Programy

Program studiów I stopnia na kierunku Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska

obowiązujący od roku akademickiego:

2019/2020

2020/2021

2021/2022

Program studiów II stopnia na kierunku Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska 

obowiązujący od roku akademickiego:

2020/2021

2021/2022

The second-cycle study program in the field of Sustainable Development has been in force since the academic year:

2020/21

2021/22Program studiów I stopnia na kierunku Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska

obowiązujący od roku akademickiego:

2019/2020

2020/2021

Program studiów II stopnia na kierunku Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska 

obowiązujący od roku akademickiego:

2020/2021

2021/2022

The second-cycle study program in the field of Sustainable Development has been in force since the academic year:

2019/20

2020/21

2021/22