą (BWZ)